Esityksiä

Vuosi 2009:

* Kulttuuri kannattaa. TAIKA-hankkeen (”Taide kohtaamisalueena sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille”) taidestartti, Pukkila, 30.1.2009.

* Puhe Loppukiri – vaihtoehtoista asumista seniori-iässä –kirjan julkistamistilaisuus. Helsinki, 28.1.2009. (katso myös Tädit rakensivat kerrostalon)

* Mikä ihmeen kolmas ikä? Keravan seurakuntakeskuksen senioritiistai, Kerava 27.1.2009.

* Hajahuomioita hyvinvoinnin tutkimuksesta. Sitran hyvinvointiryhmä, Helsinki 21.1.2009.

* Neljän tyylin tutkimusta. Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeen visiointipäivä, Pukkila 7.1.2009.

* The Pukkila-project – an attempt to use arts and culture for the benefit of the community and its old inhabitants. Pre-workshop Brainstorming Session of the seminar Front Lining Innovations in Health & Social Services in Advanced Silver Society, Hanamaki-onsen, Iwate, 28.2. 2009.

* Innovative measures of health promotion: cultural participation enhancing health and well-being. Seminar Front Lining Innovations in Health & Social Services in Advanced Silver Society. Tohoku Fukushi University, Sendai, Japan,  3.3.2009.

*Kolmas ikä ja mielenterveys. Suomen Mielenterveysseura koulutusseminaari Ikääntymisen uudet tuulet. Helsinki 9.3.2009.

* Hiilenmusta huivi. Haastattelu ja esittely Esa Hassisen kanssa Lahden kirjamessuilla, 22. 3. 2009.

* Päijät-Hämeen hyvinvointibarometri 2008. Lahden kaupunginvaltuuston seminaari, Lahti 29. 4. 2009.

* ( & Ilkka Haapola ja Kirsi Kuusinen-James): Päijät-Hämeen hyvinvointibarometri 2008. Sosiaalialan osaamiskeskus Verson aamukahvit, 6. 5. 2009.

* Importance of innovations in health promotion and elderly care. EU senior citizens as active users of gerontechnology innovations, Lahti, 28.5.2009

* Päijät-Hämeen hyvinvointibarometri. Lahden kaupunki, hyvinvointikertomusryhmä 3. 6. 2009.

* Tikusta asiaa. Lahden yliopistokeskusksen ”Hyvinvoinnin innovaatio-ohjelman” esittelytilaisuus Lahden kaupungintalolla, 5. 6. 2009.

* The Finnish Baby Boomers – Images, Impressions and Research Findings. 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Paris, 5–9. 7. 2009.

* Sports and Urban Culture. Reflections from Lahti. Masters and Mentors. Meanings and Methods in Older Adults’ Sporting Activities, Lahti 10. 8.200 Workshop on Well-being and Innovation, Lahti, 12 August 2009.

* (& Helinä Melkas): Innovative devices and measures for storing health information and preserving memories. Finnish–Japanese Workshop on Well-being and Innovation, Lappeenranta Technological University, Lahti School for Innovations, Lahti, 12. 8. 2009.

*Iloista sosiologiaa, metodologista anarkismia. Palmenian hyvinvointitiimin tilaisuus, Lahti 27.8. 2009

* (& Marjaana Seppänen): Kummilaitosyhteistyö puutarhanhoitona. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kummilaitosyhteistyön verkottumisworkshop, Lahti 23.9.2009.

* Salpausselkä – tuttu ja tuntematon. Lahden koulutoimen kulttuurikasvatusohjelma & Taika-hanke: Kulttuurimessut. Lahti 24.9.2009.

* Palmenia – jazzillinen organisaatio. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 30-vuotisjuhla. Helsinki 28.9.2009.

Kalliolan Helsinki, toinen Helsinki. ”Ihmisistä hyvä tulee”, Kalliolan setlementti 90 vuotta. Helsinki 13.11.2009.

* Hyvinvoinnin ja pärjäämisen mittaaminen. SosiaaliporrasRAI-hankkeen loppuseminaari, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, 24.11.2009.

* Mikä ihmeen kolmas ikä? Wellamo-opisto, Ikäihmisten yliopiston luentosarja ”Elämän eliksiiriä, hyvinvointia 2000-luvun Suomessa”, Lahti 1.12.2009.

