Raportointi, arviointi ja palaute

 

Ev.-lut. kirkon virkaan hakeutuville työssäoppimisjakso on sekä yliopistollinen opintosuoritus että tulevaa työuraa tukevan kirkon koulutuspolun ensimmäinen osuus. Tämän vuoksi ev.-lut. kirkon virkaan aikova opiskelija raportoi työssäoppimisjaksosta  teologiselle tiedekunnalle, osallistuu soveltuvuustutkimukseen ja työssäoppimisjakson harjoitteluseurakunnan hiippakunnan järjestämään KiTos- ja reflektiopäivään. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan oman hiippakunnan päiviin, on hänen mahdollista ilmoittautua myös toisen hiippakunnan päiviin.

Oman oppimisen arvioinnin ja raportoinnin perusteena on koko jakson ajan säännöllisesti päivitettävä oppimispäiväkirja.

 

RAPORTOINTI TIEDEKUNNALLE JA OPINTOSUORITUKSEN REKISTERÖINTI

Työssäoppimisen palautekeskustelut integroidaan jatkossa osaksi maisterivaiheen soveltavaa opetusta. Tämän vuoksi harjoittelun jälkeistä erillistä palautekeskustelua ei käydä. Harjoittelun jälkeen opiskelija palauttaa oppimispäiväkirjansa pohjalta laaditun raportin sekä todistuksen opintojakson suorittamisesta E-lomakkeelle. Raportteja luetaan  opetuskausien aikana, muttei kesä- ja joululoma aikoina.

Opiskelija voi halutessaan käydä harjoitteluun liittyvää keskustelua soveltavien opintojen opettajien ja työelämäyhteyksien suunnittelijan kanssa heidän vastaanottoaikoinaan.

RAPORTOINTI HIIPPAKUNNILLE JA AMMATILLISEN IDENTITEETIN TUKEMINEN

Ev.-lut. kirkon koulutuspolulla työssäoppimisjaksoon liittyvät välittömästi työpsykologinen soveltuvuusarviointi ja hiippakunnittain järjestettävät moniammatillinen Kitos-seminaari sekä teologien reflektointipäivä. Kukin opiskelija huolehtii itse ilmoittautumisesta 1.3. mennessä näihin osuuksiin. Ilmoittautuminen KiTOS-seminaariin, soveltuvuustutkimukseen ja reflektiopäivään seuraavan linkin kautta: ohjeet ja ilmoittatutuminen

Lisätietoa soveltuvuustutkimuksesta

Ohjaaja laatii lausuntonsa yhdessä opiskelijan kanssa siten, että sen allekirjoittavat sekä ohjaaja että opiskelija. Opiskelija lähettää kopion ohjaajan lausunnosta E-lomakkeelle samalla kun hän ilmoittaa harjoittelun suorittamisesta ja palauttaa työssäoppimisjaksosta laatimansa raportin.