Sisäministeriön excursio

Stigma oli työelämävierailulla marraskuussa sisäministeriössä. Oli ilahduttavaa, että vierailulla oli suuri osanotto. Vierailu koostui neljästä puheenvuorosta. Aluksi erityisasiantuntija Hanne Huvila kertoi hieman yleisemmin sisäministeriöstä ja sen toiminnasta. Sen jälkeen meille esittäytyi johtava asiantuntija Ismo Parviainen, joka kertoi omasta työstään ministeriössä ja siitä, kuinka digitalisaatiota hyödynnetään sisäministeriössä nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi 112-sovellus on yksi sisäministeriön alainen digisovellus. Näiden puheenvuorojen jälkeen meille esittäytyivät erityisasiantuntija Ilmari Uljas ja neuvotteleva virkamies Aino Salmi, jotka kertoivat omat uratarinansa sekä omasta työstään ministeriössä. Molemmilla on taustallaan yhteiskuntatieteellinen koulutus.  

Avaamme seuraavaksi hieman ajatuksiamme siitä, mitä meille vierailun järjestäjille jäi käteen vierailusta, mikä meistä oli kiinnostavinta ja mitä opimme. 

Maria 

Sisäministeriön excursio oli mielestäni hyvin järjestetty ja informatiivinen. Excursion puhujat olivat suunnitelleet puheenvuoronsa tarkasti ja tuntui siltäettä puheenvuorot oltiin suunniteltu nimenomaan valtsikalaisille ja opiskelijoille. Excursion puhujien puheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja ytimekkäitä, ja excursio keräsi monia kehujaExcursio vaihteli sisäministeriön yleisestä esittelystä sisäministeriön digitalisaatioon, ja jälleen henkilökohtaisiin uratarinoihin. Kahteen tuntiin mahtui paljon relevanttia tietoa sisäministeriön toiminnasta sekä työnhausta 

Oli virkistävää kuulla vaihteeksi sitä, että työnhakuprosessin ei tarvitse olla mahdotonta pyristelyä. Puhujien mukaan töihin voi päätyä lähinnä vahingossakin – yritteliäisyys palkitaan. Olen nähnyt ministeriöiden työpaikat eräänlaisina saavuttamattomina kunniatitteleinä, mutta excursion jälkeen jäi tunne siitä, että työpaikka ministeriössä on mahdollinen. Excursion aikana oppi paljon esimerkiksi siitä, miten sisäministeriö pyörii ja toimii. Tällaiset esimerkiksi hallintoa ja palkkausta koskevat seikat olivat minulle ja varmasti monelle muullekin uutta informaatiota. Sisäministeriön hallinnon ratakset ja jaottelu oli yllättävän monipuolista. Ilmari Uljas kertoi siitä, miten pääsi töihin sisäminsteriöön. Uljaan urapolku oli melko monipuolinen ja ehkä yllättäväkin. Hänen urapolkunsa alkoi Brysselin harjoittelusta, joka myöhemmin poiki hänelle osa-aikaisen työpaikan sisäministeriöstä. Yliopiston aikaiset ponnistelut siis tosiaan ovat merkityksellisiä! 🙂 

Excursiolla esitettiin hyviä kysymyksiä ja näkemyksiä puhujille. Mielestäni oli tärkeää kuulla esimerkiksi se, että työnhaussa täytyy oppia karsimaan osaamisestaan sen verran, että osaa korostaa osaamistaan työpaikan vaatimalla tavalla. Osaamista voi korostaa esimerkiksi niin, että mainostaa omia sivuaineitaan. Valtsikalaisena suurena haasteena minulle on ollut osaamiseni sanoittaminen ja konkretisoiminen. Oli mukavaa siis kuulla siitä, että upean urapolun jälkeenkin osaamista voi olla haastavaa sanoittaa. Aina kannattaa kuitenkin yrittää! 

