Muu kirjallinen toiminta

Olen osallistunut useiden tieteellisten lehtien toimitustyöhön, mm. Januksen päätoimittajana (1999–2001), Sosiologian (1985–1995) ja Gerontologian toimituksen jäsenenä (2002–). Toimittamiani kirjoja ovat edellä jo mainittujen lisäksi Heikki Wariksen juhlakirja ­Sosiaalipolitiikka, historialli­nen kehitys ja yhteiskunnan muutos (toim. Jaakkol­a & Karisto & Roos, 1981), Sosiaalityön kehittäminen (toim.­ Karisto & Purola, 1986), Sosiaali­set riskit, tutkimus ja päätöksenteko (Tapani Purolan juhlakirja, toim. ­Karisto & Takala & Hellsten & Hel­minen & Massa, 1989), Hyvinvointi ja muutosten Suomi (Olavi Riihisen juhlakirja, toim. Takala & Helminen & Hellsten & Massa & Karisto, 1990) ja Terveyssosiologia (toim. Karisto & Lahelma & Rahkonen, 199­2).

Erja Sauraman kanssa toimitin kaksi kokoelmaa sosiaalityön opiskelijoiden pro gradu -tutkielmiin perustuvista artikkeleista (Tieto palaa kentälle, 1996 ja Leveät marginaalit, 2000). Ohjasimme myös sosiaalityön opiskelijoiden kaupunkilähiöihin sijoittuneista kenttäkursseista syntyneitä julkaisuja (Liikettä Lähiössä. Sosiaaliraportti uudesta Vuosaaresta, toim. Karisto & Saurama, 1996; Kuvia Koivukylästä, toim. Holma 2000, Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuskurssilaiset Siilitiellä, toim. Tapola 2000).

Ullamaija Seppälän kanssa olen laatinut tutkimuksenteon oppaan opinnäytetutkimusten tekijöille (Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille, 2004). Opinnäytetöiden ohjauksesta olen kirjoittanut artikkelin Ohjaaja muistelee (2007). C. Wright Millsin Sosiologisen mielikuvituksen (1982) kääntämiseen osallistuin yhdessä Esa Konttisen, Pentti Takalan ja Hannu Uusitalon kanssa. Yliopistohistoriaan, etenkin niin sanottuun kolmanteen tehtävään tai yliopiston yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyy Markku Heikkilän kanssa kirjoittamani kirja Palmenia. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus yhteiskunnallisen vaikuttamisen asialla (2015).

Kolumneja olen kirjoittanut mitä erilaisimmista aiheista Helsingin Sanomiin (1988–1993) ja Etelä-Suomen Sanomiin (2004–2008) sekä mm. Me-lehteen, Ympäristö-lehteen ja Suomen Lääkärilehteen. Uudelleen kirjoitettuja kolumneja ja muita pikkukirjoituksia kokosin kirjaksi Yksi piano vai kymmenen lehmää. Kirjoituksia arjen ilmiöistä (2010).

Ideoin yhdessä Helinä Melkaksen kanssa Kenji Miyazawan vuonna 1924 ilmestyneen satuklassikon 注文(ちゅうもん)の多い料理店(りょうりてん) käännöshankkeen. Kaarisillan taide- ja toimintakeskuksen opiskelijoiden kuvittama Ravintola Hirveä (2011) ilmestyi suomalaisin ja japanilaisin tekstein kääntämänämme ja pienin jälkisanoin varustettuna (katso esittelyä Japanilainen satuklassikko suomeksi Suomalais-Japanilaisen Yhdistyksen jäsenlehdessä 1/2011).

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Sosiaalipolitiikka‑pal­kinnon sain vuonna 1987 ja Suomen tietokirjailijaliiton oppikirjantekijäpalkinnon vuonna 2002.