Milloin työssäoppimisjaksolle?

Suositusajankohta työssäoppimisjakson suorittamiselle on kolmannen lukuvuoden kevätlukukauden päättyessä. Opiskelija voi kuitenkin ohjaajansa kanssa sopia jakson sijoittamisesta välille 1.1.-30.6.

Koska työssä oppiminen edellyttää riittäviä teologisia perustietoja ja taitoja, on tiedekunnan suositusta hyvä noudattaa ja ajoittaa seurakuntajakso kolmannen lukuvuoden kevääseen. Tällöin opiskelijalla on noin 180 opintopisteen laajuiset opinnot taustanaan.

Kesätyökokemukset laajentavat seurakuntatyön tuntemusta. Nk. kesäteologin tehtäviin kannattaa hakeutua jo ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Useimmiten kesäteologin tehtäväkenttä painottuu nuoriso- ja rippikoulutyöhön, mutta erityisesti pienemmissä seurakunnissa on myös mahdollista tehdä monipuolisesti erilaisia teologin tehtäväkenttään kuuluvia töitä. Työssäoppimisjakson (ohjatun työharjoittelun) suorittaneille kesäteologeille on yleensä tarjolla laaja-alaisempia tehtäväkokonaisuuksia. Monet seurakunnat toivovat, että työssäoppimisjakson jatkoksi opiskelija jatkaisi seurakunnan palveluksessa kesäteologin tehtävässä.