 

Karoliina 

Excursio ei keskittynyt vain ministeriötason prosessikaavioihinvaan syventyi tarkemmin työntekijöihin ja heidän taustoihinsa. Erityisen kiinnostavaa mielestäni oli kuulla erilaisia uratarinoita. Oli mielenkiintoista huomata kuinka eri tyyppisiltä taustoilta ihmiset sisäministeriöön ovat päätyneet. 

Mieleeni jäi myös ajatus siitäettä valmistumisen jälkeen ei koskaan voi tietää, mihin urapolku voi johtaa. Työnhakijalle ja vastavalmistuneelle työelämä näyttää helposti hajanaiselta ja stressaavalta. Työtehtävät saattavat ovat projektiluontoisia ja työsopimukset ovat lyhyitä määräaikaissopimuksia. Mahdollisesti hyvän ja arvostetun työtehtävän jälkeen voikin olla, että on kuukausia työttömänä. Opin, että tästä ei kannata lannistua. Koskaan ei kannata lopettaa yrittämistä ja hakemista. Voi olla että oikea työpaikka löytyy monen kymmenen hakemiskerran jälkeen. On tärkeää, että luottaa omiin kykyihin ja suuntaa kohti omia kiinnostuksen kohteita. 

Oli hienoa saada ammattilaisilta käytännön vinkkejä tulevaisuuteen. Mieleeni jäi vinkit työn ja harjoittelupaikan hakemisessa. On tärkeääettä osaa sanoittaa omaa osaamistaan. On myös hyvä kertoa osaamisesta käytännön esimerkkejä. Toisaalta mieleeni jäi se, että ihan kaikkea hakemuksen ei kannata luetteloida. Hakemuksessa tulisi mielummin olla vähemmän asioita mutta niistä voi kertoa hieman syvemmin. Näistä vinkeistä tulee olemaan varmasti myös tulevaisuudessa hyötyäSisäministeriö jäi mieleen kiinnostavana ja innostavana työpaikkana 

Yhteiskuntapolitiikan kehittämispäivä

Opiskelijat ja henkilökunta kohtaavat

Yhteiskuntapolitiikan opiskelijat ja henkilökunta kokoontuivat yhteiseen kehittämispäivään keskiviikkona 22.5. Edellisestä vastaavasta tapahtumasta on jo ehtinyt kulua pidemmän aikaa, joten tälle päivälle oli tarvetta etenkin, kun otetaan huomioon, että yliopistolla tapahtuneet uudistukset niin koulutusohjelmien kuin tilojenkin suhteen ovat heikentäneet opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä luontaista sidettä. Paikalle saapui opetus- ja tutkimushenkilökuntaa jopa professoreita myöten. Opiskelijoista paikalla oli niin ainejärjestömme edustajia, kuin muita kasvoja, myös vastikään opintosuuntansa valinneita.

Iltapäivän ohjelmassa oli ensin kokoontuminen pieniin työryhmiin pohtimaan oppialamme kehityskohteita. Aiheiksi oli etukäteen valittu yhteiskuntapoliitiikan ydin, yhteisön kehittäminen sekä opintojen tukeminen, joista kaikista syntyi reippaasti keskustelua ja ideoita siitä, miten opinnoissa voisi lisätä opiskelijoiden saamaa tukea. Pienryhmien ideointivaiheen jälkeen ajatuksia jaettiin kaikkien osallistujien kesken. Konkreettisista ideoista käteen jäi ainakin säännöllisemmät aamiais-/lounastapaamiset, joita voisi alkaa järjestää tieteenalan ihmisten kesken. Erityisen antoisa keskustelu oli kuitenkin yhteiskuntapolitiikan luonnetta ja tieteenalan ydintä koskeva keskustelu, jossa ei tuntunut löytyvän selkeää yksimielisyyttä siitä, mitä yhteiskuntapolitiikassa tulisi edes tutkia. Lienee kuitenkin hyvä asia, että oppiaineessa pystytään itsereflektioon eikä alalla olla lukittauduttu ikiaikaisiin toimintatapoihin. Tämä tulkintojen diversiteetti kertoo joustavuudesta ja matalasta hierarkiasta tieteenalalla. Viime kädessä alalla kulloinkin vaikuttavat ihmiset päättävät, mitä aiheita alalla tutkitaan.

