Elina Hellqvist

hellqvist-e Elina Hellqvist, Tutkijatohtori
Toiseuden tunnustaminen, seksuaalisuus ja sukupuoli. Analyysi luterilaisten kirkkojen ajankohtaisesta keskustelusta

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida luterilaisten kirkkojen ajankohtaista keskustelua homoseksuaalisuudesta hyväksyvän tunnustamisen käsitteen avulla. Tutkimus keskittyy samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen ja avioliittoon. Tutkimus perustuu 3-4 luterilaisen kirkon dokumentaatioon, mukaan lukien Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Ruotsin kirkko, Evankelis-luterilainen kirkko Amerikassa sekä Luterilainen maailmanliitto. Luterilaiset kirkot ovat hyvä tapausesimerkki, sillä ensiksi, niiden opetus etiikan ja opin suhteesta vaihtelee, ja toiseksi, luterilaisten kirkkojen asema yhteiskunnassa vaihtelee Skandinavian kansallisista enemmistökirkoista vähemmistökirkkoihin toisaalla. Dokumentoidun historian ymmärtäminen sinänsä on arvokasta, mutta tämän tutkimuksen päätavoite on näiden prosessien ymmärtäminen hyväksyvän tunnustamisen käsitteistön avulla.

Hyväksyvän tunnustamisen käsitteistö voi tarjota hedelmällisen näkökulman herkkiin, vaikeisiin keskusteluihin, joita käydään sekä luterilaisten kirkkojen sisällä että laajemmin yhteiskunnassa. Hyväksyvä tunnustaminen voi ilmetä joko vastavuoroisena tekona tai, joissakin tapauksissa, yksipuolisena tunnustamisena, jolloin erot eivät häviä, mutta niitä siedetään yhteisön sisällä. Vaikka seksuaalisuus sinänsä on tärkeä osa yksilön tunnustetuksi tulemista ja identiteettiä, tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole analysoida seksuaalisuutta sinänsä, vaan tulosten tulisi olla sovellettavissa myös muihin kirkkojen sisäisiin keskusteluihin, joissa hyväksyvällä tunnustamisella on merkittävä rooli.