ET-840 Aistinvarainen tutkimus, kirjallisuuskuulustelu (5 op)

Kirjallisuuskuulusteluun luetaan:

Lawless HT, Heymann H. Sensory evaluation of food. Principles and Practices. 2nd edtition, Springer, 2010, luvut 1-4, 7-17, 19.

Tenttiä järjestetään vielä keväällä 2018 vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville (ja muille halukkaille). Opintojaksoa ei enää ole uusissa elintarviketieteiden koulutusohjelmien tutkintovaatimuksissa. Suoritus kurssin ET-245/FOOD-116 aikana tai jälkeen. Mahdollista suorittaa lukukausien aikana erikseen ilmoitettavina laitoksen tenttipäivänä.

Ajantasaiset tiedot Helsingin yliopistossa järjestettävistä elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen kursseista päivitetään jatkossa HY:n Opintoni-palveluun:

https://student.helsinki.fi/info/login

Kuka tahansa voi hakea perustietoja kurseista kirjautumatta palveluun. HY:n opiskelijat saattavat palveluun kirjautumalla nähdä kursseista yksityiskohtaisempaa tietoa.

 

Päivitetty 10.1.2018 / AK