Varsinaisen kehitysosuuden jälkeen oli aika siirtyä illalliselle ravintola Savuun
Tervasaareen. Tiedekunta tarjosi meille tämän illallisen, siitä iso kiitos tiedekunnalle! Illallisen antimet olivat maittavat ja ilta jatkui leppoisissa merkeissä. Paikalla oli opiskelijoita monilta eri vuosikursseilta, mikä oli tärkeä asia etenkin kun oppiaineeseen oli keväällä tullut uusia opiskelijoita. Oli mukava päästä vaihtamaan ajatuksia myös alan tutkijoiden kanssa, joihin perustutkinto-opiskelijana harvemmin törmää.

Kirjoittanut: Leevi Leivo

SoPopin yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan työelämäpäivä

Tarjolla tarinoita työelämästä

Sosiaalipoliittinen opiskelijajaosto SoPop! järjesti 12.2 työelämäpäivän, jonne viisi sosiaalipolitiikan asiantuntijaa eri aloilta oli kutsuttu esittelemään työnkuvaansa ja työuraansa. Stigman hallitus oli luonnollisesti paikalla keräämässä arvokasta tietoa ja tässä tekstissä raportoimme tapahtuman ohjelmasta, vierailijoista sekä kuumista uravinkeistä, jotka poimimme talteen tapahtumasta. Jokaiselta puhujan esityksestä esittelemme tiivistetyn version, jossa kuvailemme heidän työnsä piirteitä, vaatimuksia sekä jokaiselle puhujalle uniikkia teemaa, josta kukin puhuja eniten luennoitsi. Lopuksi vielä teemme tiivistelmän puhujien kokonaisviestistä yhteiskuntatieteilijöille, jotka eivät malta odottaa tilaisuuttaan päästä itsekin työelämään näiden puhujien vertaisiksi.

Jyri Liukko (Eläketurvakeskus, erikoistutkija)

Työnkuva: Tutkijan työssä ETK:lla tehdään paljon määrällistä tutkimusta, joskin osittain hyödynnetään myös laadullista tutkimustapaa. Aiheita tutkimukselle voivat olla esimerkiksi eläkkeelle siirtyminen, työurien kehitys, eläketurvan riittävyys tai eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys. Vapaus valita oma tutkimuksenalansa on rajoitettua eli akateemista vapautta ei ole yhtä paljon kuin opiskellessa. Työ on melko itsenäistä, mutta se on samalla mielenkiintoista ja haastavaa. Tutkijan roolissa pitää opetella runsaasti uusia asioita kuten esimerkiksi Statan ja SAS:n käyttöä ja kyselylomakkeen tekemistä eli uusien asioiden opettelulta ei pääse pakoon tässäkään hommassa.
Mitä taitoja työ vaatii? Keskittymiskykyä, menetelmätaitoja, kirjoittamistaitoja, tutkimushankkeen koordinointia, yhteistyötaitoja, esitelmöintiä sekä opetus- ja mediataitoja. Menetelmätaitoja tarvitsee työssä paljon enemmän kuin mitä yliopistolla oppii, mutta työn ohessa taitoja myös karttuu tältä osin.
Mikä työssä on hyvää? Työssä yhdistyvät tutkijan ura sekä käytännön osaaminen, mikä on hyvä asia. Rahoitus on vakaata eli sitä ei tarvitse itse hakea, minkä lisäksi työntekijöistä pidetään hyvin huolta. Etenemismahdollisuudet ovat myös hyvät ja työssä on selkeä aikataulu ja tavoitteet.