Vuosi 2008:

* Ikääntymisen tutkimus Helsingissä. Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia -tutkijakoulun tammiseminaari, Jyväskylä 28.1.2008.

* Taigamatka. Matkakirjallisuudesta. Lahden kirjamessut, 16.3.2008.

* Vähittäiskauppa vähitellen ajan tasalle. Kuntaliiton, SOK:n ja Osuuskauppa Hämeenmaan seminaari ”Innovatiiviset lähikauppakonseptit”, Lahti 19.3.2008.

* Millaiset asiat ovat tärkeitä ihmisen ikääntyessä? Aktiiviset seniorit ry, Loppukiri-seminaari, Helsinki 2.4.2008.

* Vanhenemisen tutkimus Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella. Eeva Jalavisto -symposium, Helsinki 3.4.2008.

* Suomalaiseläkeläiset hyvää elämää etsimässä. Jouko Kajanojan ja
Anna-Maija Kajanojan järjestämä ”Hyvän elämän seminaari”, Málaga, Espanja, 25.4.2008.

* Kolmas ikä tutkittavana. Helsingin yliopiston tiedotuksen järjestämä toimittajatilaisuus 14.5.2008.

* X:stä Y:hyn – ja toiseenkin suuntaan. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Terveyttä kulttuurista -verkoston tutkijatapaaminen. Lahti 28.8.2008

* Kolmas ikä – mitä se on? Tapiolan, VVO:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen Cecilian asiantuntijaseminaari ”Hyvinvointi kolmannessa iässä”, Helsinki 8.9.2008.

* Kolmas ja neljäs ikä – palvelutarpeita ja haasteita.
Laurea–ammattikorkeakoulu & Helsingin kauppakorkeakoulu & Tohoku Fukushi University: IV Finland – Sendai -seminaari ”Iäkkäiden palvelut muutoksessa – vuode ei ole kenenkään koti”, Vantaa 11.9.2008.

* Antti Karisto & Anja Kuhalampi & Arto Tiihonen & Terhi Willman: Identity Work with Creative Methods. Older Adults as Graphic and Personal Novelists. The 6th International Symposium on Cultural Gerontology: ”Extending Time, Emerging Realities, Imagining Response“. University of Lleida, Catalunya (Spain), 17.10.2008.

* Antti Karisto & Arto Tiihonen: Satumaa-kirjan esittely. Helsingin kirjamessut, 25.10.2008.

* Mitä tutkimus kertoo Espanjan suomalaiseläkeläisistä. Kulttuuriyhdistys Kaleva, Fuengirola, Espanja 12.11.2008.

* Mitä on kolmas ikä? Mielenterveysmessut, Helsinki, 19.11.2008.

* Iloista sosiologiaa, metodologista anarkismia. Ikääntymistutkimus ja tutkimuksen peruslähtökohdat – realismista konstruktionismiin ja takaisin. Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia -tutkijakoulun, Ikäinstituutin sekä Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n yhteisseminaari, Helsinki 1.12.2008.

Vuosi 2007:

* Mitä sosiaaligerontologia on? Sosiaaligerontologia-symposium “Ikääntyvän yhteiskunnan haasteita”. Jyväskylän yliopiston filosofian ja yhteiskuntatieteiden laitos, 19. 1. 2007

* Mietteitä Lahden mentaalisesta maisemasta. Lahden kirkkovaltuuston seminaari, Lahti, 13. 2. 2007.

* Mullistavatko suuret ikäluokat eläkeläiselämän? Happy Years 64 –yhdistyksen ja Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n seminaari ”Hyvä ikääntyminen – hyvä elämä”, Helsinki, 7. 3. 2007

* Suomalaisen yhteiskunnan suuret ikäluokat. Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n seminaari ”Sukupolvet”, Helsinki, 16. 3. 2007.

* Kommenttipuheenvuoro seminaarissa ”Viimeinen sammuttaa valot? Kylien ja maaseudun tulevaisuus”, Lahti 27. 3. 2007

* Kulttuurin sosiaalisia merkityksiä. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian seminaari ”Luovat ja toiminnalliset menetelmät hyvinvointialalla”, Lahti 28. 3. 2007

* Suomalaiselämää Espanjassa. Elämäkertatutkimuksen 10-vuotisluentosarja, Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos 2. 4. 2007.

