Opiskelu

Opiskelun ongelmiin ja kysymyksiin saat parhaiten vastauksia kysymällä! Kasvikselta ja approsalista löytyvät opiskelukaverit antavat myös vertaistukea niin opintoihin kuin  opiskelijaelämäänkin.  Näiltä sivuilta löydät joitakin hyödyllisiä linkkejä ja opintopalautelomakkeen.

Opintopalautelomakkelle voit antaa palautetta esimerkiksi jostakin tietystä kurssista tai opinnoista yleisemmällä tasolla. Ongelmiin puututaan koulutusohjelmien johtoryhmissä, joten palautteesi on tärkeää ja sillä on  vaikutusta! Palaute on halutessasi anonyymi.

Linkki opintopalautteeseen:

https://docs.google.com/forms/d/1aMARXtG3QZxsH1vuXed6kwBooUgwnMQuvW_ek6RtWls