Laura Kyntölä (Helsinkin kaupunki, maahanmuuton erityissuunnittelija)

Työnkuva: Helsingin kaupungin keskushallinnolla työssä tulee vastata poliitikkojen ja pormestarin kyselyihin. Työ on huomattavan itsenäistä, mutta siihen sisältyy myös paljon kokouksia sekä eri ihmisten tapaamisia. Työssä on käytössä tavallinen virkatyöaika. Koska maahanmuuton ja työllisyyden budjetti on suhteellisen korkea, tässä työssä pääsee toteuttamaan runsaasti nopeita ja innovatiivisia kokeiluja.
Mitä taitoja työ vaatii? Työssä pitää myös sietää byrokraattista turhautumista, sillä hierarkiat usein päätyvät ristiin; asiantuntijat ja poliitikot saattavat olla eri linjoilla tehtävistä uudistuksista, jolloin omaa näkemystään joutuu soveltamaan ristiriidan välttämiseksi. Lisäksi kirjoittamis- ja esiintymistaidot ovat välttämättömiä taitoja hallita. Monipuolinen kokemus on myös eduksi, sillä työssä kohtaa hyvin monipuolisista taustoista tulevia osaajia kuten esimerkiksi ekonomisteja, kasvatustieteilijöitä ja antropologeja.
Uravinkkejä: Tärkeätä on osata tuoda esiin omaa osaamistaan sekä persoonallisuuttaan. Jopa harrastuksetkin, vaikka eivät olisi hyödyllisiä työnkuvan kannalta, voivat auttaa esiintymään edukseen työnhakuprosessissa.

Anna-Maria Isola (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuspäällikkö)

Työnkuva: Työ on kivaa ja siinä saa toteuttaa itseään. Tutkimustyössä pääosin harjoitetaan laadullista tutkimusta, mutta määrällistäkin tutkimusta on päässyt tekemään. Työ tapahtuu viiden tutkijan tiimissä ja tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi taloudellisten resurssien vaikutus ihmisten osallistumisaktiivisuuteen.
Mitä taitoja työ vaatii? Työssä vaaditaan paljon rohkeutta ja sitä myös arvostetaan kovasti.
Rohkeutta hakea: Isolan hakiessa graduohjaajalta suositusta työhakemusta varten tämä suositteli Isolalle kolmen vuoden pituista tutkimusprojektia Suomen ja Venäjän syntyvyysretoriikasta, jonka hän otti vastaan. Vasta jälkeenpäin ilmeni, että tätä varten pitäisi opiskella Venäjän kieltä, jotta retorista analyysia voisi tehdä, minkä hän projektin aikana suoritti haastavuudesta huolimatta. Isolan mukaan “häröilyllä ja omalla aktiivisuudella voi olla yllättäviä seurauksia”, eli toisin sanottuna satunnaisten ja epämääräistenkin projektien kautta voi luoda verkostoja, jotka auttavat löytämään oman paikkansa työelämässä. THL:lle haettiin dosentin tasoista hakijaa, mutta Isola ylittikin itsensä tänne hakiessaan ja onnistui pääsemään mukaan, mikä osoittaa, että aktiivisuus ja sattumakin ovat osaltaan tärkeitä tekijöitä työnhaussa.

Anna Järvinen (Suomen sosiaali ja terveys ry, erityisasiantuntija)

