Uusimmat julkaisut

Seuraavassa on uusimpia julkaisujani. Kaikki julkaisut on luetteloitu erikseen.

 

 

2016

Antti Karisto: Ajatuksia alternatiivisesta vanhuudesta. Kirja-arvio, jonka kohteena Timo Kopomaa: Radikaali vanhuus). Gerontologia 1/2016, s. 43.

Antti Karisto: Hyvinvointi ja vastavuoroisuus. Teoksessa Maritta Törrönen ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 25–38.

Antti Karisto: Viettäisitkö vanhuutesi Elvis-kodissa? Gerontologia 3/2016, 143-144.

Antti Karisto: Vaikuttavasti vanhuudesta. Gerontologia 4/2016, 213-215.

 

2015

Markku Heikkilä & Antti Karisto: Palmenia. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus yhteiskunnallisen vaikuttamisen asialla. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Helsinki 2015.

Antti Karisto & Pentti Takala & Hannu Uusitalo: Esipuhe. Teoksessa C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus. Uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus 2015, 5– 7.

Antti Karisto & Ilkka Haapola (2015) Generations in ageing Finland: Finding your place in the demographic structure. In Kathrin Komp & Stina Johansson (eds.): Population ageing from a lifecourse perspective. Crtical and international approaches. Policy Press, Bristol; 45–63.

Maria Karisto & Taina Koivunen & Antti Karisto (2015): Kysykää Essiltä! Elisabeth Kochin puutarhat. Maahenki, Helsinki.

 

2014

Antti Karisto & Jussi Simpura (2014): Sata lausetta hyvinvoinnista. Y-Säätiö, Helsinki.

Antti Karisto & Riitta Niskanen, toim. (2014): Lahden paikka, Lahden paikat. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti.

Antti Karisto & Riitta Niskanen: Lahtea paikantamassa. Teoksessa Antti Karisto & Riitta Niskanen, toim. (2014): Lahden paikka, Lahden paikat. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti, 6–15.

Antti Karisto: Karisto. Teoksessa Antti Karisto & Riitta Niskanen, toim. (2014): Lahden paikka, Lahden paikat. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti, 90–101.

Antti Karisto (2014): Postikortti, VAS-asteikko ja itse arviointi. Julkaisussa Pekka Karjalainen & Minna Kivipelto, toim.: Matkalla arvioinnin ja aktivoinnin maailmaan – Tuijan kanssa (Tuija Kotirannan 60-vuotisjuhlajulkaisu), 27–29.

Antti Karisto (2014): Muisti, identiteetti, ikäteknologia. Teoksessa Jaana Leikas, toim: Ikäteknologia. Helsinki, Vanhustyön keskusliitto, 237–256.

 

2013

Antti Karisto (2013): Coping with antinomies of taste. How the Finnish Retirement Migrants Are Eating in Spain. Anne Leonora Blaakilde & Gabriella Nilsson (eds.): Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life. Lund University, Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 4; 75–100.

Antti Karisto: Isän kirjeitä tyttärelle. Kirjoitus sukupolvien suhteista Vanhustyön keskusliiton ikäpolvet-projektin verkkosivuilla. http://www.ikapolvet.fi/blogi/entry/isaen-kirjeitae-tyttaerelle

Antti Karisto & Satu Pekkarinen (2013): Elämäntäyteistä teknologiaa – kahden pilottikokeilun tarkastelua. Gerontologia 2, 73–86.

Antti Karisto (2013): Suuret ikäluokat eläkeiässä. Teoksessa Heikkinen, Eino & Jyrkämä, Jyrki & Rantanen, Taina, toim. Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 84–91.

Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim. (2013): Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72.

Mikael Fogelholm & Risto Raivio & Ilkka Haapola & Antti Karisto (2013): Ikihyvä Päijät-Häme, kymmenen vuotta. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 9–16.

Antti Karisto & Ilkka Haapola (2013): Elinympäristö. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 27–40.

Antti Karisto, Tiina Koskimäki ja Marjaana Seppänen (2013): Sosiaaliset suhteet. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 41–50.

Antti Karisto, Ilkka Haapola, Pasi Töyli ja Ilkka Väänänen (2013): Harrastukset ja vapaa-aika. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 51–58.

