Yhdenvertaisuussuunnitelma

Akateemisen Olutseuran yhdenvertaisuussuunnitelma

(Hyväksytty AOSin vuosikokouksissa 11.2.2016, 30.3.2017, 5.2.2018 ja muutettuna 23.1.2019)

Akateemisen Olutseuran (AOS) yhdenvertaisuussuunnitelma tukeutuu HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja Suomen sisäministeriön oikeusyksikön yhdenvertaisuustiimin määritelmiin määriteltäessä yhdenvertaisuutta. Lisäksi on huomioitu AOSin erityispiirteet.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja ja perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

 

AOS ja yhdenvertaisuus

AOSin erityispiirteenä yhdenvertaisuutta ajatellen on, että AOSin jäsenet ovat eri tiedekunnista Helsingin yliopistosta ja muista pääkaupunkiseudun oppilaitoksista. AOS ottaa jäsenikseen myös ei-opiskelijoita. Rajoittavana tekijänä on ainoastaan HYYn piirissä toimimisen säännöt, jolloin AOSin jäsenistä vähintään 50% tulee olla myös HYYn jäseniä.

AOSissa edistetään pääaineriippumatonta yhdenvertaisuutta. AOSin tapahtumat ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille, mutta jäsenet ovat etusijalla tapahtumissamme sekä toiminnassamme.

Vaikka kyse on olutharrastejärjestöstä, ja olut määritellään alkoholijuomaksi, jonka raaka-aineita ovat vesi, ohramallas ja humala, emmekä väheksy olutta, josta on poistettu valmistuksen jälkeen alkoholi eli ns. alkoholitonta olutta. Sellaista on ollut AOSin sokkotestimaisteluissa sekä  Olutruokailtamissa. Emme myöskään väheksy muiden juomien juojia, jotka ovat myös tervetulleita tapahtumiin.

Haluamme antaa kaikille yhtenäisen mahdollisuuden olla oma itsensä. Olipa kyseisen henkilön ikä, kulttuuritausta, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa, on hänellä oikeus nauttia opintovuosistaan, opiskelijaelämästään ja elämästään miten haluaa. Tavoitteena on luoda olutkulttuuri, jossa sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta, vakaumukset, alkoholin käyttö tai henkilökohtaiset arvot eivät vaikuta millään tavalla työskentelyyn. AOSista on tehty perustamisesta alkaen mahdollisimman avoin harrastejärjestö kaikille.

Yhdenvertaisuussuunnitelmalla pyrimme estämään järjestön sisäänpäin sulkeutumista nyt ja tulevina vuosina. Opiskelijoina on kaiken ikäisiä, eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joille on annettava alusta alkaen tilaa ja aikaa sopeutua uuteen ympäristöön. On ymmärrettävä, ettei kaikkia voi miellyttää. Valitettavasti aktiiviset ja osallistuvat henkilöt korostuvat ja hiljaisemmat yksilöt jäävät taka-alalle harrastejärjestötoiminnassakin. AOSin jäseniä kannustetaan aina tulemaan mukaan toimintaan kertomaan omia mietteitään ja ideoitaan. Jäsenien aktivoiminen on aina iso haaste, joten pyrimme tekemään AOSin toiminnasta avointa ja lähestyttävää.

Kannustamme eri sukupuolia olevia ihmisiä hakeutumaan AOS:n toimintaan. Sukupuolten tasapuolinen edustus yhdistyksen hallituksessa on toteutunut aiempina vuosina mutta kuitenkin vaihtelevasti.

Pyrimme esteettömyyteen toimintamme tilojen suhteen, mutta olutmaisteluissamme ja olutruokailtamissamme käytämme usein HYYn tarjoamia tiloja, jotka ovat haasteellisia esteettömyyden suhteen. Aiemmilta vuosilta on käytännön kokemusta joidenkin fyysisten esteellisyysongelmien ratkaisemisesta, ja pyrimme jatkossakin ratkaisemaan esteellisten tilojen aiheuttamat haasteet.

Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on toimia havaitessaan syrjintää hallituksen sisäisessä toiminnassa. Tällaisessa tilanteessa puheenjohtajan on nostettava asia välittömästi esille. Törkeämmissä tai vaikeammissa tapauksissa puheenjohtajan velvollisuutena on ottaa yhteyttä HYYn häirintäyhdyshenkilöihin, jotka voivat auttaa tilanteen ratkaisemisessa tai viedä asian eteenpäin. Koko hallituksen vastuulla on toimia havaittuaan syrjintää järjestössä.

AOS on poliittisesti sitoutumaton eikä ota kantaa jäsenistön tai aktiivien poliittiseen toimintaan. AOS on kuitenkin olutkulttuurin osalta varsinkin Helsingin yliopiston opiskelijoiden etujärjestö, jolla on läheiset suhteet muihin opiskelijoiden olutjärjestöihin sekä olutalan toimijoihin.