Forskning

”Alla lärare forskar och alla forskare undervisar” har under en lång tid varit en bärande tanke vid vårt universitet. Du kan bekanta dig med forskningen i våra vetenskapsgrenar genom universitetets forskningsportal.

Forskning och forskare inom vetenskapsgrenen nordiska språk (inkl. svensk översättning)

Forskning och forskare inom vetenskapsgrenen nordisk litteratur

Forskningen i översättningsvetenskap (inkl. svensk översättning)

Under forskarseminarierna presenteras pågående forskning av doktorander och postdoktorala forskare. Läs mera om våra forskarseminarier i nordiska språk och nordisk litteratur.