Mitä kansainvälisyys on?

Mitä on kansainvälisyys? Miten kansainvälisyys määritellään?
MOT Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan kansainvälinen seuraavalla tavalla:
a) eri kansojen tai valtioiden välinen, niitä koskeva tai niille yhtinen.
b) muunmaalaisiin verrattuna kilpailukelpoinen, maailman parhaisiin kuuluva.
(https://mot.kielikone.fi)

Silloin kun suomalaisissa akateemisissa yhteisöissä julistetaan, että kansainvälisyyttä on lisättävä, tarkoituksena on mitä ilmeisemmin, ja ensi sijassa tuon kilpailukelpoisuuden lisääminen muihin maihin verrattuna ja siitä, että halutaan kuulua esim. maailman parhaisiin yliopistoihin.
Millä tavoin tätä kilpailukelpoisuutta on sitten pyritty edistämään? Jos tarkastelee niitä ratkaisuja joita suomalaisissa yliopistoissa ollaan tällä hetkellä, pakon sanelemana tekemässä, tuntuu lähinnä siltä, että kilpailukelposuutta yritetään kaikin keinon vähentää. Tavallaan tuo kansainvälisyys akateemisesti korkeasti koulutettujen suomalaisten joukossa lisääntyy kun huippututkijat ja yliopisto-opettajat pakenevat ulkomaille, kotimaan heikentyneen työtilanteen takia. Luultavasti tämä ei kuitenkaan lisää suomalaisten yliopistojen kilpailukelpoisuutta muihin maihin verrattuna, vaan päinvastoin heikentää sitä.

Toinen keino, yliopistojen rahoituksen supistamisen ohella, jolla suomalaisissa yliopistoissa on pyritty lisäämään kansainvälisyyttä, on lukukausimaksujen periminen EU/ETA alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lukukausimaksukokeilu vuosina 2010-2014, johon osallistuin muutamia koulutusohjelmia eri korkeakouluista (muun muassa Aalto-yliopistosta) ei ilmeisesti ainakaan kaikilta osin ollut kovin onnistunut. Tapasin erään lukukausimaksukokeiluun osallistuneen yliopiston opiskelijapalveluissa työskentelevän henkilön, joka kertoi, että opiskelijat joilta oli peritty lukukausimaksut ihmettelivät kovasti sitä, etteivät heidän maksamat maksunsa oikeuttaneetkaan esimerkiksi minkäänlaisiin lisäpalveluihin ilmaiseksi opiskeleviin opiskelijoihin verrattuna. Onko suomalaisissa yliopistoissa varauduttu lisäpalveluja vaativiin opiskelijoihin? Millaisen kansainvälisen maineen Suomi saa, jos tätä epäoikeudenmukaista systeemiä jatketaan pitkään? Seuraan tätä tilannetta hyvin huolestuneena, koska vaarana on, että tämä epäoikeudenmukainen systeemi korjataan niin, että myös suomalaisilta opiskelijoilta aletaan perimään maksuja. Ja se onkin sitten ihan oman blogikirjoituksen arvoinen aihe.

Palatakseni vielä tuohon alussa esittämääni kysymykseen siitä, mitä kansainvälisyys on uskon, että tiedon ja osaamisen jakaminen kansojen ja valtioiden välillä sekä kaikkia kansoja ja valtioita koskettavien, niille yhteisten asioiden edistäminen on sitä kanainvälisyyttä, johon suomalaisissa yliopistoissakin olisi hyvä pyrkiä. Rajoja ylittävällä yhteistyöllä parannetaan maailmaa ja siinä sivussa ehkä suomalaisten yliopistojen kilpailukelpoisuuskin paranee.

Published by

cgranhol

I am a lot of things. I actually don't like any kind of categorizing. Everything is reltaive and what you see depends on from which angle you look at it. Read my blog and find out more about me.

One thought on “Mitä kansainvälisyys on?”

  1. Toit esille tärkeän huomion siitä, että ulkomaalaiset opiskelijat, jotka joutuvat maksamaan lukukausimaksun saattavat odottaa saavansa sitä vastaan lisäpalveluja. Jos HY:ssä nyt otetaan EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille käyttöön 10 000 – 25 000 euron lukukausimaksun tekevät opiskelijat todella suuren sijoituksen saapuessaan Suomeen. Mitä summalla saa, on tehtävä selväksi etukäteen. Vaikea kyllä nähdä miten lukukausimaksut edistävät kansainvälistymistä, mutta sen edistämiseen lukukausimaksuista tulevat rahat suunnitellaan käytettäväksi.

Comments are closed.