Linkki promootioaktin seuraamiseen / The link to follow the Conferment act

Tässä suora linkki promootioaktin seuraamiseksi perjantaina 17.6. klo 10 alkaen. Striimaus tallennetaan, eli sitä pääsee seuraamaan myöhemminkin. Linkki on julkinen ja sen voi jakaa niiden läheisten kanssa, jotka eivät pääse paikalle aktiin.

Here’s a direct link to follow the Conferment act on Friday, June 17th (starting at 10 a.m.).The stream will be saved for later viewing. The link is public and can be shared with loved ones who are unable to attend the act.

Helsigin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootio 2022 – YouTube