Työnkuva: Työ on edunvalvontaa eli siihen kuuluu lobbausta heikoimpien puolesta. Varsinaista päivärytmiä ei ole, vaan työnkuva on vaihteleva. Tällä hetkellä keskeistä on tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen sosiaaliturvan uudistamisen suhteen eli työhön kuuluu myös päätöksentekoon vaikuttamista hyvinkin suoraa kautta. Osallisuus päätöksenteon prosesseissa näkyy muun muassa lausuntopyyntöjen, valiokuntakuulemisten ja työryhmäjäsenyyksien muodossa. Tämän lisäksi työhön kuuluu viestinnällistä toimintaa eli esimerkiksi blogin kirjoittamista, jossa omaa asiantuntijuutta pääsee näyttämään lukijakunnalle.
Mitä taitoja työ vaatii? Opinnoista ei tähän tehtävään ole saatavilla suoraa substanssia, vaan työssä oppiminen sen sijaan nousee keskiöön. Työssä pitää kyetä sietämään epävarmuutta ja muutoksia, minkä lisäksi johtamistaidot ovat eduksi.
Miten päästä työelämään? Järviselle pääsy hänen omaan ammattiinsa tai jopa sosiaalipolitiikan piiriin oli hänen mukaansa sattumaa. Perheen tausta ei ollut kovin akateeminen, joten opintosuuntavalinnan kanssa oli hankaluuksia ja toisinaan tämän suhteen oli jopa täysin hukassa. Työura on samaten ollut katkonaista ja kokeellista. Äitiyslomat sekä harjoittelut monissa vähemmän mieleisissä paikoissa ovat pohjustaneet aikuiselämän suuntaa yllättävän pitkään ennen kuin oikea itselle mieleinen työpaikka löytyi. Silti kaikki tämä kokemus oli hyödyllistä ja auttoi eteenpäin kohti omaa mieluisinta työtä.

Lari Hokkanen (Demos Helsinki, konsultti)

Työnkuva: Demoksella tutkimustyö kohdistuu moneen eri suuntaan ja merkittävin yhdistävä tekijä näiden eri suuntauksien takana on yhteiskunnallisen muuttaminen parempaan suuntaan. Tiimit ovat itseohjautuvia ja työhön kuuluu yhtäältä paljon itsenäistä työntekoa sekä toisaalta runsaasti yhteispäätöksiä. Työ on erittäin hektistä ja vauhdikasta ja monesti ratkaisut hankkeisiin syntyvät yllätyksellisesti. Tehtävässä yhdistyvät hyvin teoria ja käytäntö.
Mitä taitoja työ vaatii? On tärkeää kyetä ymmärtämään eri yhteiskunnallisten sektorien toimintaa. Yhtäältä pitää olla tutkijan näkökulma, jossa korostuu näyttöön perustuva tieto, mutta toisaalta pitää ymmärtää spontaania start-up-henkistä ajattelua. Samaten pitää osata kyseenalaistaa itsensä. Kysymykset kuten “kuka hyötyy tästä?” tai “mitä hyötyä tästä on asiakkaalle?” ovat arkipäivää.
Uratarina: Siinä missä uratarinat usein ovat hienoja narratiiveja, realistisempi käsitys on, että matkan varrella on itketty ja epäonnistuttu useammankin kerran. Kaikkein tärkeintä on uskaltaa kokeilla uusia asioita, joskus jopa ihan vain läpällä. Tällöin voi oppia siitä, mistä pitää tai ei pidä ja saa hyödyllisiä kokemuksia. Pääsy nykyiseenkin asemaan oli monilta osin sattuman ja rohkean kokeilun seuraus. Ensimmäisen harjoittelupaikkansa Kehitysvammaliitolla Hokkanen sai ensin löytämällä tämän itseään kiinnostavan järjestön erinäisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen listalta ja spontaanisti lähettämällä tänne harjoittelupyynnön sekä näytteen yhdestä kurssityöstä. Tämä rohkea viesti onnisti ja tarjosi ensimmäisen harjoittelupaikan nuorelle, jolla ei ollut minkäänlaista aikaisempaa kokemusta omalta alalta. Samaten muutkin askeleet urapolulla ovat olleet sattuman ja rohkeuden siivittämiä, joskin oma aktiivisuus (esimerkiksi opiskelijajärjestöissä) ja osaaminen ovat eduksi.

Lopuksi

Tapahtuma oli erittäin antoisa siltä osin, että siinä pääsi tutustumaan muutamiin mahdollisiin urapolkuihin ja työnkuviin, jotka saattaisivat yhteiskuntatieteilijälle olla tulevaisuuden todellisuutta. Mieluisaa oli myös jokaisen puhujan lähestyttävyys, sillä kukin avoimesti kannusti osallistumaan keskusteluun ja jotkut jopa ehdottivat ottamaan yhteyttä mikäli kiinnostaisi saada lisää tietoa työpaikasta tai mahdollisista harjoittelutilaisuuksista. Puhujien urapoluissa oli myöskin huomattavan paljon samankaltaisia kehityssuuntia, vaikka kukin oli myös monilta osin yksilöllinen. Esiin korostuivat erityisesti koulutuksen ja harjoittelujaksojen hajanaisuus osalla puhujista; omaa unelma-ammattia ei alkuun meinannut millään löytyä useampaan vuoteen, vaan urapolku on kulkenut lukuisten mutkien ja epämieluistenkin töiden kautta ennen kuin oma ala on löytynyt. Paras tapa eteenpäin puhujien mukaan kuitenkin olisi olla rohkea ja spontaani, eli uskaltaa lähettää hakemuksia kiinnostavalta kuulostaviin paikkoihin ja unohtaa pelko siitä, että tämä tekisi itsensä naurunalaiseksi. Rohkeutta arvostetaan työmarkkinoilla ja tilaisuuksia ei kannata jättää käyttämättä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Tapahtuman Facebook-sivu
SoPop! verkkosivusto
SoPop! Facebookissa
SoPop! Instagramissa

Kuvia tilaisuudesta:

  

Lisää kuvia SoPop! Instagram-sivulla

Menneitä ja tulevia tapahtumia

Stigma on pyöräyttänyt kevään käyntiin vauhdilla. Rientoja on riittänyt ja lisää on luvassa. Huh!

21.1. saunottiin Sivistyksellä hallituksenvaihtobileiden merkeissä.

12.2.  Ilmassa oli rakkautta kun Stigma loves Kontakti-bileitä vietettiin kotoisasti Kuppalassa.

16.3. Kannunvalajat järjesti laskiaisriehan Ullanlinnanmäellä. Myös joukkio urheita stigmalaisia osallistui ilonpitoon.

Tulevista tapahtumista kannattaa kirjoittaa ylös ainakin seuraavat:

4.3. Opiskelijaedustajakahvit Roomiksella klo 17. Tule juomaan kupponen kuumaa ja jutustelemaan mieltä askarruttavista asioista HYY:n ja laitosneuvoston edustajien kanssa.

6.3. Kuppalassa järjestetään UUDET FUKSIAISET. Jos syksyn fuksiaiset jäivät syystä tai toisesta kaivelemaan tai kokonaan välistä niin eipä hätää! Stigmalla on kunnia järjestää vuoden 2010 ensimmäiset fuksiaiset, jonne jokainen fuksi tai fuksinmielinen on tervetullut. Sinne!

25.3. Stigman perinteikkäät maalissitsit, joissa teemana on tänä vuonna HELSINGIN KULLAN KIMALLUS. Stigman ja Stydin lisäksi sitsaamaan saapuu myös opiskelijoita kollega-ainejärjestöstämme Kompleksista Turusta. Tervetuloa!

Lattarisitsit

Sitsi humua!Keskiviikkoiset Statuksen kanssa järjestetyt lattarisitsit olivat menestys! Alina- sali oli täynnä 80-päisestä sitsaajajoukosta. Sangria virtasi ja paella maistui! La isla bonita villitsi juhlijat viimeistään laulamaan sydämensä kyllyydestä. Loppuiltaisesta limbo-kisasta muodostui suuren kansanjuhlan tuntua ja voitto meni tiukan kilpailun jälkeen Statuksen riveihin. Järjestäjät kiittävät osallistujia mahtavista sitseistä ja toisiaan sujuvasta yhteistyöstä!

Käy katsomassa lisää kuvia kuvagalleriasta!