Opetus

Vastaan vanhenemisen tutkimuksen opetuksesta Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella. Vanhenemisen tutkimus on yksi laitoksen kolmesta erityisalueesta ja kattaa vanhenemisen, elämänkulun ja erilaisten ikäsidonnaisten ilmiöiden tutkimisen. Tarkasteltavina ovat yksilölliset vanhenemisen kokemukset ja väestön vanhenemiseen liittyvät yhteiskuntapoliittiset haasteet. Vanhenemisen tutkimus kattaa periaatteessa kaikki ikävaiheet, mutta pääpaino on vanhuudessa.

  • Pidän vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssin syksyisin II opetusperiodilla.
  • Keväisin III opetusperiodilla järjestän luentokurssin Suomi ikääntyy yhdessä sosiologian laitoksen ja prof. Pekka Martikaisen kanssa.
  • Pro gradu-tutkielman tekijöille pidän vanhenemisen tutkimuksen tutkimusseminaaria.
  • Jatko-opiskelijoille pidän vanhenemisen tutkimuksen tutkijaseminaaria.

Otan vastaan seuraavien vanhenemisen tutkimuksen sivuainekokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen tentit:

  • V1 (4C) Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi
  • V2 Vanhenemisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
  • V3 Monitieteinen vanhenemisen tutkimus
  • V4 (11C) Ikä ja elämänkulku