Yhteistyö opetushenkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Stydi ry:n hallitus osallistuu säännöllisesti kokouksiin, jossa on mukana esimerkiksi opetushenkilökuntaa tai muiden ainejärjestöjen edustajia. Alla lisätietoa joistakin tällaisista kokouksista. Mikäli haluat itse osallistua kokouksiin tai sinulla olisi jotain teemoja/aiheita kokouksiin vietäväksi, ota yhteyttä stydi-hallitus(at)helsinki.fi!

YHTEISTYÖKOKOUKSET

Stydin hallituksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti yhteistyöpalaveriin sosiaalityön oppiainevastaavan kanssa. Kokouksiin osallistuu tilanteen mukaan myös muuta opetushenkilökuntaa tai jatko-opiskelijoita. Palavereissa oppiainevastaavalla on mahdollisuus saattaa opiskelijoiden tietoon henkilökunnan keskuudessa ajankohtaisia olevia asioita ja kertoa muun muassa hallinnossa tapahtuvista muutoksista.

OPPIAINEKOKOUKSET

Stydi ry:n hallituksen jäsenet osallistuvat säännöllisesti sosiaalityön oppiainekokouksiin. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja siellä on mahdollisuus tuoda esille asioita, joita opiskelijat haluavat saattaa henkilökunnan tietoon. 

KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN KOKOUKSET

Stydin edustaja osallistuu Käypä-kokouksiin, eli käytännön opintojaksoista vastaavien opettajien kokouksiin, joissa suunnitellaan ja kehitetään käytännön opintojaksoja. Stydin hallitus kerää palautetta käytännön opintojaksoista, jotta kokouksissa voidaan tuoda esille niitä asioita, joihin opiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota.

MUUT KOKOUKSET

Hallituslaiset kokoustavat myös muiden valtsikan ainejärjestön edustajien kanssa. Kokoukset kutsuu koolle kattojärjestömme Kannunvalajat ry:n hallituksen jäsenet. Puheenjohtajille, opintovastaavilla, suhdevastaaville, kv-vastaaville, bilevastaaville jne. on omat kokouksensa. Kokouksissa suunnitellaan yhteistyötä ja puhutaan koko valtsikan yhteisistä asioista. Lisäksi hallituslaiset voivat osallistua HYY:n järjestämiin tilaisuuksiin. Muun muassa opintovastaaville järjestetään poikkitieteellisiä kokouksia/tilaisuuksia.