Toisen periodin opetusta (18-19)

Temaattiset kurssit

Periodissa alkaa kaksi temaattista kurssia. Näistä kannattaa erityisesti huomata (1) Etiikka ja raamatuntulkinta -kurssi, jossa on vielä hyvin tilaa (virallisesti: Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta) (2) Toinen kursseista on poikkitieteellinen Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö.

Oppialojen ja osastojen kurssit

Eri oppialojen kursseja on periodissa seuraavasti:

Uskontotiede
Uskontotieteen klassikot, verkkokurssi (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Eksegetiikka
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia

Kirkkohistoria
Kirkot ja yhteiskunta pohjoismaissa 1000-2000 – erityistarkastelussa Ruotsi
Suomen luterilainen kirkko
Kristinusko maailmassa eri aikoina
The Senses in Christian History (Huomaa tämä! Kristinusko aistien näkökulmasta!!)

Systemaattinen teologia
Ajankohtaista keskustelua kristillisen dogmatiikan ydinkohdista

Käytännöllinen teologia
Uskonnollisuus ja arvot yhteiskunnallisissa muutoksissa
Uskonto-oikeus ja uskonnollisten yhteisöjen oikeus
Uskonnon ja politiikan tutkimus

  • Käytännöllisen teologian seminaarilaiset! Menetelmäkurssit alkavat!

 

Haku seurakunta-harjoitteluun ja kirkollisten erityisalojen harjoitteluun sl 2018

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta) opiskelijat

 

TUM-412 Työelämäjakso : info ja harjoitteluseurakuntahaku

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritettavat työelämäjaksot tehdään hiippakuntien määräämissä harjoitteluseurakunnissa.

  • Työelämäjaksoon ja harjoitteluseurakuntahakuun liittyvä infoluento järjestetään ke 26.9.2018 klo 16-18 PR aud XV.
  • Haku harjoitteluseurakuntiin 26.9.-12.10.2018 e-lomakkeella.
  • Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-412

 

TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot : info ja haku

Opintojaksolla opiskelija perehtyy valitsemaansa ev.lut. kirkon erityistyöalaan. Opiskelija tutustuu työalaan ennen työelämäjakson alkua sekä työskentelee teologiharjoittelijana työyhteisössä ammattilaisen ohjauksessa.

  • Harjoitteluun hakeville järjestetään infotilaisuus ti 9.10.2018 klo 14-16 Porthaniassa P722 (Yliopistonkatu 3).
  • Haku kirkollisten erityisalojen harjoitteluun 9.10.-24.10.2018 e-lomakkeella.

Lukuvuoden 2018-19 aloitusperiodin opetusta

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2018-19 ensimmäisille kursseille on jo hyvässä vauhdissa. Alla tietoja ensimmäisen periodin valinnaisesta opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa. Kurssisivut ovatkin nyt tärkein kanava opetusta koskevan tiedon jakamisessa.

Työelämäopinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman työelämäopinnot:
TUM-401 Osaamisen tunnistaminen ja työelämä
TUM-402 Työelämäjakso
TUM-403 Työelämän asiantuntijuus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan työelämäopinnot:
TUM-411 Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatiedot ja -taidot työelämässä
TUM-412 Työelämäjakso
TUM-413 Työelämään syventävät opinnot

Sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa opiskeleville suunnattu  vapaavalintainen opintojakso:
TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot 

Temaattiset kurssit

Ensimmäisessä jaksossa näitä on neljä. (1) Kärsimys, pahuus ja kuolema, (2) Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat, (3) Uskonto, tieteet ja evoluutio sekä (4) Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa. Viimeksimainittu kuuluu ns. jokerikursseihin, joita ei välttämättä järjestetä joka vuonna.

Oppialojen ja osastojen kurssit

Maisteriohjelman opiskelijoiden kannattaa huomata, että uuteen tutkintoon saa entistä helpommin mahtumaan myös toisten osastojen kursseja. Sen vuoksi kannattaa katsella tarjontaa myös omaa tieteenalaa laajemmin.

Alla ensimmäisen jakson oppialakohtaisia kursseja.

Käytännöllinen teologia
Käytännöllisen teologian perspektiivejä
Uskonto sosiologisen tutkimuksen kohteena

Uskontotiede
Uskonto arjessa (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Eksegetiikka
Introduction to the Grammar and Basic Vocabulary of Sahidic Coptic

Systemaattinen teologia
Dogmi- ja teologianhistoria: Kosmologia kristinuskon historiassa
Etiikan historia

 

Lukuvuoden 2018-19 opetustarjonta julkistettu

Tiedot maisteriohjelman 2018-19 opetuksesta on julkistettu Opiskelijan ohjeissa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opetustarjonta (valitse koulutusohjelmaksi Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma). Tiedot ovat listassa periodin tarkkuudella, tiedot opetuspäivistä julkistetaan kesäkuussa WebOodissa.

Lukuvuoden erikoisuuksia ovat mm. kolme Teologian ja uskonnontutkimuksen erityiskysymyksiä (TUM-3312) -kurssia: Cognitive approaches in the history and ethnography of religion, Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa sekä Uskonto Latinalaisessa Amerikassa.

Tutkielmaseminaarit 18-19: vielä ehtii!

Tutkielmaseminaareihin on vielä aikaa ilmoittautua, ensi tiistaihin 24.4. asti. Huomatkaa erityisesti seuraavat seminaarit:

Aila Lauhan (aila.lauha@helsinki.fi) seminaari  Teologisen tiedekunnan ja tutkimuksen historia 1900-luvulla (kurssisivu: https://courses.helsinki.fi/fi/TUM-3110/124237577) Tämä seminaari on avoin paitsi kirkkohistorian, myös käytännöllisen ja systemaattisen teologian opiskelijoille.

Uuden islamin yliopistonlehtorimme Mulki Al-Sharmanin (mulki.al-sharmani@helsinki.fi) sukupuolentutkimukseen liittyvä seminaari Religion and Gender (kurssisivu: https://courses.helsinki.fi/fi/TUM-3110/124237584) Tämä seminaari on ensisijaisesti uskontotieteen opiskelijoille, mutta muutkin voivat tiedustella mahdollisuutta osallistua sen vetäjältä.

Nämä seminaarit löytyvät WebOodista koodilla TUM-3110 (Temaattinen seminaari). Lisätietoa ilmoittautumisesta ja seminaareissa tässä tiedotteessa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/tutkielmaseminaarien-ilmoittautuminen

RSS-syötteen osoite on muuttunut

Blogipalvelussa tehdyn muutoksen vuoksi tämän blogin syötteen osoite on muuttunut hieman. ”Http://” -alun sijaan on osoitteeseen tullut alku ”https://”. Muutoksen vuoksi syötteen sisältö ei näy esimerkiksi Opintoni-palvelun suosikeissa, jos olet sen sinne lisännyt näiden ohjeiden mukaisesti. Helpointa on poistaa vanha osoite suosikeista ja lisätä uusi (”https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri/feed”) sen tilalle.