Lajikkeet

Omenahankkeessa tutkittiin vuosina 2009-2011 yhteensä 26 lajiketta. Yhteensä Suomessa on lajikkeita todennäköisesti useita satoja, monet niistä vanhoja paikallisia lajikkeita. Omenahankkeessa analysoidut lajikkeet edustivat lajikkeistoa monipuolisesti, mukana oli sekä vanhoja lajikkeita että uusia jalosteita kuin myös herkkuomenia ja hillo-omenia.

Lajikkeet on esitelty lajiketaulukossa lämpösummineen. Lämpösumma kuvaa sen lämmön määrää, jonka lajike keskimäärin tarvitsee kypsyäkseen. (Kasuympäristön lämpösummalla on vaikutusta myös puun talvehtimiskykyyn). Tämän mukaisesti kotimaiset omenalajikkeet jaotellaan kesä-, syys- ja talvilajikkeisiin. Lämpösummista ja termisestä kasvukaudesta löytyy lisätietoja Ilmatieteen laitoksen sivuilta: terminen-kasvukausi

Kesälajikkeista esitellään Pirja, Vuokko ja Petteri, Huvitus ja Valkea Kuulas. Kaksi viimeksimainittua esitellään kohdassa vanhoja lajikkeita.

Syyslajikkeista esillä on Samo, Heta, Discovery, Pekka ja Tobias.

Talvilajikkeista esitellään Summerred, Punainen Atlas, Aroma ja Lobo. Lisäksi Antonovka esitellään vanhoissa lajikkeissa.

Vanhoista periteisistä lajikkeista esitellään Huvitus, Valkea Kuulas, Melba ja Antonovka.

Välilehdellä Ristetyksiä esitellään kolmen lajikeyhdistelmän tuloksena syntyneiden uusien lajikkeiden sekä niiden “vanhempien” aistittavia ominaisuuksia tähtikuviona.