Esittely

Työssäoppimisjaksolla tarkoitetaan laajuudeltaan neljän työviikon mittaista ohjattua päätoimista harjoittelua seurakunnassa.

Työssäoppimisjakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua kirkon toimintaan työyhteisön jäsenenä. Jakson tavoitteena on perehtyä papin tai lehtorin työhön käytännössä ja oppia soveltamaan teologian opiskelussa hankittuja tietoja ja taitoja seurakuntatyössä. Työssäoppimisjakso antaa samalla opiskelijalle palautetta valmiuksista kirkon käytännön työhön sekä virikkeitä jatkuvaan oppimiseen. Jakso suoritetaan tuomiokapitulien hyväksymissä seurakunnissa, joissa opiskelijalla on henkilökohtainen ohjaaja, teologi. Työssäoppimisen suorittaminen ev.-lut. seurakunnassa on edellytyksenä Suomen ev.-lut. kirkon virkaan.

Onnistunut työssä oppimisen kokemus edellyttää huolellista valmistautumista sekä opiskelijalta, ohjaajalta että vastaanottavalta työyhteisöltä. Tämän sivukokonaisuus on tarkoitettu työssäoppimisjaksolle valmistautumisen ja oppimisen tueksi. Sivuille on koottu myös työssäoppimisjakson suorittamiseksi tarvittava aineisto sekä linkkejä taustamateriaaliin.

Materiaalikokonaisuuden on toteuttanut: