Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta

Vastuu on sana, joka puhuttaa kuluttajia elintarviketeollisuudessa. Kenellä se on, ja kenellä se tulisi olla? Kuluttajat ovat pettyneitä harhaanjohtaviin pakkausmerkintöihin, joissa jätetään kertomatta oleellisia tietoja tuotteista tai valehdellaan. Esimerkkinä voi mainita hevosenlihakohun, jossa ei kerrottu tuotteen sisältävän hevosenlihaa tai useat tuotteet, joiden mainitaan pakkauksessa auttavan laihduttamisessa.

Tuotteen turvallisuudesta on vastuussa tuotteen valmistaja. Tuotantoteknisiä ratkaisuja on valvottava HACCP -suunnitelman mukaan. Valvonnalla pyritään poistamaan fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset riskitekijät. Prosessista on otettava riittävä määrä näytteitä analyyseihin ja kerättävä tietoa tuotelaadun varmistamiseksi. Valmistajan on myös informoitava pakkauksessa kuluttajaa Suomen ja EU -lainsäädännön mukaan. Tärkeimpiä informoitavia asioita tuotteesta ovat säilytystapa, tuotteen säilyvyys, ainesosat ja niistä erityisesti allergeenit.

Tuotekehityksellä ei aina ole riittävästi resursseja varmistaa valmistettavien tuotteiden raaka-aineiden laatua. Vastuu raaka-aineiden laadusta on raaka-ainetoimittajilla, joiden tulisi ottaa huomioon tuoteturvallisuus- ja ympäristövastuuasiat. Raaka-aineet voi kuitenkin tulla maista, joissa elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta eivät ole niin tiukkoja kuin EU:ssa. Kansainväliset standardit, kuten ISO -standardit kertovat toimittajan tai muun yhteistyökumppanin luotettavuudesta.

Tuotteita valmistavien yritysten on panostettava tuotteissaan käytettävien ainesosien alkuperän ja valmistamistapojen selvittämiseen. Onko raaka-aineet valmistettu ekologisesti? Täyttääkö lihakarjan jalostus eläinten hyvinvoinnin kriteerit? Antti Lauslahti esitti kyseiset kriteerit (Linda Keeling 17.2.2010) Palmenian tuotekehitysasiantuntijakoulutuksessa toukokuussa 2012 aiheena Vastuullisuus osana tuotekehitystä. Eläinten hyvinvoinnin kriteeristö pohjautuu neljään periaatteeseen: oikea ruokinta, hyvät olosuhteet, hyvä terveys, lajille tyypillinen käyttäytyminen.

Säännöllinen raaka-ainetoimittajien auditoiminen ja sertifikaattien tarkastaminen on vastuullisen elintarvikevalmistajan vastuulla. Välttääkseen takaisinvedot markkinoilta ja maineenmenetyksen, on yrityksien valvottava tuotannon ja pakkausmerkintöjen lisäksi toimittajiaan.