Voimallinen rukous ja historia

Anna-Liisa Tolonen, ‘Voimallinen rukous ja historia: valta ja vuorovaikutus Toisessa makkabilaiskirjassa’, Raamattu ja magia (Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 110/2016), toim. K. Valkama & H. von Weissenberg & N. Nikki.

Tiivistelmä:
Toinen makkabilaiskirja kuvaa makkabilaiskirjan historiaa värikkäästi ja sen kirjoittajan pontimena on kuvata ajan keskeiset ja mielenkiintoiset tapahtumat. Tyylillisesti teos edustaa hellenististä historiakirjoitusta. Artikkelissa tarkastellaan sitä, kuinka rukous toimii historiassa Toisen makkabilaiskirjan mukaan ja millaista toimijuutta se mahdollistaa. Analyysin polttopisteessä on kysymys rukouksen vaikuttavuudesta: voidaanko rukouksella ohjailla Jumalaa ja jos niin miten ja missä määrin? Artikkelissa väitetään, että Toisessa makkabilaiskirjassa kuvaattu rukous on tavoitteellista ja vaikutusvaltaista toimintaa. Rukouksen sisältöjen ja kohteen ohella rukoilijan laadusta tulee rukouksen vaikuttavuuden kannalta merkittävää: hyveellinen tai hurskas rukoilija saa Kaikkivaltiaalta odottamansa avun. Lopuksi artikkelissa arvioidaan rukouksen vaikuttavuutta tunnustamisen näkökulmasta. Rukous on yhtäältä keino antaa tunnustusta Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Toisaalta Jumalan voimateot, joita rukouksissa pyydetään, valjastetaan Toisessa makkabilaiskirjassa tukemaan teoksen päähenkilöiden auktoriteettia. Kuvaukset heidän kyvykkyydestään toimia oikein ja käyttää valtaa – mukaan lukien jumalalliset voimat – viisaasti korostavat päähenkilöiden toiminnan vaikuttavuutta ja ylivertaisuutta.