Kuvaileva analyysi

Kuvaileva analyysi on aistinvaraisen tutkimuksen menetelmä, jossa koulutettu raati laatii kullekin tuotteelle objektiivisen kuvailun koulutuksessa päätetyn sanaston avulla.

Hankkeessa omenien ulkonäköä kuvailtiin sanoilla vihreys, punaisuus, punaisuuden määrä ja pinnan vahaisuus. Hajua kuvasivat hajun voimakkuus, ruohomaisuus ja hedelmäisyys. Rakennetta kuvattiin sanoilla kovuus, rapeus, jauhoisuus, mehukkuus, vetisyys ja kuoren sitkeys. Makuominaisuudet olivat maun voimakkuus, monipuolisuus, happamuus, makeus ja astringoivuus. Varastointimuutoksia kuvattiin edellisten lisäksi sanoilla tummuminen pinnalta ja sisältä, käynyt ja maamainen haju sekä käynyt maku.

Tuloksia voidaan esitellä pylväinä, ns. verkkokuvina ja pääkomponettianalyysin avulla. Kuvailevan analyysin tulokset voidaan myös testata tilastollisesti, jolloin saadaan tietää,  mitkä näytteet eroavat toisistaan ja millä tavoin.

Kuvailevan analyysin koulutus esitettynä vuokaaviona. Koulutus kestää tyypillisesti useita 1-2 tunnin jaksoja. Raadin koko on yleensä 8-12 henkeä.

Kuvalevalla analyysillä voidaan tutkia myös samaa näytettä eri tilanteissa. Esimerkiksi hankkeessa selvitettiin varastoinnin ja satovuoden vaikutusta lajikkeisiin sekä aistittavien ominaisuuksien periytymistä kuvailevan analyysin avulla.