Ilkka Haapola, Elina Vaara ja Antti Karisto (2013): Koettu hyvinvointi. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 83–90.

Tommi Sulander & Kari Kuusisto & Heikki Heinonen & Antti Karisto & Pertti Pohjolainen & Ullamaija Seppälä & Mikael Fogelholm (2013): Ikääntyvän väestön elintapojen muutokset Päijät-Hämeessä. Yleislääkärilehti 5, 17–23.

Satu Pekkarinen, Päivi Kuosmanen, Helinä Melkas, Antti Karisto, Raisa Valve, Kari Kempas (2013): Review: Roles and Functions of User Oriented Gerontechnology: hStick and mStick. Journal of Medical and Biological Engineering 33 (4): 349–355. http://jmbe.bme.ncku.edu.tw/index.php/bme/article/viewFile/1866/986

Mirkka Danielsbacka & Antti Tanskanen & Hans Hämäläinen & Inka Pelkonen & Elina Haavio-Mannila & Anna Rotkirch & Antti Karisto & J.P. Roos (2013): Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. Väestöntutkimuslaitos, Tutkimuksia D 58/2013.

Pekkarinen, Satu & Melkas, Helinä & Kuosmanen, Päivi & Karisto, Antti & Valve, Raisa (2013): Towards a More Social Orientation in Gerontechnology: Case Study of the “Reminiscence Stick”. Journal of Technology in Human Services 31, 4, 337–354.

Antti Karisto & Riitta Niskanen: Kaksi kaupunkia, kaksi kotia. Teoksessa Niskanen, Riitta & Takala, Hannu toim.: Arkkitehdeista vänkäreihin – Viipurin perintö Lahdessa. Lahden historiallisen museon julkaisuja n:o 4, 4–17.

Antti Karisto (2013): Lukeminen pitää ikääntyvän iskussa. Suomen Kirjakylä-lehti 30, 4–7.

 

2012

Ilkka Haapola & Antti Karisto & Marjaana Seppänen (2012): Köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin. Seurantatutkimus ikääntyvistä päijäthämäläisistä. Teoksessa Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? UNIpress, Kuopio, 275–300.

Tommi Sulander & Heikki Heinonen & Antti Karisto & Raisa Valve & Pertti Pohjolainen & Ullamaija Seppälä & Mikael Fogelholm (2012): Weight and Health Behaviour Changes among Ageing People with Medication for Hypertension and High Cholesterol. ISRN Public Health, Vol. 2012, Article ID 132747. http://www.hindawi.com/isrn/ph/2012/132747/

Tommi Sulander & Heikki Heinonen & T Pajunen & Antti Karisto & Pertti Pohjolainen & Mikael Fogelholm (2012) Longitudinal changes in functional capacity: effects of socio-economic position among ageing adults. International Journal for Equity in Health 11: 78.

Tommi Sulander, Heinonen H, Karisto A, Valve R, Pohjolainen P, Seppälä U, Fogelholm M (2012) Weight and Health Behaviour Changes among Ageing People with Medication for Hypertension and High Cholesterol Level,” ISRN Public Health Volume 2012, Article ID 132747, 5 pages, doi:10.5402/2012/132747.

Antti Karisto (2012): Vanhuuden muovautuvuus. Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia: ”Kohti parempaa vanhuutta. Konsensuskokous 2012.”; 49–55. Kohti

Antti Karisto (2012): Teemavuoden tutkailua. Sosiaalitieto 4, xx.

Satu Pekkarinen & Päivi Kuosmanen & Helinä Melkas & Antti Karisto & Raisa Valve & Kari Kempas (2012a): mStick and hStick – Simple Technology, Full of Life. Teoksessa Li, H., ed.: Studies on Inequalities in Information Society. Proceedings of the Conference Well-Being in the Information Society. University of Turku, TUCS Lecture Notes No 16.

Antti Karisto (2012): Tunteet koetaan niin kuin ne kuvataan. Gerontologia 3, 212–214.

Kati Mikkola & Antti Karisto & Riitta Niskanen & Jukka Oksa, toim. (2012): Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti.

