Johtaja: professori Risto Saarinen

Risto Saarinen (Photo: Linda Tammisto / UH)

Risto Saarinen (Kuva: Linda Tammisto / HY)

Huippuyksikössä oma tutkimustehtäväni on kirjoittaa kirja uskonnollisen rekognitio-ajatuksen aatehistoriasta. Tätä kirjoittaessani maaliskuussa 2015 hanke on loppusuoralla – eli se on edennyt hakemuksessa luvatulla tavalla. Modernit rekognitio-teoreetikot, kuten Taylor ja Honneth, ajattelevat että tunnustamisen teoria syntyy oikeastaan vasta valistuksen myötä taikka sen jälkeen. Kirjassani tulen kuitenkin esittämään perusteet sille, miksi uskonnollisissa teksteissä niin rekognition käsite kuin laajempi käsitys vastavuoroisesta tunnustamisesta on ollut tärkeä aihe antiikista lähtien. Käsittelen kirjassa muun muassa Augustinusta, Bernhardia, Tuomasta, Lutheria, Calvinia ja Schleiermacheria. Eräät vähemmän tunnetut ajattelijat ovat kuitenkin olleet avainasemassa rekognition käsitehistoriassa. Heidän nimensä paljastuvat kirjani julkaisemisen myötä.

-Risto Saarinen

Katso myös:
Risto Saarisen englanninkielinen blogi
Risto Saarinen Tuhat-tietokannassa