About the project / Projektista

The Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) is a multidisciplinary project developing innovative solutions to respond to metal detecting and other non-professional encounters with archaeological material, applying semantic computing to “citizen science”. The growing flow of uncovered archaeological material poses challenges to researchers and collections finds data managers. We must support finders with legislative and also archaeological information. Easy to use tools to report finds and provide structured metadata are needed. Leaving finds cataloguing to curators is increasingly unfeasible given the increase in metal detecting. To make use of new data, cultural heritage managers, researchers and the public need search and analysis tools. Since finds are connected to existing collections, we also address cross-collection data interoperability. The methods and Open Source tools developed are also applicable to other cultural heritage citizen science fields.

Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT) on monitieteinen hanke, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen (citizen science). Arkeologisten löytöjen kasvu tuo haasteita tutkijoille ja kokoelmien ylläpitäjille, eikä metallinetsinnän suosion kasvaessa löytöjen luettelointia voida jättää viranomaisten vastuulle. Metallinetsijät tarvitsevat tietoa lainsäädännöstä ja arkeologiasta, sekä helppokäyttöisiä työkaluja löytöjen ilmoittamiseen ja rakenteisen metatiedon tuottamiseen. Viranomaiset, tutkijat ja kansalaiset
tarvitsevat työkaluja tiedon hakuun ja analysointiin hyödyntääkseen sitä. Hankkeessa huomioidaan eri kokoelmatietojen välinen yhteentoimivuus, koska löytöihin liittyvää aineistoa on saatavilla olemassa olevissa kokoelmissa. Kehitettäviä menetelmiä ja open
source ohjelmistoja voidaan hyödyntää muillakin kulttuurialan kansalaistieteen alueilla.

The funding is from the Academy of Finland, under decision numbers 310854, 310859, and 310860.