Miira Tuominen

tuominen-m Miira Tuominen, Vanhempi tutkija
Jumalten kunnioittaminen eläimiä vahingoittamatta

Tutkielmassaan Eläinten vahingoittamista astaan Porfyrios (n. 234-305) hahmottelee laajan eettisen ohjelman eläinten oikeudenmukaisesta kohtelusta ja filosofista elämää tukevista ravitsemuskäytännöistä. Hän esittää, että korkeimmalla tasolla ’oikean filosofin’ tulee käyttää jopa kasveja niiden elämä huomioiden. Teoksen pääväitteenä on, että on väärin riistää elollisen olennon elämä, erityisesti kun lihan syönti ei ole välttämätöntä hengissä selviämisen kannalta. Argumentti sijoittuu myöhäisantiikin platonismin kontekstiin, jossa ihmisen päämääräksi määritettiin jumalan kaltaiseksi tuleminen siinä määrin kuin se on tässä elämässä mahdollista.

Tämänhetkinen yleisempi tutkimusprojektini keskittyy oman itsen ja toisten huomioonottamisen väliseen suhteeseen Porfyrioksen teoksessa hahmotellussa etiikassa. Huippuyksikön puitteissa keskityn tutkielman toisessa kirjassa esitettyihin Theofrastoksen teokselle Peri eusebeias perustuviin argumentteihin siitä, miksi jumalten kunnioittaminen ei vaadi eikä edes salli eläinten uhraamista saati syömistä. Väitän, että Porfyrios ehdottaa radikaalia uhraamisen käsitteen uudelleen arviointia. Kun perinteinen käsitys edellyttää jonkin tuhoamista korkeamman päämäärän saavuttamiseksi, Porfyrios vaatii omistamaan jumalalle vain sellaista, mikä ei tuhoudu prosessissa: erityisesti hiljaisuutta ja puhtaita ajatuksia. Ajatuksena on, että jumalalle on omistettava vain sellaista, joka on todella hyvää, eikä todellinen hyvä vähene jaettaessa.