Suomeksi

Sosiaalipsykologian päivät 2021:

Hyvinvoinnin monet kasvot

Vuosittaiset Sosiaalipsykologian päivät 2021 järjestetään 15.-16.4.2021 Helsingissä.

Konferenssin keynote-puhujia ovat Dr Cristian Tileâga (Loughborough University, UK), Dr Samantha Heintzelman, (Rutgers University-Newark, USA), Dr Tracy Morison (Massey University, Uusi-Seelanti) ja tutkimusprofessori Jari Hakanen (Työterveyslaitos).

Nykyhetkeen liittyvät moninaiset epävarmuudet nostavat hyvinvoinnin erityisen keskeiseen rooliin, ja kutsuvat tarkastelemaan hyvinvointia monista eri tulokulmista käsin. Hyvinvointia uhkaavat epävarmuudet linkittyvät muun muassa terveyteen ja pandemioihin, ilmastonmuutokseen, sekä eri ihmisryhmien välisten erotteluiden ja poliittisten kamppailuiden kärjistymiseen.

Vuoden 2021 Sosiaalipsykologian päivät keskittyvät hyvinvoinnin eri muotojen tarkasteluun. Pyrkimyksenä on pohtia, millä tavoin sosiaalipsykologian piiriin lukeutuvat eri lähestymistavat voivat empiirisesti ja teoreettisesti valottaa hyvinvoinnin kannalta keskeisiä ihmiselämän ulottuvuuksia ja siten tuottaa hyvinvointia edistävää tietoa. Tavoitteenamme on paitsi kartoittaa sosiaalipsykologisten lähestymistapojen hyödyntämistä hyvinvointia edistävissä interventioissa myös pohtia hyvinvointiin liittyvän tieteellisen tiedon ja arkitiedon taustalla vaikuttavia olettamuksia ja normeja sekä sitä, millä tavoin nämä ohjaavat hyvinvoinnin määrittelyitä. Käänteisesti pyrimme tarttumaan myös pahoinvoinnin merkityksellistämiseen ja hyvinvointiin liittyviin eriarvoisuuksiin.