* The Finnish Baby Boomers and the Emergence of the Third Age. Tampere School of Public Health & The Graduate School Ageing Wellbeing and Technology, Tampere 3. 4. 2007.

* Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi. Lahden Kansalliset Seniorit ry, Lahti 11. 4. 2007.

* Päiväkirjat kertovat vanhenemisesta ja arjesta. Gerontologiapäivät, Oulu, 5. 5. 2007.

* Antti Karisto & Tanja Kuronen: Elämäntyyli kyselylomakkeiden avovastausten kertomana. Gerontologiapäivät, Oulu, 5. 5. 2007.

* Ikääntymisen Päijät-Häme. Hajahavaintoja. Sosiaalialan osaamiskeskus Verson vanhuspalvelujen seminaarisarja ”Ikääntymisen Päijät-Häme”, Lahti 11. 5. 2007.

* Asuttavuus ja arkiviihtyvyys. Hämeenlinnan asuntomessuseminaari, 9. 8. 2007.

* Suomalaiseläkeläiset Espanjassa. Aktiiviset seniorit ry:n tilaisuus, Helsinki 14. 8. 2007.

* Mitä hyvinvointi on? Miten tutkia sitä? Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hyvinvointitiimi, Lahti 20. 8. 2007.

* Tutkiminen on kirjoittamista. Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston SOSNETin Sosiaalityön kesäkoulu, Lahti 23. 8. 2007.

* Hyvinvointitutkimuksesta. Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan seminaari ”Mitä erityispiirteitä pääkaupunkiseudun hyvinvoinnissa?”, Helsinki 28. 8. 2007.

* Elina Haavio-Mannila & J.P. Roos & Antti Karisto & Anna Rotkirch: Intergenerational Transmissions of the Finnish Baby Boomers. European Sociological Association ESA Conference, 4. 9. 2007.

* Edwin Laineen Opri evakkokokemusten kuvauksena. Filmi-Kela seminaarisarja, Kela, Helsinki 11. 9. 2007.

* On monta konstia edistää hyvää vanhenemista. Vanhusten viikko ”Ikääntyminen arvoonsa”, Hyvinvointikeskus Onni, Pukkila, 11. 10. 2007

* Kulttuurin sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Itä-Uudenmaan vanhustenhuollon kehittämishanke PALLO 2006–2008, Loviisa, 25. 10. 2007.

* Professionaalista, julkista, päätöksentekoa palvelevaa vai kriittistä tutkimusta? Yliopistollisen osaamisen vienti maakuntaan. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kehittämisseminaari, Cambridge, 1-4. 11. 2007.

* Baby boomers reach retirement, but not yet old age. A generational viewpoint to population ageing. Well-being in forthcoming silver society (FullText-pdf). Japan–Finland Joint Seminar on Well-being in Ageing Society, Sendai, Japan, 16. 11. 2007

jaappani.jpg

* Eläkeläiselämä muuttuu. Laatuseniorit, Helsinki 29. 11. 2007.

* Juhlapuhe Lahden Ahkeran satavuotisjuhlassa, Lahti 1. 12. 2007.

Vuosi 2006:

* Arkiviihtyvyyden merkitys kaupunkielämässä. TKK/YTK, Yhdyskuntasuunnittelun erikoistumisopinnot, 6.3.2006.

* Suuret ikäluokat. Kuntoutuspäivät 9.3.2006.

* The Finnish Baby Boomers and the Emergence of the Third Age. Baby Boomers in Europe: Patterns of Consumption and Lifestyle from Three Countries. A Seminar organised by the Cultures of Consuptions research programme in collaboration with ESRC Social Science Week 2006, London, 10.3.2006.

* From economics to aesthetics. On the scope of well-being and its assessment. A conference on the Helsinki – Tallinn Knowledge Arena. Organized by Euregio & Culminatum Ltd, KUMU Art Museum of Estonia, Tallinn 20.-21.3.2006.

* Märkä sukupolvi tulee (taas). Suurten ikäluokkien elämän-tyylistä ja alkoholinkäytöstä eläkeiässä ja sen kynnyksellä. Societas Gerontologica Fennican vuosikokousseminaari, Helsinki 24.3.2006.

