Alumneille

 

Vasara etsii alumnejaan! Kaikki opiskeluaikoinaan Vasaraan kuuluneet valmistuneet geologit voivat liittyä Vasaran alumnien tiedotuslistalle ja saada sitä kautta tietoa järjestön nykytoiminnasta ja erityisesti alumnitoiminnasta.

 

Vasaran alumnilista

Vasaran alumnilistan kautta tiedotetaan järjestön alumnitoiminnasta, kuten Vasaran vuosijuhlista sekä tulevista alumnisaunoista. Alumnilistalle liittyminen on maksutonta, eikä edellytä Vasaran ikijäsenyyttä. Tule mukaan!

Ohjeet alumnilistalle liittymiseen:
Liittymispyyntö lähetetään alumnilistan ylläpitäjien sähköpostilistalle osoitteeseen:

vasara-alumnivastaavat(at)helsinki.fi

Varsinaisen alumni-listan osoite ei ole julkinen. Alumnilistaa hallinnoi Vasaran hallitus. 

Vasaran ikijäsenyys

Vasaran ikijäsenyyttä voi anoa lyhyellä avoimella hakemuksella Vasaran hallitukselta. Hakemuksessa on hyvä mainita minä vuosina on kuulunut Vasaraan ja missä järjestön viroissa on mahdollisesti toiminut. Hakemukset käsitellään Vasaran hallituksen kokouksissa.

Vasaran hallituksen hyväksynnän jälkeen alumni suorittaa kertaluonteisen 20 euron jäsenmaksun Vasaran tilille (FI85 6601 0003 4859 68). Viestikenttään kirjoitetaan koko nimi, ”ikijäsenyysmaksu” ja sähköpostiosoite, jonka alumni haluaa Vasaran alumnilistalle. Ikijäsenet pääsevät halutessaan myös Vasaran yleiselle sähköpostilistalle.

Vasaran kunniajäsenyys

Kuten Vasaran säännöissä lukee, järjestön kunniajäseneksi voidaan kutsua Vasaran hallituksen esityksestä ja kerhon kokouksen hyväksynnällä henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt kerhon tarkoituksen toteuttamista tai jolle kerho muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.