Opiskelu

Opiskelun ongelmiin ja kysymyksiin saat parhaiten vastauksia Kasviksella kysymällä! Kasviksen kirjahyllystä ja koneelta voit myös löytää opiskelulle tukea.  Sivuilta löydät joitakin hyödyllisiä linkkejä ja opintopalautelomakkeen.

Opintopalautelomakkelle voit antaa palautetta esimerkiksi jostakin tietystä kurssista tai opinnoista yleisemmällä tasolla. Ongelmiin puututaan koulutusohjelmien johtoryhmissä, joten palautteesi on tärkeää ja sillä on  vaikutusta! Palaute on halutessasi anonyymi.

Linkki opintopalautteeseen:

https://docs.google.com/forms/d/1aMARXtG3QZxsH1vuXed6kwBooUgwnMQuvW_ek6RtWls