Sami Yli-Karjanmaa

  Sami Yli-Karjanmaa, Post-doctoral researcher
Clement of Alexandria’s Position on Reincarnation

Tutkimusprojektini aihe on Clemens Aleksandrialaisen (k. n. 220 jKr.) kanta pythagoralais–platonistiseen jälleensyntymisoppiin. Tutkimuksessa oletetaan yleensä, että kristinusko peri juutalaisuudelta kielteisen kannan oppiin, mutta olen väitöskirjassani (Åbo Akademi 2013) osoittanut, että hellenistisen juutalaisuuden tärkein edustaja, Filon Aleksandrialainen (k. n. 50 jKr.), oli omaksunut ajatuksen. Sillä oli tärkeä asema hänen ajattelussaan, vaikka se näyttääkin olleen esoteerinen oppi. Clemens oli platonistisesti suuntautunut kirkkoisä ja ensimmäinen Filonin kirjoituksia laajasti hyödyntänyt henkilö. Hänen avoimen myönteinen suhtautumisensa esoterismiin ja hänen välttelevät lausuntonsa jälleensyntymisestä, jotka poikkeavat jyrkästi muiden kirkkoisien hyökkäyksistä ko. oppia vastaan sekä Filonia koskevat tulokseni antavat vankat perusteet tutkia hänen kantansa kriittisesti uudelleen. Tämä tutkimus voi johtaa radikaaleihin varhaisia kristillisiä näkemyksiä koskeviin tuloksiin.