* Oppi ja orientaatio vanhussosiaalityössä, Socca, 27.4.2006 Gerontologisen sosiaalityön kehittämishankkeen 3. työseminaari.

[slideshare id=296613&doc=antti-karisto-oppi-ja-orientaatio-vanhussosiaalityss-1204892620960717-2&w=425]

* Antti Karisto & Ilkka Haapola: Päijät-Hämeen alueellinen hyvinvointibarometri. Kärkölän kunnanvaltuuston seminaari 8.9.2006.

* Suuret ikäluokat ja eläkeläiselämän uudistuminen. SLU:n kevätkokous, Helsinki 10.5.2006.

* Kaupunki, kulttuuri ja hyvinvointi. Lahden kaupungin seminaari ”Kulttuuri kaupungin uudistajana”, Lahti 22.5.2006

* Monimuotoinen muotoilu. Design in Lahti 2007 –seminaari. Lahti 17.8.2006.

* Siperia opettaa. Lahden yliopistokeskus, Tieteen oikorata – Pendolino of Science –tapahtuma 22.9.2006.

* Kolmas ikä – aikaa osallistumiseen. Ikääntyvien yliopisto, Jyväskylä
4.10.2006.

* Suuret ikäluokat ja kolmas ikä – näkökulmia väestön vanhenemiseen Kymen ammattikorkeakoulu, Vanhustyön trilogia, Kotka 10.10.2006.

* Yhteisötaide. Aamun avaus. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yhteisötaideseminaari, Lahti 10.11.2006.

* The Finnish Baby Boomers and the Emergence of the Third Age. The Gerontological Society of America’s 59th Annual Scientific Meeting. November 17th, 2006, Dallas, Texas.

* Ikääntyminen ja asuminen – tulevaisuuden näkökulmia. Ympäristöministeriön seminaari ”Laatua, turvaa ja palveluja ikääntyneiden asumiseen”, Helsinki 29.11.2006.

Vuosi 2005:

* Integration of research, development and contunuing education. Continuing and Distance Education B A Finnish Experience Study Tour to Helsinki. The Palmenia Centre for Continuing Education, 17.1.2005.

* Loman tehtävistä. Lomatoiminnan neuvottelupäivät, Korpilampi 19.1.2005.

* Salpausselän kisat – kahdeksankymmentä kansanjuhlaa. VI suomalaiset historiapäivät, Lahti 17.2.2005.

* Väestön vanhenemiseen varautuminen. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin seminaari, Lahti 3.3. 2005.

* Vanhenemisen tutkimusta Lahdessa ja Päijät-Hämeessä. Lahden kaupunginvaltuuston seminaari 3.3.2005.

* Väestön vanheneminen maaseudulla. Sisäasianministeriön maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ym.: Maaseutupolitiikan alueelliseen ja valtakunnalliseen toteutukseen liittyvä Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien koulutus- ja tiedotustilaisuus, Lammi 12.4.2005

* Transnational ageing environment. Seminaari Home and Later Life, Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos, 25.4.2005.

* Postmodern ageing environment, seasonal migration and identities. Paper presented in the 5th International Symposium on Cultural Gerontology “Current and Future Pasts”, Milton Keynes, United Kingdom, 19.-21.5.2005.

* Espanjaan vai Hennalaan? Ympäristön ikäystävällisyys. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy & Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Sujuvan elon innovaatiosessio. Lahti 2.6.2005

* Dim sun ja Käkelä. Käkelän vanhainkodin 80-vuotisjuhla, Orimattila 3.6.2005.

* Attaining successful aging: post-retirement migration and identities. Gerontological World Congress, Rio de Janeiro, 26.6. – 30.6.2005

* Lahti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi – 20 kommenttia. Sibeliustalo, Lahti 23.8.2005.

* Lahti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Hankesuunnittelun lähtökohtia. Lahti, 26.9.2005.

* Eläkeläiselämä muuttuu. Oma maa mansikka? IV Vanhustyön foorumi, Hämeenlinna 29.9.2005

* Suomalaisen yhteiskunnan suuret ikäluokat. Palmenian syyspäivä 4.10.2005.

