Julkisoikeus


Syksy 2012

Välitentti, joka käsitteli julkisoikeuden valtiosääntöoikeutta.

1. Perusoikeuksien rajoittaminen (essee) (10p)
2. Keksi itsellesi tenttikysymys. Käytä mielikuvitusta. Voit myös itse pisteyttää vastauksesi (5p)
3. Määritelmiä: (5p)
– Poikkeuslaki
– Mitkä kaksi asiaa/asiaryhmää on kirjattu perustuslakiin, jotka eivät kuitenkaan ole perusoikeuksia?
-?
-?
-?

(Jyränki, Antero & Husa, Jaakko :Valtiosääntöoikeus)

13.12.2010

Tentissä kysyttiin seuraavia asioita:
-kompetenssi-kompetenssi
-poliittinen valtiosääntö
-imperatiivisen mandaatin kielto
-kansanedustajien aloitteet
-kansainvälisen ja kansallisen oikeuden suhde: monismi-dualismi
-riippumattomat tuomioistumet (varmaan essee)
-perusoikeuksien rajoittaminen (laajempi kokonaisuus: mm. yleiset
rajoitus edellytykset
ja missä lain säätämisjärjestyksessä)
-Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen noudattamat tulkintaperiaatteet
-oikeusvoima
-legaliteettipresumptio
-hallintopäätöksen pätemättömyysperusteet ja pätemättömyyden oikeusvaikutukset
-hallintolain esteellisyysperusteet
-hallinto-oikeuden yleisten periaatteiden keskeinen sisältö ja niiden
oikeudellinen
merkitys

9.12.2009

1. Määrittele lyhenteet: legaliteettipresumptio, imperatiivinen mandaatin kielto, poliittinen valtiosääntö, monismi-dualismi, kompetenssi-kompetenssi (luennot)
2. Selvitä hallinto-oikeuden yleisten periaatteiden keskeinen sisältö ja niiden oikeudellinen merkitys (Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008)
3. Selvitä, millä edellytyksillä ja missä lainsäädäntämisjärjestyksessä perusoikeuksia voidaan rajoittaa (Jyränki: Uusi perustuslakimme, 2000)

syksy 2007

Tentissä kysyttiin seuraavia asioita:
legaliteetti presumptio
imperatiivisen mandaatin kielto
poliittinen valtiosääntö
oikeusvoima
kompetenssi-kompetenssi

hallituspäätöksen pätemättömyysperusteet ja pätemättömyyden oikeusvaikutukset
hallintolain esteellisyysperusteet
perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen noudattamat tulkintaperiaatteet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *