Kotitaloutta mobiilisti ja somea hyödyntäen

Tieto- ja viestintätekniikka, uusi mediamaailma sekä niiden tarjoamat tavat toimia, oppia ja tehdä yhteistyötä ovat keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Opetusteknologia tarjoaa mainioita välineitä yhteisölliseen työskentelyyn ja oppimiseen. Erilaiset sosiaalisen median palvelut, kuten blogit, wikit, keskustelufoorumit ja verkkoyhteisöt, tarjoavat hyvät mahdollisuudet tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Mobiililaitteilla on mahdollista rikastaa, laajentaa ja monipuolistaa oppimisympäristöä.

Peltolan_koulu

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut järjestivät kotitalousopettajille mahdollisuuden päivittää tietoteknistä osaamistaan sosiaalisen median ja mobiiliteknologian parissa. Koulutuksien aikana tutustuimme lyhyesti mobiili- ja sosiaalisen median hyödyntämiseen soveltuviin välineisiin, saimme käsityksen erilaisista mahdollisuuksista ja ideoita omaan opetukseen.

Mobiililaitteet kotitalousopetuksessa -koulutuksen tavoitteena oli oppia tuottamaan mobiililaitteen avulla monimediaista aineistoa, esim. oppimateriaalia oppilaille, ja ohjaamaan heitä eri mediaelementeistä koostuvien esitysten ja digitarinoiden tekemisessä. Kuvien ja videoiden taltioiminen, digitarinoiden laatimisessa hyödynnettävät ohjelmat, Google Driven palvelut, QR-koodien laatiminen ja Kahoot!-tietovisan mahdollisuudet tulivat koulutuksen aikana tutuiksi. Moni kurssilaisista innostui myös kotitalous oppiaineen omasta blogisivusta ja Instagram-tilistä. Useamman koulun herkullisia tuotoksia löytyykin nyt Instagramin kuvien jakopalvelusta. Myös blogin opetuskäytön hyödyntämisestä kiinnostuttiin kovasti.

Sosiaalisen median koulutuksessa perehdyttiin eri palveluiden, kuten blogin, wikin ja Facebookin käyttöön kotitalouden opetuksessa. Pääsimme valmistelemaan omaan opetukseen soveltuvan verkkoympäristön ja suunnittelemaan oppilaiden työskentelyä. Palveluiden käyttöä kokeiltiin myös mobiililaitteilla. Hyödyllisiksi havaittuja välineitä olivat esimerkiksi käsitekarttatyökalut (Padlet, Mindmeister) ja projektityöskentelyn alustaksi sopiva Wikispaces.

Vantaalaisen Peltolan koulun köksäntunneilla pyritään opiskelemaan kotitaloutta peltolan_kotitalousmahdollisuuksien mukaan mobiilisti ja somea hyödyntäen. Peltolan kotitalouden kuulumisia voi käydä seuraamassa kotitalous oppiaineen blogista. Blogikirjoittaminen, sisällöntuotanto, kuvaaminen, tekninen osaaminen ja visuaalisuus on yksi osa tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntämistä kotitaloustunneilla. Blogin teossa hyödynnytetään myös multimedialaitteita sekä sosiaalisen median palveluita. Peltolan kotitalouden blogi löytyy osoitteesta peltolankotitalous.blogspot.fi.

Kiitokset kurssin toteutuksesta kuuluvat erikoissuunnittelija Esko Kuittiselle. Esko on loistava opettaja, mukavan rauhallinen ja asioiden esitystavaltaan erittäin selkeä. Saimme kurssilta hyviä työkaluja arjen työhön. Kurssin paras anti oli käytännönläheisyys, vuorovaikutteisuus toisten kotitalousopettajien kanssa, ideoiden jakaminen ja kokeilu käytännössä. Opetusmenetelmät ja –materiaalit tukivat oman materiaalin työstämistä ja antoivat vinkkejä niin sosiaalisen median kuin mobiililaitteille suunniteltujen palveluiden käyttöön. Toivottavasti kotitalousopettajille suunnattuja tieto- ja viestintäteknisiä taitoja tukevia kursseja järjestetään jatkossakin!

Anne_kotitalousblogi

 

 

Kirjoittaja:
Anne Ponkkonen, kotitalouden lehtori, Peltolan koulu, Vantaa