Kaikki julkaisut

2016

Antti Karisto: Ajatuksia alternatiivisesta vanhuudesta. Kirja-arvio, jonka kohteena Timo Kopomaa: Radikaali vanhuus). Gerontologia 1/2016, s. 43.

Antti Karisto: Hyvinvointi ja vastavuoroisuus. Teoksessa Maritta Törrönen ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 25–38.

Antti Karisto: Viettäisitkö vanhuutesi Elvis-kodissa? Gerontologia 3/2016, 143-144.

Antti Karisto: Vaikuttavasti vanhuudesta. Gerontologia 4/2016, 213-215.

 

2015

Markku Heikkilä & Antti Karisto: Palmenia. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus yhteiskunnallisen vaikuttamisen asialla. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Helsinki 2015.

Antti Karisto & Pentti Takala & Hannu Uusitalo: Esipuhe. Teoksessa C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus. Uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus 2015, 5– 7.

Maria Karisto & Taina Koivunen & Antti Karisto (2015): Kysykää Essiltä! Elisabeth Kochin puutarhat. Maahenki, Helsinki.

Antti Karisto & Ilkka Haapola (2015) Generations in ageing Finland: Finding your place in the demographic structure. In Kathrin Komp & Stina Johansson (eds.): Population ageing from a lifecourse perspective. Crtical and international approaches. Policy Press, Bristol; 45–63.

 

2014

Antti Karisto & Jussi Simpura (2014): Sata lausetta hyvinvoinnista. Y-Säätiö, Helsinki.

Antti Karisto & Riitta Niskanen, toim. (2014): Lahden paikka, Lahden paikat. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti.

Antti Karisto & Riitta Niskanen: Lahtea paikantamassa. Teoksessa Antti Karisto & Riitta Niskanen, toim. (2014): Lahden paikka, Lahden paikat. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti, 6–15.

Antti Karisto: Karisto. Teoksessa Antti Karisto & Riitta Niskanen, toim. (2014): Lahden paikka, Lahden paikat. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti, 90–101.

Antti Karisto (2014): Postikortti, VAS-asteikko ja itse arviointi. Julkaisussa Pekka Karjalainen & Minna Kivipelto, toim.: Matkalla arvioinnin ja aktivoinnin maailmaan – Tuijan kanssa (Tuija Kotirannan 60-vuotisjuhlajulkaisu), 27–29.

Antti Karisto (2014): Muisti, identiteetti, ikäteknologia. Teoksessa Jaana Leikas, toim: Ikäteknologia. Helsinki, Vanhustyön keskusliitto, 237–256.

 

2013

Antti Karisto (2013): Coping with antinomies of taste. How the Finnish Retirement Migrants Are Eating in Spain. Anne Leonora Blaakilde & Gabriella Nilsson (eds.): Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life. Lund University, Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 4; 75–100.

Antti Karisto: Isän kirjeitä tyttärelle. Kirjoitus sukupolvien suhteista Vanhustyön keskusliiton ikäpolvet-projektin verkkosivuilla. http://www.ikapolvet.fi/blogi/entry/isaen-kirjeitae-tyttaerelle

Antti Karisto & Satu Pekkarinen (2013): Elämäntäyteistä teknologiaa – kahden pilottikokeilun tarkastelua. Gerontologia 2, 73–86.

Antti Karisto (2013): Suuret ikäluokat eläkeiässä. Teoksessa Heikkinen, Eino & Jyrkämä, Jyrki & Rantanen, Taina, toim. Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 84–91.

Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim. (2013): Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72.

Mikael Fogelholm & Risto Raivio & Ilkka Haapola & Antti Karisto (2013): Ikihyvä Päijät-Häme, kymmenen vuotta. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 9–16.

Antti Karisto & Ilkka Haapola (2013): Elinympäristö. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 27–40.

Antti Karisto, Tiina Koskimäki ja Marjaana Seppänen (2013): Sosiaaliset suhteet. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 41–50.

Antti Karisto, Ilkka Haapola, Pasi Töyli ja Ilkka Väänänen (2013): Harrastukset ja vapaa-aika. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 51–58.

Ilkka Haapola, Elina Vaara ja Antti Karisto (2013): Koettu hyvinvointi. Julkaisussa Ilkka Haapola & Antti Karisto & Mikael Fogelholm, toim.: Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002–2012. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72, 83–90.

Tommi Sulander & Kari Kuusisto & Heikki Heinonen & Antti Karisto & Pertti Pohjolainen & Ullamaija Seppälä & Mikael Fogelholm (2013): Ikääntyvän väestön elintapojen muutokset Päijät-Hämeessä. Yleislääkärilehti 5, 17–23.

