Vaihtoehtoja suoritustavoille: Teologisen maisteriohjelman digiprojekti

Lähtökohdat

Teologisessa tiedekunnassa lisättiin kontaktiopetuksen osuutta kursseissa radikaalisti Iso pyörä -uudistuksen yhteydessä. Samalla luovuttiin valtaosasta kirjatenttejä. Lähtökohtana oli kohottaa oppimisen tasoa, joka puhtaissa kirjatenteissä tai pelkissä esseesuorituksissa jää helposti puutteelliseksi. Tämä kuitenkin synnytti erityisesti maisteriohjelmassa kysyntää uudenlaisille suoritustapavaihtoehdoille.

Digihankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä pedagogisesti laadukkaita suoritusvaihtoehtoja erityisesti niille opiskelijoille, joille jatkuva osallistuminen lähiopetukseen on syystä tai toisesta hankalaa. Kursseja aletaan toteuttaa syyslukukaudesta 2019 alkaen.

Oppiainekurssit

Hankkeessa kukin ohjelmamme oppiaine tuottaa yhden etäkurssin, jonka aineen opiskelijat voivat ottaa pakollisiin opintoihinsa. Oppiainekursseissa tulee olemaan tieteenalan metodiopetusta sekä muuta kaikkien oppiaineen graduseminaarilaisia kiinnostavia teemoja. Kurssien luonne vaihtelee oppialoittain.

Teemakurssit

Tämän lisäksi tuotetaan neljä etäkurssia, jotka opiskelijat voivat ottaa valinnaisiin teemaopintoihinsa. Jälkimmäiset kurssit tuotetaan yhdessä Avoimen yliopiston kanssa. Teemaopintokurssit on valittu niin, että niiden aiheet voivat herättää kiinnostusta myös tiedekunnan ulkopuolella.

Avoimen yliopiston kanssa järjestettävät teemakurssit:

  1. Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat
  2. Kärsimys, pahuus ja kuolema
  3. Kontekstuaalinen teologia
  4. Kristinusko, juutalaisuus ja islam

Työtavoista

Osalle kursseista voidaan odottaa suhteellisen suurtakin opiskelijamäärää. Pedagogisen tason ja opettajien työmäärän vuoksi näillä kursseilla otetaan käyttöön MOOC-tyyppisiä elementtejä. Monille kursseille tuotetaan myös videomateriaalia. Näihin asioihin tarjotaan opettajille koulutusta jo tänä keväänä.

Kolmannen periodin opetusta (18-19)

Intensiiviperiodi on jo täydessä vauhdissa, mutta seuraavan periodin opetukseen ehtii vielä ilmoittautua. Allaolevilla kursseilla on vielä tilaa.

Teemakurssit

TUM-3312, Teologian ja uskonnontutkimuksen erityiskysymyksiä: Uskonto Latinalaisessa Amerikassa

Eksegetiikka

TUM-U3208, Kristinuskon synty uskonnontutkimuksen näkökulmasta

TUM-U3206, Uuden testamentin teksti: syventävä osio I

Kirkkohistoria

TUM-3103, Kirkkohistorian gradut valmiiksi -seminaari

TUM-3214, Kirkko ja kulttuuri reformaatiosta 2000-luvulle-Kristinuskon ja kulttuurin vuorovaikutus Euroopassa

Systemaattinen teologia

TUM-E3232, Sukupuoli ekumeenisessa keskustelussa

TUM-U3232, Uskonnonfilosofian suuntauksia: wittgensteinilainen perinne

TUM-T3232, Yhteistoiminnan etiikka

Uskontotiede

TUM-3243, Quranic Exegesis and Gender-sensitive Hermeneutics

***

Huomaa myös ICE-maisteriohjelman kurssi: ICE-RCD326, Historical and Contemporary Approaches to Religion, Conflict and Dialogue

 

Toisen periodin opetusta (18-19)

Temaattiset kurssit

Periodissa alkaa kaksi temaattista kurssia. Näistä kannattaa erityisesti huomata (1) Etiikka ja raamatuntulkinta -kurssi, jossa on vielä hyvin tilaa (virallisesti: Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta) (2) Toinen kursseista on poikkitieteellinen Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö.

Oppialojen ja osastojen kurssit

Eri oppialojen kursseja on periodissa seuraavasti:

Uskontotiede
Uskontotieteen klassikot, verkkokurssi (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Eksegetiikka
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia

Kirkkohistoria
Kirkot ja yhteiskunta pohjoismaissa 1000-2000 – erityistarkastelussa Ruotsi
Suomen luterilainen kirkko
Kristinusko maailmassa eri aikoina
The Senses in Christian History (Huomaa tämä! Kristinusko aistien näkökulmasta!!)

Systemaattinen teologia
Ajankohtaista keskustelua kristillisen dogmatiikan ydinkohdista

Käytännöllinen teologia
Uskonnollisuus ja arvot yhteiskunnallisissa muutoksissa
Uskonto-oikeus ja uskonnollisten yhteisöjen oikeus
Uskonnon ja politiikan tutkimus

  • Käytännöllisen teologian seminaarilaiset! Menetelmäkurssit alkavat!

 

Haku seurakunta-harjoitteluun ja kirkollisten erityisalojen harjoitteluun sl 2018

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta) opiskelijat

 

TUM-412 Työelämäjakso : info ja harjoitteluseurakuntahaku

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritettavat työelämäjaksot tehdään hiippakuntien määräämissä harjoitteluseurakunnissa.

  • Työelämäjaksoon ja harjoitteluseurakuntahakuun liittyvä infoluento järjestetään ke 26.9.2018 klo 16-18 PR aud XV.
  • Haku harjoitteluseurakuntiin 26.9.-12.10.2018 e-lomakkeella.
  • Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-412

 

TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot : info ja haku

Opintojaksolla opiskelija perehtyy valitsemaansa ev.lut. kirkon erityistyöalaan. Opiskelija tutustuu työalaan ennen työelämäjakson alkua sekä työskentelee teologiharjoittelijana työyhteisössä ammattilaisen ohjauksessa.

  • Harjoitteluun hakeville järjestetään infotilaisuus ti 9.10.2018 klo 14-16 Porthaniassa P722 (Yliopistonkatu 3).
  • Haku kirkollisten erityisalojen harjoitteluun 9.10.-24.10.2018 e-lomakkeella.

Lukuvuoden 2018-19 aloitusperiodin opetusta

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2018-19 ensimmäisille kursseille on jo hyvässä vauhdissa. Alla tietoja ensimmäisen periodin valinnaisesta opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa. Kurssisivut ovatkin nyt tärkein kanava opetusta koskevan tiedon jakamisessa.

Työelämäopinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman työelämäopinnot:
TUM-401 Osaamisen tunnistaminen ja työelämä
TUM-402 Työelämäjakso
TUM-403 Työelämän asiantuntijuus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan työelämäopinnot:
TUM-411 Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatiedot ja -taidot työelämässä
TUM-412 Työelämäjakso
TUM-413 Työelämään syventävät opinnot

Sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa opiskeleville suunnattu  vapaavalintainen opintojakso:
TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot 

Temaattiset kurssit

Ensimmäisessä jaksossa näitä on neljä. (1) Kärsimys, pahuus ja kuolema, (2) Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat, (3) Uskonto, tieteet ja evoluutio sekä (4) Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa. Viimeksimainittu kuuluu ns. jokerikursseihin, joita ei välttämättä järjestetä joka vuonna.

Oppialojen ja osastojen kurssit

Maisteriohjelman opiskelijoiden kannattaa huomata, että uuteen tutkintoon saa entistä helpommin mahtumaan myös toisten osastojen kursseja. Sen vuoksi kannattaa katsella tarjontaa myös omaa tieteenalaa laajemmin.

Alla ensimmäisen jakson oppialakohtaisia kursseja.

Käytännöllinen teologia
Käytännöllisen teologian perspektiivejä
Uskonto sosiologisen tutkimuksen kohteena

Uskontotiede
Uskonto arjessa (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Eksegetiikka
Introduction to the Grammar and Basic Vocabulary of Sahidic Coptic

Systemaattinen teologia
Dogmi- ja teologianhistoria: Kosmologia kristinuskon historiassa
Etiikan historia

 

Lukuvuoden 2018-19 opetustarjonta julkistettu

Tiedot maisteriohjelman 2018-19 opetuksesta on julkistettu Opiskelijan ohjeissa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opetustarjonta (valitse koulutusohjelmaksi Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma). Tiedot ovat listassa periodin tarkkuudella, tiedot opetuspäivistä julkistetaan kesäkuussa WebOodissa.

Lukuvuoden erikoisuuksia ovat mm. kolme Teologian ja uskonnontutkimuksen erityiskysymyksiä (TUM-3312) -kurssia: Cognitive approaches in the history and ethnography of religion, Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa sekä Uskonto Latinalaisessa Amerikassa.

RSS-syötteen osoite on muuttunut

Blogipalvelussa tehdyn muutoksen vuoksi tämän blogin syötteen osoite on muuttunut hieman. ”Http://” -alun sijaan on osoitteeseen tullut alku ”https://”. Muutoksen vuoksi syötteen sisältö ei näy esimerkiksi Opintoni-palvelun suosikeissa, jos olet sen sinne lisännyt näiden ohjeiden mukaisesti. Helpointa on poistaa vanha osoite suosikeista ja lisätä uusi (”https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri/feed”) sen tilalle.

Neljännen periodin opetusta (2017–18)

Neljännen periodin opetukseen on jo ilmoittauduttu innolla. Eräät kurssit jatkuvat edellisiltä perioideilta, mutta uusiakin on alkamassa.

Alla lista periodin opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Uusina alkavat neljännessä periodissa seuraavat temaattiset kurssit: Kontekstuaalinen teologia sekä Myötätunto ja -into organisaatioissa ja uskonnollisissa yhteisöissä, jotka liittyvät kiinteästi tiedekunnan tutkimustoimintaan. Tämän lisäksi uutena teemakurssina tarjolla on myös katsomusopetuksen kysymyksiin keskittyvä Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa, jonka erikoisuutena on se, että sen voi suorittaa joko osana kandin- tai maisterinopintoja. Kaikissa näissä on vielä nyt (26.2.) paikkoja vapaana.

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmassa on tilaa.

Systemaattinen teologia

Jeesus filosofisen tarkastelun kohteena

Luther’s theology (verkkokurssi)

 

Uskontotiede

Uskontotieteen gradut valmiiksi -seminaari

Uskontoperinteet tutkimuksen kohteina

Tutkimuksen analyysi (KUMA-US322)

 

Eksegetiikka

Uskonnollinen poikkeavuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä antiikissa

Looking at the Bible Through Ancient Images

Johanneksen kirjeet