* Ikkunaostoksilla jälleenrakennusajan kaupungissa. Näyteikkunassa Lahti –näyttelyn avajaiset, 7.10.2005.
* Kolmas ikä – vaihtoehto väestön vanhenemisen taakkatulkinnalle. Kymenlaakson kesäyliopisto, VII Kymenlaakson maakuntapäivä, Anjalankoski 12.10.2005
* Elämyksiä ja arjen estetisointia, tylsyyden torjuntaa ja tavallisuutta. Paikallisia havaintoja ikääntyvien elämäntyyleistä. Ikäinstituutin, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n ja  Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia –tutkijakoulun järjestämä Ikääntyvien elämäntyylit –seminaari, Helsinki 13.10.2005,
* Lahti Euroopan kulttuurikaupungiksi. Kaupunkipolitiikkaa vuoteen 2011. Lahden kaupunginvaltuuston seminaari, Hämeenlinna 20.10.2005.

* Antti Karisto & Marjaana Seppänen: Suuret ikäluokat ja vanhenemiseen varautuminen. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Sysmä 27.10.3005.

* Mielipaikkana mökki. Mökkitutkijoiden II valtakunnallinen tapaaminen, Punkaharju 16.11.2005.

* Suuret ikäluokat. Elämäkertatutkimuksen seminaari, Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos 25.11.2005.

Vuosi 2004:

* Vanhenemisen tutkimus ja yhteiskuntapolitiikka. Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen nimenmuutosseminaari, 27.1.2004

* Hyvinvointi, ehkäisevä työ ja väestön vanheneminen. Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Naantali 11.-12.2.2004.

* Arkiviihtyvyyden aika, kaupunkipolitiikan pehmeä puoli. Sisäasiainministeriön kaupunkifoorum, Lahti 16.-17.3.2004.

* Kolmannen iän tutkimus. Eläketurvakeskuksen tutkijaseminaari, Helsinki 18.3.2004.

* Mitä on kolmas ikä? Ikähmisten yliopiston seniorisunnuntai, Heureka, Vantaa 18.4.2004.

* Costa del Sol, transnationaalinen tila. Lapin yliopisto, Rovaniemi 22.4.2004.

* Antti Karisto & Riikka Konttinen: Ikääntyvien elämäntyyli. Gerontologian päivät, Rovaniemi 23-24.4.2004.

* Vanhenemisesta ja sen tutkimisesta. Det finlandssvenska kompetenscentret inåm det sociala området, Helsingfors 12.5.2004.

* Yhteisöistä. Equal-seminaari, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti, 19.5.2004.

* Transnational ageing environment – Finnish seasonal migrants in Spain. The 17th Nordic Congress of Gerontology, Stockholm 23.‑26.5.2004.

* Ikääntyvien elämäntyylit. Ikihyvä-forum, Lahti 14.6.2004.

* Verikokeista valokuviin. Ikihyvä-tutkimuksen rönsyjä ja marginaaleja. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti 14.9.2004.

* Kulttuuria kaikenikäisille. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ”Taide tekee hyvää” -seminaarisarja, Malmitalo, 28.9.2004.

* Hyvinvointi Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus VERSO, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry: Päijät-Hämeen hyvinvointifoorum. Lahti 20.10.2004.

* Kolmas ikä. Väestötieteen yhdistyksen seminaari, Tvärminne 21.-22.10.2004.

* Vanheneminen ja identiteetti. Sosiaalipolitiikan päivät,  Helsinki, 29-30.10.2004.

* Vanhenemisen paikka. Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosarja Vanhuustutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 12.11.2004.

* Vanhenemisen paikat ja ympäristöt. Vanhustyön ja lähimmäispalvelujen liiton Koti palveluasuntona -seminaari, Helsinki 24.11.2004.

* Vanhenemisen tutkimus Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella. Vanhustyön keskusliiton valtuuskunnan seminaari, Helsinki 26.11.2004.

* Ikääntyvien elämäntyylit. Ikäihmisten yliopiston Akateemiset aamukahvit -sarja, Akateeminen Kirjakauppa, Helsinki 7.12.2004.

* Väestöpoliittinen tilanne ja sen haasteet vanhenemistutkimukselle ‑ tutkijan näkökulma. Suomen Akatemia, Ikääntymisen kansallinen foorumi, Helsinki 17.12.2004.

Vuosi 2003:

* Taide kohtaa maailman. Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahaston XXXII vuosijuhla, Lahti 16.1.2003

* Muuttuva eläkeläiselämä. Helsingin yliopiston sosiologian ja sosiaalipolitiikan laitosten tutkijaforum jatkokoulutettaville, 5.2.2003.