Satu Pekkarinen, Päivi Kuosmanen, Helinä Melkas, Antti Karisto, Raisa Valve, Kari Kempas (2013): Review: Roles and Functions of User Oriented Gerontechnology: hStick and mStick. Journal of Medical and Biological Engineering 33 (4): 349–355. http://jmbe.bme.ncku.edu.tw/index.php/bme/article/viewFile/1866/986

Mirkka Danielsbacka & Antti Tanskanen & Hans Hämäläinen & Inka Pelkonen & Elina Haavio-Mannila & Anna Rotkirch & Antti Karisto & J.P. Roos (2013): Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. Väestöntutkimuslaitos, Tutkimuksia D 58/2013.

Pekkarinen, Satu & Melkas, Helinä & Kuosmanen, Päivi & Karisto, Antti & Valve, Raisa (2013): Towards a More Social Orientation in Gerontechnology: Case Study of the “Reminiscence Stick”. Journal of Technology in Human Services 31, 4, 337–354.

Antti Karisto & Riitta Niskanen: Kaksi kaupunkia, kaksi kotia. Teoksessa Niskanen, Riitta & Takala, Hannu toim.: Arkkitehdeista vänkäreihin – Viipurin perintö Lahdessa. Lahden historiallisen museon julkaisuja n:o 4, 4–17.

Antti Karisto (2013): Lukeminen pitää ikääntyvän iskussa. Suomen Kirjakylä-lehti 30, 4–7.

 

2012

Ilkka Haapola & Antti Karisto & Marjaana Seppänen (2012): Köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin. Seurantatutkimus ikääntyvistä päijäthämäläisistä. Teoksessa Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? UNIpress, Kuopio, 275–300.

Tommi Sulander & Heikki Heinonen & Antti Karisto & Raisa Valve & Pertti Pohjolainen & Ullamaija Seppälä & Mikael Fogelholm (2012): Weight and Health Behaviour Changes among Ageing People with Medication for Hypertension and High Cholesterol. ISRN Public Health, Vol. 2012, Article ID 132747. http://www.hindawi.com/isrn/ph/2012/132747/

Tommi Sulander & Heikki Heinonen & T Pajunen & Antti Karisto & Pertti Pohjolainen & Mikael Fogelholm (2012) Longitudinal changes in functional capacity: effects of socio-economic position among ageing adults. International Journal for Equity in Health 11: 78.

Tommi Sulander, Heinonen H, Karisto A, Valve R, Pohjolainen P, Seppälä U, Fogelholm M (2012) Weight and Health Behaviour Changes among Ageing People with Medication for Hypertension and High Cholesterol Level,” ISRN Public Health Volume 2012, Article ID 132747, 5 pages, doi:10.5402/2012/132747.

Antti Karisto (2012): Vanhuuden muovautuvuus. Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia: ”Kohti parempaa vanhuutta. Konsensuskokous 2012.”; 49–55. Kohti

Antti Karisto (2012): Teemavuoden tutkailua. Sosiaalitieto 4, xx.

Satu Pekkarinen & Päivi Kuosmanen & Helinä Melkas & Antti Karisto & Raisa Valve & Kari Kempas (2012a): mStick and hStick – Simple Technology, Full of Life. Teoksessa Li, H., ed.: Studies on Inequalities in Information Society. Proceedings of the Conference Well-Being in the Information Society. University of Turku, TUCS Lecture Notes No 16.

Antti Karisto (2012): Tunteet koetaan niin kuin ne kuvataan. Gerontologia 3, 212–214.

Kati Mikkola & Antti Karisto & Riitta Niskanen & Jukka Oksa, toim. (2012): Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti.

Antti Karisto & Kati Mikkola: Jossittelun tiellä. Teoksessa Kati Mikkola & Antti Karisto & Riitta Niskanen & Jukka Oksa, toim. (2012): Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti; 10–19.

Antti Karisto: Salamavauhtia, sattumien varassa – Salpausselän kisojen synty. . Teoksessa Kati Mikkola & Antti Karisto & Riitta Niskanen & Jukka Oksa, toim. (2012): Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Päijät-Hämeen tutkimusseura, Lahti; 20–29.

Antti Karisto (2012): Sukupolvien yhteys. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti, toim.: Yhteyksien kirja. Kela, Helsinki; 222–234.

2011

Antti Karisto: Luovuutta eläkeiässä. Gerontologia  2011: 1, 70–72.

