Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikkö

Tavoitteena uskonnon ymmärtäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikön (Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition) tutkimuskohteena ovat uskonnollisen hyväksymisen tavat historiassa ja nykypäivänä. Huippuyksikössä kysytään, miten uskonnolliset ryhmät ovat hyväksyneet tai tunnustaneet muita yhteiskunnan toimijoita sekä miten uskonnot ovat olleet erilaisissa yhteiskunnissa hyväksyttyjä. Yksikön tutkimusmenetelmät ovat historiallisia ja filosofisia.

Huippuyksikön tavoitteena on kirjoittaa lajissaan ensimmäinen kokonaisesitys uskonnollisen hyväksymisen (religious recognition) aatehistoriasta. Huippuyksikön tutkijat pyrkivät hahmottamaan historiallisia kehityskulkuja uskonnolliselle ajattelulle ja käyttäytymiselle sekä luomaan sellaisia nykypäivän uskonnollisen hyväksymisen malleja, jotka auttavat monikulttuurisen yhteiskunnan keskinäisen arvonannon lisäämisessä. Yksikön tutkimustuloksista tulevat hyötymään etenkin uskontojen väliset (sekä uskonnon ja muun yhteiskunnan väliset) keskusteluprosessit ja konfliktinratkaisutilanteet.

Eräänä huippuyksikön keskeisenä tavoitteena on myös esittää tutkimukselliset perusteet näkemykselle, jonka mukaan uskonnoilla voisi eroistaan huolimatta olla yhteinen käsitys järkiperäisen keskustelun mahdollisuuksista ja rajoista. Lisäksi erilaisten vähemmistöjen (etnisten, seksuaalisten, uskonnollisten) kohtelu on nykypäivänä julkisuudessa usein esiintyvä aihealue, jota huippuyksikön tavoite on ymmärtää paremmin.

Huippuyksikön organisaatio

Huippuyksikön kotipaikkana toimii Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia. Yksikkö koostuu kolmesta noin kymmenen hengen suuruisesta tutkijaryhmästä.

Uuden testamentin eksegetiikan professori Ismo Dunderbergin ryhmä keskittyy antiikin aikaan ja varhaiskristillisyyteen. Uskonnonfilosofian professori (ma.) Virpi Mäkisen ja islamin tutkimuksen professori Taneli Kukkosen ryhmä tutkii kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden kohtaamisia sekä suvaitsevaisuuskeskustelua keskiajasta valistukseen. Uskonnonfilosofian professori Sami Pihlströmin ryhmässä luodaan filosofisia malleja nykypäivän uskontokeskustelun ymmärtämiseksi.

Tutkijoita huippuyksikössä on yhteensä 40.

Yksikköä johtaa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ekumeniikan professori, TT FT Risto Saarinen.