Oppimispäiväkirja ja raportin laatiminen

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa. Se on mielekäs tapa jäsentää omia seurakuntatyössä saatuja kokemuksia suhteessa teoriaopintoihin. Kirjoittaessa ajatuksensa paperille, ne selkiintyvät ja jäsentyvät. Oppimispäiväkirjan avulla opiskelija voi seurata omaa oppimisprosessiaan ja sen kehittymistä kohti asettamiaan tavoitteita; kuva siitä, mitä jo osaa ja missä on vielä kehitettävää, selkiintyy. Se toimii näin jatkuvana arvioinnin tukena. Oppimispäiväkirjassa opiskelija voi pohtia seurakuntatyön olemusta ja kirkon tehtävää laajemminkin. Siihen voit kirjata esille tulleita ongelmia, kysymyksiä, omia ideoita ja ajatuksia koskien joko omaa toimintaasi tai kirkon tehtävää yleensä.

Oppimispäiväkirjan sisältö on tärkeintä, ei sen muoto. Se voi olla joko tietokoneelle kirjoitettu tai perinteinen käsinkirjoitettu versio. Tapahtumien ja ajatusten säännöllinen kirjaaminen on tärkeää. Kirjoitukset voivat olla välillä pitkiä välillä lyhyitä. Aikaa sen kirjoittamiseen ei tarvitse kulua 15 minuuttia kauempaa.

Oppimispäiväkirjaa tulee päivittää vähintään jokaisen työtehtävän jälkeen (mainitse tehtävän luonne, aika ja paikka). Opiskelija voi pohdinnassaan käyttää seuraavia apukysymyksiä: 1) Mitä opin? Heikkouteni/vahvuuteni? 2) Mikä tuki oppimistani? Miten teologinen tietämykseni auttoi ko. tehtävän hallinnassa? 3) Mikä esti/haittasi oppimistani/työtehtävän suorittamistani? 4) Mitä jäin miettimään?

Oppimispäiväkirjan ajatuksia käytetään opiskelijan ja ohjaajan yhteisen palautekeskustelun pohjana. Sen perusteella opiskelija laatii myös työssäoppimisjakson lopuksi raportin, joka käydään ohjaajan kanssa lävitse palaute- ja arviointikeskustelussa. Raportin pituus on noin. 2-3 sivua. Raportti palautetaan E-lomakkeelle yhdessä seurakunnasta saatava todistuksen tai ohjaajan lausunnon kanssa.