Antti Karisto: Mielekkään toiminnan merkitys. Vanhustyö 2011: 3, 54.

Antti Karisto: Emilion dementia – sarjakuvaetnografia Espanjasta. Gerontologia 2011: 2,
146–148.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, Terhi Willman: Identity Work with Creative
Methods – Older Adults as Graphic and Personal Novelists. In Brian J. Worsfold, ed.:
Acculturating Age. Approaches to Cultural Gerontology. Edicions i Publicacions de la
Universitat de Lleida, Lleida 2011; 133–149.

Antti Karisto: Sipulia ja sherryä. Maalla-lehti, 2011

Antti Karisto: Taigamatka, Lahti–Vladivostok (kuvitettu verkkokirja)

Kenji Miyazawa: Ravintola Hirveä (注文(ちゅうもん)の多い料理店(りょうりてん)). Kaarisilta Ry, Villähde 2011. Käännös japanista ja englannista (yhdessä Helinä Melkaksen kanssa).

Antti Karisto & Helinä Melkas: Kuka oli Kenji Miyazawa. Teoksessa Kenji Miyazawa: Ravintola Hirveä (注文(ちゅうもん)の多い料理店(りょうりてん)). Kaarisilta Ry, Villähde 2011, 38.

Antti Karisto & Helinä Melkas: Japanilainen satuklassikko suomeksi. Suomalais-Japanilaisen Yhdistyksen jäsenlehti 1/2011

2010

Antti Karisto: Merirosvotiedettä, kytkentöjen taidetta. Etelä-Suomen Sanomat 23.2.2010.

Antti Karisto: Talvikoti etelässä. Teoksessa Anni Vilkko & Asko Suikkanen & Johanna Järvinen-Tassopoulos, toim.: Kotia paikantamassa. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2010.

Antti Karisto, Helinä Melkas, Kari Kempas: Sticks – Innovative Devices for Health Promotion and Memory Support. Paper Prepared for the Conference Ambient Assisted Living in Europe – Technology and Innovation for Ageing Well. Málaga, 11–12.3.2010.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, toim.: Rantautumisia – Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010. 329 s.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen: Rantautumisia. Teoksessa Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, toim.: Rantautumisia. Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010; 11–14.

Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen: Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Yhteenvetoa ja tulkintaa. Teoksessa Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tiihonen, toim.: Rantautumisia. Kaksitoista kertomusta Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010; 301–327.

Antti Karisto: Puhuva pää pyöräilee. Yhdyskuntasuunnittelu 3/2010, 70–72.

Antti Karisto: Yksi piano vai kymmenen lehmää? Kirjoituksia arjen ilmiöistä. Gaudeamus, Helsinki 2010. 365 s.

Antti Karisto: Kalliolan Helsinki, toinen Helsinki. Kommenttipuheenvuoro Jarmo Peltolan teokseen Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta (koko teksti htm). Kalliolan setlementti 1919–2009. Seminaari ”Ihmisistä hyvä tulee”, Kalliolan setlementti 90 vuotta, 13.11.2009. Julkaistu Työväen historian uutisvirtaa blogissa 12.1.2010

2009

Haapola, Ilkka & Karisto, Antti & Kuusinen-James, Kirsi (2009): Omavastuu ja yhteisvastuu – ensituloksia vuoden 2008 Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrista. Julkaisussa Simola, Jaana, toim.: Järjestöjen rooli kuntakentän rakennemuutoksissa (koko teksti pdf). Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus-projekti. Päijät-Hämeen liitto A 175, Lahti; 45–54.

Karisto, Antti & Haapola, Ilkka (2009): Kuntaliitoksella enemmän kannattajia kuin vastustajia Päijät-Hämeessä. Etelä-Suomen Sanomat  21.2.2009.

Antti Karisto: Esipuhe. Julkaisussa Dahlström, Marja & Minkkinen, Sirkka: Loppukiri. Vaihtoehtoista asumista seniori-iässä. WSOY, Helsinki 2009; 11–12.

Antti Karisto: Iäkkäiden ihmisten uskonnollinen viestintä. Gerontologia 23, 1, 37–40.

Sulander, Tommi & Karisto, Antti & Haarni, Ilka & Viljanen, Maria: Alkoholinkäytön ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Alustavia tutkimustuloksia suurista ikäluokista. Gerontologia 23, 1, 23–29.

Haapola, Ilkka & Karisto, Antti & Kuusinen-James, Kirsi: Hyvinvoinnin ja palvelujen muutossuunnat. Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrin 2008 tuloksia (koko teksti pdf). Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verson julkaisuja 4/2009, Lahti. 111 s.

