Jäsenluettelon rekisteriseloste

Stydi ry

Jäsenluettelon rekisteriseloste

1. Jäsenluettelon pitäjä
Stydi ry
Unioninkatu 37 (PL 54.), 00014 Helsingin Yliopisto

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jolana Kapp

3. Rekisterin nimi
Jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö Stydi ry:n lakisääteinen jäsenluettelo (Yhdistyslain 11.§). Se sisältää jäsensuhteen hoitamisessa tarvittavia tietoja yhdistyksen jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä viestintää ja tilastollisia tarkoituksia.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muista yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, kotipaikka, sähköpostiosoite ja opintojen aloitusvuosi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi ja kotipaikka). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu tiedostoon, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalla ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioilla.