Sähköpostilista

Sähköpostilistan tilaaminen kannattaa! Sen välityksellä saat tietoa paitsi Stydin ja yliopiston muiden tahojen toiminnasta, myös avoimista sosiaalityön työpaikoista.


Sähköpostilistalle liittymien tapahtuu seuraavasti:

  • Kirjaudu sähköpostiin, jolla haluat liittyä Stydin listalle
  • Lähetä sähköposti osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi.
  • Jätä viestin otsikkokenttä tyhjäksi ja kirjoita viestiksi subscribe sos-tyolaiset
  • Listalta poiskirjautuminen tapahtuu korvaamalla sana subscribe sanalla unsubscribe.

Sähköpostilistaa käytettäessä tulee seurata seuraavia sääntöjä

Kynnys laittaa listalle muuhun kuin opiskeluun ja relevantteihin työpaikkoihin suoraan liittyvää tietoa tulee pitää korkeana, jotta vältämme turhaa viestitulvaa.

Mikäli kyseessä ei ole akuutti asia, pyydämme, että laitat viestit tiedotusvastaan
(meri-tuuli.virkki(at)helsinki.fi tai elina.kumpulainen(at)helsinki.fi) tai työpaikka-asioissa työelämävastaavan (janette.sivula(at)helsinki.fi) kautta. Stydi kannattaa palkka-avoimuutta ja toivommekin, että Stydille välitettävissä työpaikkailmoituksissa on selkeästi palkka ilmoitettuna mahdollisine epäpätevyysvähennyksineen.

Ensi kädessä Stydin hallitus vastaa opiskelijoiden tiedottamisesta. Jos sinulla on
jotain, joka mielestäsi kuuluisi jakaa Stydin sähköpostilistan kautta kaikille jäsenille,
otathan ystävällisesti yhteyttä Stydi ry:n tiedotusvastaaviin. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä muuhun hallituksen jäseneen, mikäli asiasi mielestäsi kuuluu hänen vastuualueelleen. Muut kuin yllä mainitut asiat voi esimerkiksi jakaa muitten stydiläisten kanssa yhteisen Facebook-ryhmän kautta.

Nämä ohjeet on tarkistettu Stydin hallituksen toimesta ja ne ovat toistaiseksi voimassa.
Mikäli ohjeita rikotaan toistuvasti Stydin hallitus käsittelee rikkomusta ja ryhtyy
tarvittaessa toimenpiteisiin.