SEED hankkeen esittely

SEED  on Suomen Akatemian tukema kolmivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään kestävän kehityksen kasvatusta suomalaisessa perusopetuksessa. SEED on yhteistyöprojekti, joka koostuu neljästä toisiaan tukevasta osaprojektista.

PYSTYVYYDEN KEHITTÄMINEN RUOKAKASVATUKSEN AVULLA

Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, tarkastella ja kehittää kestävän kehityksen kasvatusta suomalaisessa perusopetuksessa. Projektissa käytetään didaktista lähestymistapaa integroitaessa kestävän kehityksen kasvatusta ruokajärjestelmän osalta koulun opetussuunnitelmiin ja opettajankoulutukseen.

Tavoitteena on:

  • parantaa oppilaiden pystyvyyttä kestävän kehityksen ja opettajien pystyvyyttä kestävyystaitojen välittämisen suhteen.
  • tunnistaa tekijät, jotka määrittävät koulun kestävän kehityksen kasvatuksen parhaita käytänteitä.

Tutkimus perustuu oppiainespesifiseen tietoperustaiseen käsitekasvatukseen, jota toteutetaan sekä koulussa ruokailun yhteydessä että maatiloilla. Tutkimuksessa kehitettävää mallia voidaan käyttää kestävän käyttäytymisen ennustamiseen koulukontekstissa. Siitä on hyötyä myös opettajankoulutuksessa.

Projektin vastuullinen johtaja: Dos. Eila Jeronen, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pd

POSTERI YLEINEN

Posteri: SEED ja ruokakasvatus