Seminaari

Monipuolinen omena -seminaari 27.11.2014
Kotimaisen omenan ajankohtaisia kuulumisia

Ohjelma
12.15-12.25 Tervetulosanat. Professori Hely Tuorila, Helsingin yliopisto
12.25-13.10 Omenanviljely ja nykyiset lajikkeet. Toiminnanjohtaja Hannu Salo, Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto
13.10-13.40 Omenoiden kaupallinen laatu. Tuotelaatupäällikkö Tanja Talvenheimo, SOK Esitys
13.40-14.10 Ilmastonmuutoksen vaikutus omenan viljelyyn. Professori Risto Tahvonen, MTT Esitys
Tauko (kahvitarjoilu)
14.30-15.00 Lasten ja aikuisten omenamieltymykset. Tutkijatohtori Laila Seppä, Helsingin yliopisto  Esitys
15.00-15.30 Kotimainen omena – terveellinen herkku. Ruoka- ja yritysasiantuntija Jenni Kunnaala, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset Esitys
15.30-16.00 Keskustelua ja seminaarin päätös

Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas elintarviketieteellinen ja ympäristötieteellinen tutkimus sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa. Aistinvarainen laatututkimus suuntautuu toisaalta elintarvikkeiden aistittavaan laatuun, toisaalta ruokamieltymysten muutoksiin ja niiden taustoihin. Tutkimme myös analyyttisesti mitattujen aistittavien ominaisuuksien suhdetta mieltymyksiin ja muihin kuluttaja-vasteisiin. Pitkäaikaisen tutkimuskiinnostuksen kohteita ovat kuluttajien suhtautuminen ennestään tuntemattomiin uusiin ruokiin; sanallisen informaation ja ruoka-asenteiden vaikutus mieltymyksiin; sekä mieltymysten ja ruokavalintojen suhde linkki

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto on alan yrittäjien valtakunnallinen toimialajärjestö. Se on puutarha-alan keskusjärjestö Puutarhaliiton jäsenmäärältään suurin erikoisyhdistys. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 750. Liiton tehtävänä on kehittää maamme hedelmän- ja marjanviljelyä sekä huolehtia yleisten tuotantoedellytysten säilymisestä linkki

S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on Suomessa yli 1 600 toimipaikkaa. S-ryhmä muodostuu 20 itsenäisestä alueosuuskaupasta ja niiden omistamasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK). Lisäksi S-ryhmään kuuluu 8 paikallisosuuskauppaa. Jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat. S-ryhmä tuottaa päivittäistavara- ja käyttötavarakaupan, liikennemyymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan palveluja ja etuja asiakasomistajille. Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen kehittämisestä. Päivittäistavarakauppaa harjoittavat valtakunnallisesti Prisma-, S-market- ja Sale-ketjut sekä pääkaupunkiseudulla Alepa-ketju. Lisäksi ABC-liikennemyymälöiden marketit myyvät päivittäistavaroita valtakunnallisesti ja ABC-Deli-yksiköt pääkaupunkiseudulla. Tanja Talvenheimo työskentelee SOK:n Marketkaupan ketjuohjauksessa, Tuotelaadun ohjaus -yksikössä tuotelaatupäällikkönä; vastuullaan mm. tuoreet hedelmät ja vihannekset.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. MTT Piikkiön toimipaikka on osa MTT:n Kasvintuotannon tutkimusyksikköä, ja sen tutkimusalueena on puutarhatuotanto. Tavoitteena on mm. laajentaa puutarhakasvien lajikevalikoimaa ja hakea hyviä viljely- ja tuotantomenetelmiä kasvihuone- ja avomaaviljelyssä sekä viheralalla.

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset on maaseudun ja maaseutuhenkisten ihmisten järjestö. Yhdessä toimiminen ja uuden oppiminen ovat meille tärkeitä asioita. Yhteisöllisyys luo hyvinvointia ja tuo iloa arkeen ja juhlaan. Olemme aktiivinen maaseudun kehittäjä, välitämme tietoa, tarjoamme asiantuntijapalveluita ja järjestämme tapahtumia maaseudun elinvoimaisuuden puolesta. Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät jäsenilleen monipuolista toimintaa Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Hämeessä ja Uudellamaalla linkki

Yhteistyössä mukana

       Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry