Ärsyttävä monikulttuurisuus

Tänään yliopistopedagogiikan Koulutus kansainvälisessä toimintaympäristössä-kurssilla teemana oli monikulttuurisuus, eli englanniksi “multiculturalism”. Tuo sana on minusta ärsyttävä. En ole aikaisemmin oikein osannut määritellä miksi, mutta uskon, että tämän päiväistä kurssitapaamista varten luetut tekstit sekä lähiopetuksen aikana käydyt keskustelut auttoivat minua pääsemään tuon ärsytyksen taustatekijöiden jäljille.

Kuten kurssillamme tänään vieraillut Tom Regelski totesi, monikulttuurisuus on käsite, joka on määritelty monella tavalla. Se on hyvin ajankohtainen käsite, ja sitä voisi sanoa jopa muotisanaksi, josta on joillekin ihmisille muodostunut kirosana. Monikulttuurisuutta viljellään aika huolettomasti eri yhteyksissä, hieman niin kuin mausteena jollekin puheelle tai kirjoitukselle. Kun joku sana on näin monimuotoisesti käytössä, tullaan helposti tilanteeseen, jossa sana vesittyy ja menettää merkityksensä sen takia, että sillä voidaan tarkoittaa oikeastaan mitä vaan. Samalla tavalla kävi sosiaalityössä psykososiaalinen-käsitteelle, josta joitain vuosia sitten todettiin, että koska sitä oli käytetty niin paljon ja niin eri merkityksissä käsitteen määrittelystä oli tullut lähes mahdotonta.

No, mikä minua siinä monikulttuurisuudessa sitten oikein ärsyttää, muu kuin tuo, että sanaa käytetään kaikenlaisissa yhteyksissä, sen enempää reflektoimatta, mihin sillä oikein viitataan. Regelski (2010) tarkastelee Musiikkikasvatus-lehdessä julkaisemassa kolumnissa sanaa kulttuurisuus (culturalism) postmodernista viitekehyksestä. Hän painottaa sitä, että eri kulttuuristen ryhmien sisäiset erot voivat monesti olla suurempia kuin eri kulttuurien väliset erot. Toisin sanoen, me ollaan kaikki yksilöitä, ja yksilöiden ryhmitteleminen, jonkun abstraktin kulttuuri-käsitteen avulla on lähes mahdotonta.

Minä olen suomalainen, mutta isäni puolelta suomenruotsalainen. Minä vartuin pienessä kylässä ruotsinkielisellä pohjanmaalla, pienviljelijä- ja täysin ei-akateemisessa perheessä. Nykyään minä olen asunut yli puolet elämästäni Helsingissä, sekä lyhempiä jaksoja myös ulkomailla, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Samoin puolet elämästäni olen hengaillut näissä akateemisissa piireissä ja kohta voin tituleerata itseäni tohtoriksi, jos katson sen olevan tarpeellista.

Minä käyn mielelläni oopperassa, mutta meidän bändi soittaa 1980-90-luvun ”sukkahousuheviä”, josta minä pidän valtavasti. Kotona kuuntelen Olavi Virran tangoja ja pienenä rakastin Vicky Rostin ”Kun Chicago kuoli”-biisiä, mutta osaan tietenkin myös Carolan ”Främling”- ja Herrey’sin Digiloo digilay-kappaleiden sanat ulkoa. Jooga on rentouttavaa ja se vahvistaa sekä kehoa että mieltä, mutta toisinaan on kiva käydä ampumaradalla, jossa voin harjoitella mielenhallintaa hieman eri tavalla.

Pointtini alkaa luultavasti olemaan jo aika selvä. Uskon, että jokainen ihminen on enemmän kuin joku ”kulttuuri”. Itse koen olevani sisäisesti monikulttuurinen ja uskon, että useimmat meistä maapallontallaajista on monikulttuurisia ihan luonnostaan. Mutta koska olen tuolta pohjanmaalta, pienestä yhteisöstä, ymmärrän sen, että tuo sisäinen monikulttuurisuus on eriasteista, riippuen siitä miten paljon erilaisia ihmisiä on kohdannut ja miten paljon erilaisille asioille on altistunut. Ajattelen, että olemalla kohtelias, sekä olemalla nöyrä ja huomioimalla toisten ihmisten eriasteinen sisäinen monikulttuurisuus pääsemme pitkälle paremman, turvallisen ja tasa-arvoisen maailman rakentamisessa.