Antti Karisto & Kati Mikkola: Jossittelun tiellä. Teoksessa Kati Mikkola & Antti Karisto & Riitta Niskanen & Jukka Oksa, toim. (2012): Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti; 10–19.

Antti Karisto: Salamavauhtia, sattumien varassa – Salpausselän kisojen synty. . Teoksessa Kati Mikkola & Antti Karisto & Riitta Niskanen & Jukka Oksa, toim. (2012): Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti; 20–29.

Antti Karisto (2012): Sukupolvien yhteys. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti, toim.: Yhteyksien kirja. Kela, Helsinki; 222–234.

2011

Antti Karisto: Luovuutta eläkeiässä. Gerontologia  2011: 1, 70–72.

Antti Karisto: Mielekkään toiminnan merkitys. Vanhustyö 2011: 3, 54.

Antti Karisto: Emilion dementia – sarjakuvaetnografia Espanjasta. Gerontologia 2011: 2,
146–148.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, Terhi Willman: Identity Work with Creative
Methods – Older Adults as Graphic and Personal Novelists. In Brian J. Worsfold, ed.:
Acculturating Age. Approaches to Cultural Gerontology. Edicions i Publicacions de la
Universitat de Lleida, Lleida 2011; 133–149.

Antti Karisto: Sipulia ja sherryä. Maalla-lehti, 2011

Antti Karisto: Taigamatka, Lahti–Vladivostok (kuvitettu verkkokirja).

 

Kenji Miyazawa: Ravintola Hirveä (注文(ちゅうもん)の多い料理店(りょうりてん)). Kaarisilta Ry, Villähde 2011. Käännös japanista ja englannista (yhdessä Helinä Melkaksen kanssa).

Antti Karisto & Helinä Melkas: Kuka oli Kenji Miyazawa. Teoksessa Kenji Miyazawa: Ravintola Hirveä (注文(ちゅうもん)の多い料理店(りょうりてん)). Kaarisilta Ry, Villähde 2011, 38.

Antti Karisto & Helinä Melkas: Japanilainen satuklassikko suomeksi. Suomalais-Japanilaisen Yhdistyksen jäsenlehti 1/2011

 

 

 

2010

Antti Karisto: Merirosvotiedettä, kytkentöjen taidetta (koko teksti -htm). Etelä-Suomen Sanomat 23.2.2010.

Antti Karisto: Talvikoti etelässä. Teoksessa Anni Vilkko & Asko Suikkanen & Johanna Järvinen-Tassopoulos, toim.: Kotia paikantamassa. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2010.

Antti Karisto, Helinä Melkas, Kari Kempas: Sticks – Innovative Devices for Health Promotion and Memory Support. Paper Prepared for the Conference Ambient Assisted Living in Europe – Technology and Innovation for Ageing Well. Málaga, 11–12.3.2010.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, toim.: Rantautumisia – Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010. 329 s.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen: Rantautumisia. Teoksessa Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, toim.: Rantautumisia. Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010; 11–14.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen: Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Yhteenvetoa ja tulkintaa. Teoksessa Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, toim.: Rantautumisia. Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010; 301–327.

Antti Karisto: Puhuva pää pyöräilee. Yhdyskuntasuunnittelu 3/2010, 70–72.

Antti Karisto: Yksi piano vai kymmenen lehmää? Kirjoituksia arjen ilmiöistä. Gaudeamus, Helsinki 2010. 365 s. Lue Helsingin Sanomien kirja-arvio.

Antti Karisto: Kalliolan Helsinki, toinen Helsinki. Kommenttipuheenvuoro Jarmo Peltolan teokseen Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta (koko teksti -htm). Kalliolan setlementti 1919–2009. Seminaari ”Ihmisistä hyvä tulee”, Kalliolan setlementti 90 vuotta, 13.11.2009. Julkaistu Työväen historian uutisvirtaa blogissa 12.1.2010

 

2009

Elina Haavio-Mannila, Karoliina Majamaa, Antti Tanskanen, Hans Hämäläinen, Antti Karisto, Anna Rotkirch, JP Roos (2009): Sukupolvien ketju – Suuret ikäluokat ja sukupolvien välinen vuorovaikutus Suomessa. (Koko teksti pdf) Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 107, Kelan tutkimusosasto, 265 sivua, ISBN 978-951-669-818-5 (nid.) 978-951-669-819-2 (pdf)

Ilkka Haapola, Mikael Fogelholm, Heikki Heinonen, Antti Karisto, Arja Kullaa, Tiina Mäkelä, Teija Niiranen, Olli Nummela, Elisa Pajunen, Anu Ritsilä, Marjaana Seppänen, Pasi Töyli, Antti Uutela, Raisa Valve ja Ilkka Väänänen (2009):  IKIHYVÄ PÄIJÄT-HÄME -TUTKIMUS Perusraportti 2008 (Koko teksti pdf) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 70/2009, Lahti.