* Kuntien hyvinvointiraportti. Ikihyvä-forum, Lahti 6.3.2003.

* Tapaus Lahti. Suomen tietokirjailijaliiton kevätkokous, Lahti 22.3.2003.

* Taiteen maailmasuhde. Seminaarissa Esteittä. Vammaiset ammattitaiteilijoina. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 27.3.2003

* Terveys, liikunta ja suuret ikäluokat. Seminaari Tervettä menoa ennen ja nyt. Näkökulmia terveyden liikunnan ja terveyspolitiikan tutkimiseen. Historiatieteiden tutkijakoulu, Vuoranta, 3.4.2003

* Muuttuva vanhuus. Helsingin kaupungin vanhussosiaalityöntekijöiden koulutustilaisuus, Helsinki 9.4.2003.

* Väestön vanheneminen B uhkasta mahdollisuudeksi. Teknillinen korkeakoulu, Professional Forum AMuotoilu ja muuttuva kuluttajakenttä B tuotantolähtöisyydestä kuluttajakeskeisyyteen@, Lahti 24.4.2003.

* Vanhenemisen tutkimusta Helsingissä. Tampereen yliopiston terveystieteen laitos, jatkokoulutusseminaari, Tampere 29.4.2003.

* Arkea muotoilemassa, ajatuksia muotoilusta. Stakes Terve-Sos -tapahtuma, Lahti 20.5.2003.

* Tapas or karelian pasties? The eating habits of Finnish retirement migrants as an indicator of their cultural orientation. Paper presented at the 4th International Symposium on Cultural Gerontology. The Cultural in Gerontology: Challenge, Approaches and Methods, Tampere 24. – 27.5. 2003

* Finnish Pensioners in Costa del Sol B Expectations And Their Fulfillment. Poster presented at the 5th European Congress of Gerontology, Barcelona, 2.-5.7.2003.

* Raisa Valve & Antti Karisto & Ilkka Haapola & Riikka Konttinen & Pilvikki Absetz & Mikael Fogelholm: Ever-good Päijät-Häme 2002-2011. Finnish research project on ageing and well-being. Paper presented at the 5th European Congress of Gerontology, Barcelona, 2.-5.7.2003.

* Ikääntyvä Päijät-Häme. Pyydetty asiantuntijapuheenvuoro Lahden kaupungin vanhuuspoliittista ohjelmatyötä tekevän IkäLaatu -työryhmän tapaamisessa, 26.8.2003.

* Elämänlaatu Päijät-Hämeessä. Reumaliiton yleisötilaisuus, Vääksy 2.10.2003.

* Taiteen sosiaalisesta merkityksestä. Helsingin terveysviraston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiden koulutuspäivä, 23.10.2003.

* Näkökulmia kaupunkitilaan ja arkiviihtyvyyteen. Lahden kaupunkikulttuuriseura, Lahti 6.11.2003.

* Ikihyvä Päijät-Häme. Tutkimusta vanhuspoliittisen strategiatyön tueksi. Etelä-Suomen lääninhallitus, IkäLaatu -projektin loppuseminaari, Helsinki 11.11.2003.

* Kesämökki elämänpolitiikan ja arjen ympäristöpolitiikan näyttämönä. Arki & Ympäristö, Arkielämän ympäristöpolitiikan seminaari, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos, 14.11.2003.

* Harmaantuva Suomi. Väestön vanheneminen ja ikäihmisten lääkkeiden käyttö. Farmasian päivät, Helsinki 15.11.2003.

* Suuret ikäluokat Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Lahden korkeakoulupäivän yhteydessä järjestetty Lahti Science Day, Lahti 25.11.2003.

* Riikka Konttinen & Antti Karisto & Arto Ristola & Raisa Valve & Ulla Jokila: Ikääntyvien elämäntyylit Päijät-Hämeessä. Poster Lahden korkeakoulupäivän yhteydessä järjestetty Lahti Science Day, Lahti 25.11.2003 (valittiin tapahtuman parhaaksi posteriksi).

* Arvomuutoksista. Lahden kauppakamarin Hyvinvointiklusteri-projektin tilaisuus, Vierumäki 12.12.2003.

