Esittely

Tervetuloa Helsingin yliopiston elintarvikkeiden aistinvaraisen laatututkimuksen sivustoille!

Aistinvarainen tutkimus on elintarvikkeiden ominaisuuksien tai miellyttävyyden arvioimista aistien (näkö-, tunto-, haju-, maku- ja/tai kuuloaistin) avulla. Kiinnostuksen kohteena ovat joko tuotteen ominaisuudet (analyyttinen mittaus) tai koehenkilön suhtautuminen tuotteeseen (mieltymys tai muu subjektiivinen arvio).

Tämä monitieteinen tutkimusala lainaa ja soveltaa menetelmiä käyttäytymistieteiden eri osa-alueilta. Se kuuluu elintarviketieteisiin, joita yhdistää tutkimuksen kohde. Ruokaa tutkitaan elintarviketieteissä eri näkökulmista käsin, soveltaen ja kehittäen useiden tieteenalojen menetelmiä sopiviksi tähän erityiseen kohteeseen.

Lisätietoja: Aistinvaraisen laatututkimus

3074

3076_banneri