SuALT goes Lapland

Standing remains from the second World War outside of Vuotso, Sodankylä. Photo: Suzie Thomas / Toisen maailmansodan aikaisia jäänteitä Vuotsossa, Sodankylä. Kuva: Suzie Thomas.

Next week, SuALT members Anna Wessman and Suzie Thomas from the University of Helsinki will be in Finnish Lapland. As well as giving presenting the project, in English and Finnish, at a special public evening in Siida museum on Tuesday 14th August they will be visiting locations such as Inari, Vuotso, Tankavaara and Kolari.

In particular we hope to interview archaeologists, curators and hobbyists on their opinions concerning how the citizen scientist initiative SuALT for recording archaeological objects found by the public should take shape. For example, what kind of material should be recorded? What other features should the database have? Who should be able to access the data it collects?

Contact us on sualt-project@helsinki.fi if you are in northern Lapland from 12-20 August and would be interested in talking to us.

SuALT matkustaa Lappiin

Ensi viikolla SuALTin jäsenet Anna Wessman ja Suzie Thomas Helsingin yliopistosta ovat Suomen Lapissa. SuALT projekti esittäytyy yleisöluennolla suomeksi ja englanniksi Siidan museossa tiistaina 14. elokuuta klo 17-19.

Saamelaismuseo Siida, Inari. Kuva: Creative Commons / The Sami  Museum Siida, Inari. Photo: Creative Commons.

Tämän lisäksi projekti vierailee esimerkiksi Inarissa, Vuotsossa, Tankavaarassa ja Kolarissa. Haluaisimme matkan aikana haastatella erityisesti arkeologeja, museotyöntekijöitä ja harrastajia heidän mielipiteistään siitä, miten SuALT tietokantaa tulisi kehittää yhdessä kansalaisten kanssa. Minkälaista löytömateriaalia tulisi esimerkiksi tallentaa löytötietokantaan? Mitä muita ominaisuuksia tietokannassa pitäisi olla? Kenellä olisi oikeus käyttää tietoja joita kerätään tietokantaan?

Mikäli olet Lapissa 12.-20.8. ja haluat keskustella näistä teemoista, ota yhteyttä sualt-project@helsinki.fi.