Tutustuminen työyhteisöön

Aloita perehtyminen ajoissa

Työssäoppimisjakso on yhden kuukauden mittainen. Täysipainoisen oppimis- ja työkokemuksen saavuttamiseksi työyhteisöön perehtyminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen seurakuntajakson alkua.

Lähes kaikilla seurakunnilla on omat nettisivut. Niiden avulla saa yleiskuvan seurakunnasta: Kuinka suuri seurakunta on, mitkä ovat sen työalapainotukset, mitä eri herätysliikkeitä alueella toimii jne. Työyhteisön henkilö- ja yhteystietoihin kannattaa perehtyä tarkoin ja tallettaa ne tulevaa yhteydenpitoa varten. Mikäli seurakunnalla ei ole omia verkkosivuja, on ainakin yhteystiedot julkaistu ev-lut.kirkon verkkosivuilla. Myös sijaintipaikkakunnan kunnallisia nettisivuja kannattaa käydä läpi, jos paikkakunta ei ole entuudestaan tuttu.

Työssäoppimisjakson alkaessa on tärkeätä varmistaa, että avainhenkilöt seurakunnassa tietävät uuden työntekijän aloittaneen ja osaavat tarvittaessa osoittaa yhteydenottopyynnöt oikealle henkilölle. Käy siis esittäytymässä puhelinvaihteessa ja kirkkoherranvirastossa!

Seurakuntatyöhön perehdyttävää kirjallisuutta:

Huhtinen, Pentti: Seurakunta työyhteisönä. Kirjapaja 2002.

Kauppinen, Juha; Rantama, Marketta: Ajaton työ seurakunnassa. Edita 2003.