Sustainability skills developed within social rhizomes

JULKAISUT

Mikkola, M. 2010. Kohti kestävää ruokajärjestelmää: diskursiivisen muutoksen edellytyksistä kouluopetuksessa. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 59. http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Mikkola, M., Risku-Norja, H., Kurppa, S. 2010. Meta-Engineering Sustainable Food System by Panoramic Co-Configuration as a Developmental Tool.  International Conference on p. 190-195.

Mikkola, M., Risku-Norja, H.., Post, A. 2010. Sustainability dilemmas and their solution strategies by committed food businesses. 4th International European Forum (Igls-Forum) on System Dynamics and Innovation in Food Networks, February 08-12, 2010 Innsbruck-Igls, Austria. http://bscw.ilb.uni-bonn.de/fsdcommunity/bscw.cgi/d178720/Mikkola.pdf. 13.s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *