Maijastina Kahlos

kahlos_m Maijastina Kahlos, vanhempi tutkija
Barbaareja, maahanmuuttajia ja roomalaisia: myöhäisantiikin roomalaiset ja ’barbaarien’ hyödyntäminen poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja uskonnollisissa konflikteissa (300-600)

Rooman valtakuntaan siirtyi monia uusia etnisiä ryhmiä vuosisatoina 300-600. Muuttoliikkeet (ns. kansainvaellukset) eivät olleet äkillinen tai odottamaton ilmiö, vaan roomalaisten ja valtakunnan ulkopuolisten ryhmien välillä oli ollut yhteyksiä ja maahanmuuttajia oli siirtynyt työvoimaksi Välimeren alueelle koko keisarikauden ajan. Uudessa tutkimusprojektissani selvitän erilaisia tapoja ja tilanteita, joissa myöhäisantiikin roomalaiset kohtasivat maahanmuuttajia ja muukalaisia. Tarkastelen kohtaamisia niin käsitteiden ja retoriikan tasolla kuin käytännön elämän ja poliittisten pelien tasolla.
Aikaisempi tutkimus on yleensä keskittänyt huomionsa maahanmuuttajien etniseen alkuperään ja identiteettien kehkeytymiseen. Minä sen sijaan tutkin nimenomaan roomalaista yhteiskuntaa, jonne maahanmuuttajat päätyivät. Pääpaino on maahanmuuttajaryhmien käyttöä roomalaisten sisäisissä poliittisissa ja uskonnollisissa valtakamppailuissa. Selvitän roomalaisten asenteita ja odotuksia maahanmuuttajia ja muukalaisia kohtaan. Tärkeä osa tutkimustani ovat uskonnollisesti toiset – myöhäisantiikin valtaapitäville näitä olivat ryhmät, jotka leimattiin ’pakanoiksi’ ja ’kerettiläisiksi’.
Suurin osa säilyneistä lähteistä on eliitin tuottamaa, joten näkökulma on usein auttamattomasti näiden kirjoittajien. Siksi keskityn näiden kirjoittajien olosuhteisiin ja motiiveihin. Pyrin purkamaan heidän asenteitaan, maailmankuvaansa ja näkemyksiään. Kuinka maahanmuuttajia vastaanottava yhteiskunta hyödynsi maahanmuuttajia? Keitä pidetään muukalaisina ja ketkä tunnustetaan roomalaisiksi? Mitkä kriteerit ja kulttuuriset mekanismit vaikuttavat tunnustamiseen ja sen epäämiseen? Samoin keitä pidetään uskonnollisesti toisina ja millä perusteilla? Miten kriteerit ja mekanismit muuttuvat Rooman poliittisten rakenteiden murentuessa?