Terveys ja hyvinvointi

Erik Allardtin johtamaan pohjoismaiseen hyvinvointitutkimukseen osallistuin ensin tutkimusapulaisena ja sitten tutkimusryhmän jäsenenä. Kohteinani olivat ystävyysverkostot (Friendship networks in the Scandinavian Countries, Jaakkola & Karisto 1976), tuloerot (Income and consumption, Beskid & Karisto & Uusitalo 1978) ja ennen muuta terveys.

Hyvinvointiteemaan olen palannut Päijät-Hämeen alueellisissa hyvinvointibarometreissa (Huomaamaton Hämeen helmi, Haapola & Karisto & Konttinen, 2006) ja aivan toisella tavalla Jussi Simpuran kanssa kirjoittamassani kirjasessa Sata lausetta hyvinvoinnista (2014), jossa hyvinvointia koskevia ajattelu- ja puhetapoja on tiivistetty ”lauseiksi”. Myös artikkeli Hyvinvointi ja vastavuoroisuus (2015) liittyy teemaan, erityisesti ihmissuhdehyvinvointiin ja keskinäiseen kanssakäymiseen.

V­äitöskirjassani Hyvinvointi ja sairauden ongelma (1984) analysoin hyvinvoinnin ja terveyden käsitteitä ja tutkin terveyden sosioekonomisia eroja. Samaan aihepiiriin liittyivät mm. artikkelit ­Socio-economic Status in Health and the Other Scandinavian Countries (Karisto & Notkola & Valkonen 1978), Sosiaaliluokka ja sairastavuus (1989/90), Health as a welfare com­ponent (1987) ja Class and health (1993). 1990-luvulla sairastavuuden sosiaalieroja koskevat tutkimukseni kytkeytyivät Eero Lahelman johtamaan tutkimusprojektiin ”Studies on the socio‑economic and gen­der differences in health in Finland and the other Sca­ndinavian countries”. Osallistuin mm. artikkeleihin Persisting Health Inequalities (Rahkonen ym. 1993), Morbidity and Social Structure: Recent Trends in Finland (Lahelma & Karisto 1993) ja Comparisons of Inequalities in Health (Lahelma et al. 1994)

­Sosiaalilääketieteen historiaan liittyy kirjanen ­Sosiaalilääketiede ja yhteis­kunta (1981) ja artikkelit Sosio-ekonominen terveystutkimus Suomessa: pitkä ja elävä perinne (Karisto & Lahelma 1995) ja Analysing inequalities. The tradition of socioeconomic public health research in Finland (Lahelma & Karisto & Rahkonen 1996). Yhdessä Eero Lahelman kanssa olin aloitteentekijänä, kun Duodecim-seura julkaisi vuonna 1992 näköispainoksen eräästä alan klassikosta, Konrad ReijoWaaran sata vuotta aikaisemmin ilmestyneestä väitöskirjasta Terveyshoidollisia tutkimuksia Haapajärven piirilääkäripiiristä I. Kirjoitimme sen johdannoksi esittelyn ReijoWaarasta ja hänen tutkimuksestaan (Konrad ReijoWaara – kansanterveystyön tulisielu ja tutkija, Karisto & Lahelma 1992)

Työskennellessäni parin vuoden ajan Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan tutkimuslaitoksessa osallistuin suomalaista työterveyshuoltoa koskevaan arviointitutkimukseen ­­­­­Suomalainen työterveyshuolto 1980‑luvun puolivälis­sä (Kalimo ym.1989), joka tuotti myös nipun artikkeleita. Julkaisussa ­Tylsät hampaat vai sitkeä liha? (1991) analysoin terveyskasvatusta ja sen sanomien vastaanottoa­­. Terveyskäyttäytymiseen liittyvät myös artikkelit Hyvät, pahat ja rumat? (Karisto & Prättälä & Berg 1992), The Good, the Bad, and the Ugly. Differences and Changes in Health Related Lifes­tyles (Karisto & Prättälä & Berg 1993), Consistency and variation in unhealthy behaviour among Finnish men, (Prättälä & Karisto & Berg 1994) ja Patterns of unhealthy beheviour in Finland (FullText-pdf (Laakkonen & Karisto & Prättälä 2001) sekä pikkukirjoitus Terveydelle viileän elämäntyylin jäljillä (2006).