Sosiaaligerontologian prof.

Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen liitto, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ja sen sosiaalitieteiden laitos (vuoden 2009 loppuun asti yhteiskuntapolitiikan laitos) rahoittavat sosiaaligerontologian professuuria vuosina 2007-2014 .

Professori Antti Kariston vuosiraportit löytyvät tästä:

2007

2008

2009

2011