Yhteystiedot

Blogia ylläpitää

Tutkijatohtori Laila Seppä
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Agnes Sjöbergin katu 2 (PL 66), 00014 Helsingin yliopisto

laila.seppa (at) helsinki.fi

Aistinvaraisesta laatututkimuksesta löytyy lisätietoja mm täältä ja täältä