Antti Karisto: Iloista sosiologiaa ja metodologista anarkismia. Julkaisussa Sarvimäki, Anneli & Syrén, Ilkka, toim.: Ikääntymistutkimus ja tutkimuksen peruslähtökohdat. Seminaariesityksiä 1.–2.12.2008. Ikäinstituutti, Oraita 2/2009; 17–23.

Antti Karisto (2009): ”Melkei ku koton ois, melkei” (koko teksti pdf).  Tuula Helne & Laura Kalliomaa-Puha, toim.: Filmi-Kela. Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan. Kelan tutkimusosasto, Helsinki; 104–112.

Haapola, Ilkka & Karisto, Antti & Kuusinen-James, Kirsi: Hyvinvoinnin ja palvelujen muutossuunnat. Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrin 2008 tuloksia (Koko teksti pdf). Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verson julkaisuja 4/2009, Lahti. 111 s.

 

2008

Ilkka Haapola & Antti Karisto & Kirsti Kuusinen-James (2009): Omavastuu ja yhteisvastuu – ensituloksia vuoden 2008 Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrista. Julkaisussa Jaan Simola, toim.: Järjestöjen rooli kuntakentän rakennemuutoksissa (koko teksti pdf). Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus-projekti. Päijät-Hämeen liitto A 175, Lahti; 45–54.

Antti Karisto (2008):  Veteliä soul-veljeksiä (koko teksti pdf). Julkaisussa Pop, rauha, rakkaus. 1960- ja 70-lukujen elämää ja ilmiöitä. Lahden kaupungin taidemuseon julkaisuja 4, 35–43.

Antti Karisto (2008): Satumaa. Suomalaiseläkeläiset Espanjan Aurinkorannikolla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki (517 s.).

Antti Karisto (2008): Hiilenmusta huivi (koko teksti pdf). Lahden kaupunginmuseo, Lahti (54 s.).
– Ks myös Hiilenmusta huivi kertoo koululaisille kansalaissodasta Lahdessa (Etelä-Suomen Sanomat 19.12.2008)

 

2007

Antti Karisto (2007): The Finnish Baby Boomers and the Emergence of the Third Age (FullText-pdf).  International Journal of Ageing and Later Life 2: 2, 91–108.

Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger, toim. (2007): Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Antti Karisto (2007): Kansan Uutiset valehtelee – porvarillinen hegemonia pikkupoikayhteisössä (koko teksti pdf). Leppänen, Veli-Pekka, toim.: Etusivu uusiks! Kansan Uutisten viisi vuosikymmentä. Kansan Uutiset, Helsinki, 150–152.

Antti Karisto (2007): Kaupunkimuotoilua (koko teksti pdf).  Julkaisussa Moisio, Heini toim.: Lahti, arjen kauneus. Lahden kaupunkimuseo, Lahden teemavuosihanke, 70–73.

Antti Karisto (2007): Sarjakuva ja identiteettityö (koko teksti pdf).  Julkaisussa Kuhalampi, Anja & Mäkelä, Eija, toim.: ”Ai tuntuks siust sellaselt” – sarjakuva evakkomuistojen tallentajana. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, osa 25, 7–12.

Antti Karisto (2007): Ohjaaja muistelee (koko teksti pdf).  Julkaisussa Merja Laitinen & Elina Virokannas & Kirsi Juhila & Ilse Julkunen & Antti Karisto: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B, tutkimusraportteja ja selvityksiä 57, Rovaniemi, 17–40.

Antti Karisto (2007): Sosiaaligerontologian syvin olemus. (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus/Elektra) Gerontologia 3, 273–280.