Voimallinen rukous ja historia

Anna-Liisa Tolonen, ‘Voimallinen rukous ja historia: valta ja vuorovaikutus Toisessa makkabilaiskirjassa’, Raamattu ja magia (Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 110/2016), toim. K. Valkama & H. von Weissenberg & N. Nikki.

Tiivistelmä:
Toinen makkabilaiskirja kuvaa makkabilaiskirjan historiaa värikkäästi ja sen kirjoittajan pontimena on kuvata ajan keskeiset ja mielenkiintoiset tapahtumat. Tyylillisesti teos edustaa hellenististä historiakirjoitusta. Artikkelissa tarkastellaan sitä, kuinka rukous toimii historiassa Toisen makkabilaiskirjan mukaan ja millaista toimijuutta se mahdollistaa. Analyysin polttopisteessä on kysymys rukouksen vaikuttavuudesta: voidaanko rukouksella ohjailla Jumalaa ja jos niin miten ja missä määrin? Artikkelissa väitetään, että Toisessa makkabilaiskirjassa kuvaattu rukous on tavoitteellista ja vaikutusvaltaista toimintaa. Rukouksen sisältöjen ja kohteen ohella rukoilijan laadusta tulee rukouksen vaikuttavuuden kannalta merkittävää: hyveellinen tai hurskas rukoilija saa Kaikkivaltiaalta odottamansa avun. Lopuksi artikkelissa arvioidaan rukouksen vaikuttavuutta tunnustamisen näkökulmasta. Rukous on yhtäältä keino antaa tunnustusta Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Toisaalta Jumalan voimateot, joita rukouksissa pyydetään, valjastetaan Toisessa makkabilaiskirjassa tukemaan teoksen päähenkilöiden auktoriteettia. Kuvaukset heidän kyvykkyydestään toimia oikein ja käyttää valtaa – mukaan lukien jumalalliset voimat – viisaasti korostavat päähenkilöiden toiminnan vaikuttavuutta ja ylivertaisuutta.

Hyvä osa

OUTI LEHTIPUU, RAIMO HAKOLA, NIKO HUTTUNEN

Lehtipuu Outi, Aspinen Mika, Hakola Raimo, Heimola Minna, Huttunen Niko. Hyvä osa – Kirkkokäsikirjan evankeliumitekstien kommentaari, 2. vuosikerta. Helsinki: Kirjapaja, ilmestyy marraskuussa 2016.

9789522883988

Kirja täydentää kotimaisen evankeliumikommentaarisarjan, jossa selitetään kaikki Suomen evankelis- luterilaisen kirkon Kirkkokäsikirjassa jokaiselle sunnuntaille ja kirkolliselle pyhälle määrätyt evankeliumitekstit. . Sarjan ensimmäinen osa, Raimo Hakola & Outi Lehtipuu Alussa oli Sana – Kirkkokäsikirjan evankeliumitekstien kommentaari, 1. vuosikerta, ilmestyi Kirjapajan kustantamana vuonna 2013 ja Raimo Hakola, Outi Lehtipuu & Niko Huttunen Maan suola –Kirkkokäsikirjan evankeliumitekstien kommentaari, 3. vuosikerta vuonna 2014.