Koulun ulkopuolisen opetuksen merkitys käsitteellisen muutoksen, tunteiden ja minäpystyvyyden kehittymisessä

http://cc.oulu.fi/~ejeronen/opetusportfolio/julk.html
http://cc.oulu.fi/~ejeronen/opetusportfolio/muutjulk.html

JULKAISUT

Tieteelliset artikkelit

Eila Jeronen, Marjatta Kaikkonen & Pia Smeds First Hand Experiences and Interactive Learning – Environmental Education and Outdoor Education in Finland. Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education, 10th annual EOE Conference, 22nd- 25th September 2010 Olympic Sports Centre Planica, Rateče 167, SI-4283 Rateče-Planica, Slovenia, p. 114-122 http://www.csod.si/uploads/file/Mednarodna%20konferenca/Zbornik%202010_4.pdf

Yleistajuiset julkaisut

Smeds, P. Maatilavierailujen raportti 01.01.09, Osana kokonaisuutta: Oppiminen ruokajärjestelmästä ja kestävästä kehityksestä luokkahuoneen ulkopuolella – minäpystyvyyden ja käsitteellisen muutoksen näkökulmasta.

Ammattilehdet

Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Saloranta, S., Smeds, P., & Uitto, A. Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla – Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta. Natura 2/2010, 51-53.

TIETEELLISTEN KONFRESSIEN ESITELMÄT, POSTERIT JA JULKAISTUT ABSTRAKIT:

Kurppa, S., Saarinen, M., Mäkelä, J., Nissinen, A., Viinisalo, M., Jeronen, E.,  Uitto,  A., Risku-Norja, H., Smeds, P., Mikkola, M., Katajajuuri, J-M., Grönroos, J., Nousiainen, J. & Usva, K. Food environmental sustainability assessed –how to fulfil educational challenges for awareness and responsibility? ESERA 2009 CONFERENCE, August 31st – September 4th 2009, The Grand Cevahir Hotel and Conference Centre, Istanbul, Turkey, Abstract ESERA, European Science Education Research Association,2009 Conference 31 August – 4 September 2009. Istanbul, Turkey, Abstract p. 465.

Smeds, P., Jeronen, E. & Kurppa, S. Tunteet, oppiminen ja oppimisympäristö. Abstraktit, 77. Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen yliopisto 26.-27.11. 2009.

Smeds, P. Oppimisympäristön merkitys. Kasvatustieteen päivät 2009. Kasvatus toisin silmin. Tampereen yliopisto, 26.-27.11.09.

Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Silvennoinen, K., Smeds, P., & Uitto, A. Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development, SEED. International Week 2009, “Creativity and Innovation” 24.11 – 25.11.2009, University of Education, Linz, Austria.

Jeronen, E. & Smeds, P. Effect of outdoor education on conceptual change, emotions and self-efficacy. Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development – SEED, How to encourage future citizens to act for a sustainable society. Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen  yliopisto 26.-27.11.2009.POSTERI OSAPROJEKTI 3.

Smeds, P. & Jeronen, E. Effect of learning environment on conceptual change, emotions and self-efficacy for sustainable development. Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers June 7th – 9th 2010, Agora Center, University of Jyväskylä, Finland Session 3C. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17724/Session_3C3.pdf?cs=1274180938

Smeds, P. & Jeronen, E. The pedagogy of food. NORSA 2010. The Search: Future dynamics of regional development, June 21st – 23rd, Seinäjoki, Finland. 64-65. In: E. Pulliainen & K. Siltanen (Eds.) Book of abstract. University of Tampere.

Smeds,P. Maatilat oppimisympäristönä. Seminaarissa “Lomittajan ammatti ja taito esiin” 1.10.2010, MELA, Mestätapiolan auditorio, Espoo.

Smeds,P. Ravinnontuotannon tulevaisuus. Seminaarissa Helsingin luonnontiedelukion ympäristöpäivä 10.11.2010, Helsinki

Smeds, P. & Jeronen, E. Autenttisen oppimisympäristön merkitys – case maatila. ‘Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat’, Kasvatustieteen päivät 2010, 25 -26.11.2010. Rovaniemi http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *