Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on tärkeä teema Vasaralla. Se merkitsee sitä, että kaikki ovat samanarvoisia sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Vasara Ry tavoittelee yhdenvertaisuuden huomioimista ja syrjinnän ehkäisyä kaikessa toiminnassaan. Vasara Ry pyrkii tunnistamaan ja poistamaan eriarvoisuutta luovia käytäntöjä ja rakenteita. Edistääksemme teemaa toiminnassamme, meillä on välineinä muun muassa anonyymi häirintälomake sekä yhdenvertaisuussuunnitelma.

 

Häirintälomake:
Vasaran häirintälomake/Vasara’s equalityform

Vasaran yhdenvertaisuussuunnitelma:
Yhdenvertaisuussuunnitelma_Vasara ry