Vuosi 2002:

* Ikihyvä paikallistutkimuksena. Ikihyvä-forum, Lahti 11.1.2002.

* Eläkeläiselämä muuttuu. Muotoilun tutkimuslaitoksen Väinö-workshop, Messilä 7.2.2002.

* Eläkeläisenä Espanjaan. Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitos 12.3.2002.

* Heikki Waris. Setlementtipäivät, Helsinki 22.3.2002

* Vanhukset vuonna 2020. Eeva Jalavisto symposiumi, Helsinki 19.4.2002

* Kolmas ikä. Visio 2020, suuret ikäluokat 75 vuotta. Kuntokallio-säätiön 30-vuotis- ja Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n 20-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 16.5.2002.

* Sosiaalipolitiikan ja kulttuurin kohtaamisia. Stakesin TerveSos -päivät, Jyväskylä 23.5.2002

* Kolmas ikä B vanhenemisen muodon muutoksia. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian ja sosiaalialan Etelä-Suomen osaamiskeskuksen seminaarisarja Ikääntymisen haasteet palvelujen kehittämiselle. Lahti 5.6.2002.

* Palvelukeskuksilla on paikkansa. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian ja sosiaalialan Etelä-Suomen osaamiskeskuksen seminaarisarja Ikääntymisen haasteet palvelujen kehittämiselle. Lahti 6.6.2002.

* Eläkeläiselämää Espanjassa B tutkimuksen toteutus. Matkailualan verkostoyliopisto, jatkokoulutuksen intensiivikurssi (summer school), Savonlinna 12.8.2002

* Tapasta vai karjalanpiirakkaa. Suomalaiseläkeläisten kulinaarinen suuntautuminen ja muu elämänorientaatio. Matkailualan verkostoyliopisto, jatkokoulutuksen intensiivikurssi (summer school), Savonlinna 13.8.2002.

* Ikäbisnes innovaationa. Tiedepuiston Ikäbisnes B ydinprosessi -seminaari. Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus, Lahti 23.8.2002.

* Mitä on kolmas ikä? Ikäihmisten yliopiston seminaari, Helsinki x.9.2002.

* Ympäristökokemuksista ja -elämyksistä. Päijät-Hämeen liiton YVA-koulutuspäivä, Asikkala, Lehmonkärki 19.9.2002

* Kyllä kunto kestää B suurten ikäluokkien illuusio? XII valtakunnalliset terveysliikuntapäivät, UKK-instituutti, Tampere 20.9.2002

* Antti Karisto & Raisa Valve: Ikihyvä paikallistutkimuksena.  Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian ja sosiaalialan Etelä-Suomen osaamiskeskuksen seminaarisarja Ikääntymisen haasteet palvelujen kehittämiselle. Lahti 26.9.2002.

* Kehittämisen ilo. Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen avajaisseminaari, Helsinki 4.11.2002

* Sosiaalitaloudellisen tutkimuksen ja opetuksen tarve. Seminaari sosiaalitaloudellisen tutkimuksesta ja kehittämisestä. Uudenmaan liitto, Helsinki 7.11.2002

* Mitä on kolmas ikä? & Sukupolvinäkökulma vanhenemiseen. Helsingin yliopiston Vantaan tutkimus- ja koulutuskeskus, avoin yliopisto, Tikkurila.

* Espanjassa asuvien suomalaiseläkeläisten syöminen ja kulttuurinen suuntauminen. Seminaari ARuoka kulttuurin ytimessä@, Lahden ammattikorkeakoulu, Fellmanni-instituutti, Lahti 8.11.2002.

* ATäällä me voimme kaikki niin hyvin@. Espanjan suomalaiseläkeläisten terveydentilasta ja sosiaalisesta pärjäämisestä. Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, Torremolinos 27.11.2002.

* Aurinkorannikko kirjallisuudessa. Kulttuuriyhdistys Kaleva, Fuengirola 27.11.2002.

* Ikihyvä-tutkimus ja muita lahtelaisia hankkeita. Eläkeläiskerho Wanhat toverit. Palvelukeskus Vanha Herra, Lahti 2.12.2002.

* Vanhuuden tutkimus ja opetus Helsingin yliopistossa. Ikäinstituutin tutkijaseminaari, 5.12.2002.