Lähteet: Regelski (2010) Culturalism, Multi-Culturalism, and Multi-Musical Prosperity

Mitä kansainvälisyys on?

Mitä on kansainvälisyys? Miten kansainvälisyys määritellään?
MOT Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan kansainvälinen seuraavalla tavalla:
a) eri kansojen tai valtioiden välinen, niitä koskeva tai niille yhtinen.
b) muunmaalaisiin verrattuna kilpailukelpoinen, maailman parhaisiin kuuluva.
(https://mot.kielikone.fi)

Silloin kun suomalaisissa akateemisissa yhteisöissä julistetaan, että kansainvälisyyttä on lisättävä, tarkoituksena on mitä ilmeisemmin, ja ensi sijassa tuon kilpailukelpoisuuden lisääminen muihin maihin verrattuna ja siitä, että halutaan kuulua esim. maailman parhaisiin yliopistoihin.
Millä tavoin tätä kilpailukelpoisuutta on sitten pyritty edistämään? Jos tarkastelee niitä ratkaisuja joita suomalaisissa yliopistoissa ollaan tällä hetkellä, pakon sanelemana tekemässä, tuntuu lähinnä siltä, että kilpailukelposuutta yritetään kaikin keinon vähentää. Tavallaan tuo kansainvälisyys akateemisesti korkeasti koulutettujen suomalaisten joukossa lisääntyy kun huippututkijat ja yliopisto-opettajat pakenevat ulkomaille, kotimaan heikentyneen työtilanteen takia. Luultavasti tämä ei kuitenkaan lisää suomalaisten yliopistojen kilpailukelpoisuutta muihin maihin verrattuna, vaan päinvastoin heikentää sitä.

Toinen keino, yliopistojen rahoituksen supistamisen ohella, jolla suomalaisissa yliopistoissa on pyritty lisäämään kansainvälisyyttä, on lukukausimaksujen periminen EU/ETA alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lukukausimaksukokeilu vuosina 2010-2014, johon osallistuin muutamia koulutusohjelmia eri korkeakouluista (muun muassa Aalto-yliopistosta) ei ilmeisesti ainakaan kaikilta osin ollut kovin onnistunut. Tapasin erään lukukausimaksukokeiluun osallistuneen yliopiston opiskelijapalveluissa työskentelevän henkilön, joka kertoi, että opiskelijat joilta oli peritty lukukausimaksut ihmettelivät kovasti sitä, etteivät heidän maksamat maksunsa oikeuttaneetkaan esimerkiksi minkäänlaisiin lisäpalveluihin ilmaiseksi opiskeleviin opiskelijoihin verrattuna. Onko suomalaisissa yliopistoissa varauduttu lisäpalveluja vaativiin opiskelijoihin? Millaisen kansainvälisen maineen Suomi saa, jos tätä epäoikeudenmukaista systeemiä jatketaan pitkään? Seuraan tätä tilannetta hyvin huolestuneena, koska vaarana on, että tämä epäoikeudenmukainen systeemi korjataan niin, että myös suomalaisilta opiskelijoilta aletaan perimään maksuja. Ja se onkin sitten ihan oman blogikirjoituksen arvoinen aihe.

Palatakseni vielä tuohon alussa esittämääni kysymykseen siitä, mitä kansainvälisyys on uskon, että tiedon ja osaamisen jakaminen kansojen ja valtioiden välillä sekä kaikkia kansoja ja valtioita koskettavien, niille yhteisten asioiden edistäminen on sitä kanainvälisyyttä, johon suomalaisissa yliopistoissakin olisi hyvä pyrkiä. Rajoja ylittävällä yhteistyöllä parannetaan maailmaa ja siinä sivussa ehkä suomalaisten yliopistojen kilpailukelpoisuuskin paranee.