Kick-off Event at Glims Farmstead Museum

A kick-off event of the project was held at the Glims Farmstead Museum in Espoo. The aim of this get-together was to have a hands-on experience on metal detecting, and at the same time, meet each other, in more informal surroundings. The event included an enthusiastic group of SuALT-project participants from Helsinki University, Aalto University and the National Board of Antiquities, personnel from Espoo City Museum and metal detector enthusiasts. The Glims Museum provided a part of a field for the group to use in metal detecting.

Introduction to metal detecting. SuALT-projektin tutustuminen metallinetsintään Espoossa. Kuva Miikka Haimila.

“This is Metal Detecting”

“Preferably wear rubber boots”, said the invitation of the event. A waterproof kit was really needed. At times, it rained heavily. A muddy gentle slope of the field was slippery under steps. Apparently, changing weather conditions are a mutually understoor experience for metal detectorists and archaeologists. It is something they both have been used to. “This is metal detecting” and “this is archaeology”, could be heard across the field when the rain was pouring down. Regardless of the weather, the metal detectorists introduced equipment and every one of the group could try them out in practice.

What Was Found

For us, seeing metal detecting hobbyists in practice highlighted a user viewpoint and experience in this project. This event brought up a reality in which the developed infrastructure (and its applications) will be used. Using electronic equipment outdoors, in harsh weather conditions, set limitations and requirements for the database in terms of usability and functionality. (For example, how willing is a metal detectorist to take a mobile phone out in the pouring rain with muddy hands?) In addition, metal detectorists are a heterogeneous group. So, to make an accessible, user-friendly database, it would be vital to receive as many metal detectorists as possible to share their opinions of how properties of the database should work, look and so on.

And yes, something was dug up from the ground also. The metal detectors revealed coins from the 70’s, some unidentified metal objects, pieces of glass, bottle tops and an earring.

A find. Löytö. Kuva Miikka Haimila.

Projektin käynnistys Talomuseo Glimsissä

Projekti polkaistiin käyntiin tapahtumalla, joka järjestettiin Talomuseo Glimsissä Espoossa. Kokoontumisen tarkoituksena oli kokeilla käytännössä metallinpaljastimen käyttöä ja samalla tavata muita projektilaisia hieman vapaamuotoisemmassa ympäristössä. Tapahtumassa oli mukana innostunut ryhmä SuALT -projektiin osallistujia Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Museovirastosta sekä henkilökuntaa Espoon kaupungin museosta ja metallinetsinnän harrastajia. Ryhmä sai käyttöönsä metallinetsintää varten Talomuseo Glimsiltä peltotilkun.

”Tämä on metallinetsintää”

Tapahtumakutsussa luki ”mieluiten kumpparit jalkaan”. Vedenkestävät varusteet olivat todella tarpeeseen, koska päivä oli märkä. Pellon mutainen rinne oli liukas askelten alla. Välillä satoi rankasti. Sadetakkien huppujen alta kuuli sanottavan ”Tämä on metallinetsintää” ja ”tällaista on arkeologia” sateen ropistessa maahan. Vaihtelevat olosuhteet ovat selvästikin yhteistä metallinetsintää harrastaville ja arkeologeille. Kosteasta säästä huolimatta metallinetsijät tutustuttivat ryhmän metallinpaljastimiin ja niiden toimintaan. Kaikki halukkaat pääsivät myös kokeilemaan laitteita ja etsimisen jännitystä.

Metal detectorists. Metallinetsijät. Kuva Miikka Haimila.

Mitä löytyi?

Metallinetsijöiden näkeminen tositoimissa korosti käyttäjänäkökulmaa ja -kokemusta tässä projektissa. Tapahtuma toi hyvin esille todellisuuden, jossa kehitteillä olevaa tietokantaa (ja sen sovelluksia) tullaan käyttämään. Elektronisten laitteiden käyttäminen ulkona karuissakin olosuhteissa asettaa rajoituksia ja vaatimuksia kehitettävän tietokannan käytettävyydelle. (Esimerkiksi kuinka innokkaasti metallinetsijä kaivaa kännykkänsä esille kaatosateessa mutaisilla käsillä?) Lisäksi metallinetsijät ovat moninainen harrastajien joukko. Selkeän ja käyttäjäystävällisen tietokannan luomiseksi olisi tärkeää saada mahdollisimman monen metallinetsintää harrastavan mielipide mm. tietokannan toivotuilta ominaisuuksilta, toiminnoilta sekä miltä sen tulisi näyttää, jotta siitä tulisi toimiva.

Ja kyllä vain, löytöjä kaivettiin maastakin. Metallinpaljastimien avulla löytyi kolikkoja 70-luvulta, joitakin tunnistamattomia metalliosia, lasin paloja, pullonkorkkeja ja korvakoru.