Haapola, Ilkka & Karisto, Antti: Hyvinvointitutkimusta Päijät-Hämeessä. Hyvinvointikatsaus 20, 2009, 2: 34–37.

Antti Karisto (2009): ”Melkei ku koton ois, melkei” (koko teksti pdf).   Tuula Helne & Laura Kalliomaa-Puha, toim.: Filmi-Kela. Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan. Kelan tutkimusosasto, Helsinki; 104–112.

Antti Karisto: Iloista sosiologiaa ja metodologista anarkismia. Julkaisussa Sarvimäki, Anneli & Syrén, Ilkka, toim.: Ikääntymistutkimus ja tutkimuksen lähtökohtia. Seminaariesityksiä 1.–2.12.2009. Ikäinstituutti, Oraita 2/2009; 17–23.

Elina Haavio-Mannila, Karoliina Majamaa, Antti Tanskanen, Hans Hämäläinen, Antti Karisto, Anna Rotkirch, JP Roos (2009) Sukupolvien ketju – Suuret ikäluokat ja sukupolvien välinen vuorovaikutus Suomessa (koko teksti pdf). Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 107, Kelan tutkimusosasto, 265 sivua, ISBN 978-951-669-818-5 (nid.) 978-951-669-819-2 (pdf)

Ilkka Haapola, Mikael Fogelholm, Heikki Heinonen, Antti Karisto, Arja Kullaa, Tiina Mäkelä, Teija Niiranen, Olli Nummela, Elisa Pajunen, Anu Ritsilä, Marjaana Seppänen, Pasi Töyli, Antti Uutela, Raisa Valve ja Ilkka Väänänen (2009):  IKIHYVÄ PÄIJÄT-HÄME -TUTKIMUS Perusraportti 2008 (koko teksti pdf). Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 70/2009, Lahti.

kirja_kansi1.jpg2008

Antti Karisto: Suuret ikäluokat eläkeiässä – esimerkki siitä, kuinka väestö vanhenee sukupolvittain. Eino Heikkinen & Taina Rantanen: Gerontologia. Toinen, uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 76–84.

Antti Karisto (2008): Toivon ja pelon utopioita. Etelä-Suomen Sanomat 27.1.2008

Antti Karisto (2008): Suuri hoitoreformi. Etelä-Suomen Sanomat 24.2.2008.

Antti Karisto (2008): Takaperoista kehitystä. Etelä-Suomen Sanomat 23.3.2008.

Antti Karisto (2008): Lööppioopperalibretto. Etelä-Suomen Sanomat 20.4.2008.

Antti Karisto (2008): Pyöräily myötätuulessa. Etelä-Suomen Sanomat 18.5.2008.

Antti Karisto: Hyvinvoinnin käsite on hukassa. Hyvinvointikatsaus 2/2008, 28.

Antti Karisto:  Veteliä soul-veljeksiä (koko teksti pdf).  Julkaisussa Pop, rauha, rakkaus. 1960-ja 70-lukujen elämää ja ilmiöitä. Lahden kaupungin taidemuseon julkaisuja 4, 2008; 35–43.

Antti Karisto (2008): Satumaa. Suomalaiseläkeläiset Espanjan Aurinkorannikolla.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki (517 s.).

Antti Karisto (2008): Eeva Jalavisto juhlasymposium (Vanhenemisen tutkimusta Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksessa) (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus/Elektra). Gerontologia 22: 3, 177–178.

Olli Nummela & Tommi Sulander & Ossi Rahkonen & Antti Karisto & Antti Uutela (2008): Social participation, trust and self-rated health: A study among ageing people in urban, semi-urban and rural settings (FullText-pdf). Health and Place 14, 243–253.

Antti Karisto (2008): Kolmasosa eläkeläisistä Espanjaan? Ei sentään. Työeläke 5, 9.

Antti Karisto (2008): Hiilenmusta huivi (koko teksti pdf). Lahden kaupunginmuseo, Lahti (54 s.).

Tiina Mäkelä & Antti Karisto & Raisa Valve & Mikael Fogelholm (2008): Kotona asumista tukevien palvelujen käyttö ikääntyneillä on ennakoitavissa. (koko teksti pdf) Yhteiskuntapolitiikka 73: 6, 609–624.

Antti Karisto (2008): Innostus, väsymys, transsendenssi (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus/Elektra). Gerontologia 22, 4: 263.

2007

Antti Karisto: The Finnish Baby Boomers and the Emergence of the Third Age (FullText-pdf). International Journal of Ageing and Later Life 2007: 2: 2, 91–108.

Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger, toim. (2007): Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Teppo Kröger & Antti Karisto & Marjaana Seppänen (2007): Sosiaalityö vanhuuden edessä. Teoksessa Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger, toim.: Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-Kustannus, Jyväskylä, 7–15.

Antti Karisto (2007): Tuore tutkimus suurista ikäluokista ja sukupolvikäsitteen ongelmista (koko teksti pdf). Yhteiskuntapolitiikka 72: 3, 344–347.

Antti Karisto (2007): Kansan Uutiset valehtelee – porvarillinen hegemonia pikkupoikayhteisössä (koko teksti pdf). Leppänen, Veli-Pekka, toim.: Etusivu uusiks! Kansan Uutisten viisi vuosikymmentä. Kansan Uutiset, Helsinki, 150–152.

Antti Karisto (2007): Erään tutkimuksen tarina (koko teksti pdf). Suomen Lääkärilehti 62: 12, 1255–1256.

Antti Karisto (2007): Kaupunkimuotoilua (koko teksti pdf).  Julkaisussa Moisio, Heini toim.: Lahti, arjen kauneus. Lahden kaupunkimuseo, Lahden teemavuosihanke, 70–73.

Antti Karisto (2007): Sarjakuva ja identiteettityö (koko teksti pdf). Julkaisussa Kuhalampi, Anja & Mäkelä, Eija, toim.: ”Ai tuntuks siust sellaselt” – sarjakuva evakkomuistojen tallentajana. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, osa 25, 7–12.

Antti Karisto (2007): Ohjaaja muistelee (koko teksti pdf). Julkaisussa Merja Laitinen & Elina Virokannas & Kirsi Juhila & Ilse Julkunen & Antti Karisto: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B, tutkimusraportteja ja selvityksiä 57, Rovaniemi, 17–40.

Antti Karisto (2007): Sosiaaligerontologian syvin olemus (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus/Elektra). Gerontologia 3, 273–280.

Mikael Fogelholm & Ilkka Haapola & Pilvikki Absetz & Heikki Heinonen & Antti Karisto & Kirsti Kasila & Tiina Mäkelä & Marjaana Seppänen & Martti Talja & Antti Uutela & Raisa Valve & Ilkka Väänänen (2007): Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus. Perusraportti 2005 (koko teksti pdf) ja liiteosa (koko teksti pdf) . Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 65.

Antti Karisto (2007): The Finnish Baby Boomers and the Emergence of the Third Age (FullText-pdf). International Journal of Ageing and Later Life 2:2, 91–108

Tiina Mäkelä, Antti Karisto, Raisa Valve ja Mikael Fogelholm (2007): Väsymys on ennakoiva merkki huonosta arjessa suoriutumisesta (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus/Elektra). Gerontologia 21, 4 300-310.

Antti Karisto (2007): Yksi piano vai kymmenen lehmää? (koko teksti pdf) Suomen Lääkärilehti 62: 38, 3424–3425.

Antti Karisto & Harri Huhtamäki (2007): Taigamatka. Radioateljee esittää, YLE 1, 16. 11. ja 18. 11. 2007.

Antti Karisto (2007): Toriporinaa. Etelä-Suomen Sanomat 21. 1. 2007.

Antti Karisto (2007): Hyviä kuolemia. Etelä-Suomen Sanomat 18. 2. 2007.

Antti Karisto (2007): Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Etelä-Suomen Sanomat 18. 3. 2007.

Antti Karisto (2007): 42 vuoden odotus. Etelä-Suomen Sanomat 15. 4. 2007.

Antti Karisto (2007): Kolmijalkainen koira. Etelä-Suomen Sanomat 13.5. 2007.

Antti Karisto (2007): Taidetta ilman taka-ajatuksia. Etelä-Suomen Sanomat 9. 9. 2007.

Antti Karisto (2007): Luulemme tietävämme. Etelä-Suomen Sanomat 7. 10. 2007.

Antti Karisto (2007): Tupakan tuska. Etelä-Suomen Sanomat 3. 11. 2007.

Antti Karisto (2007): Sata ahkeraa vuotta. Etelä-Suomen Sanomat 2. 12. 2007.

Antti Karisto (2007): Kimmo Volley ja Espoon Pelicans. Etelä-Suomen Sanomat 30. 12. 2007.

2006

Antti Karisto (2006):  Terveydelle viileän elämäntyylin jäljillä (koko teksti pdf). Kansanterveys 2/2006, 14–15.

Eero Lahelma & Antti Karisto & Simo Mannila & Veijo Notkola (2006): Social structure and culture. In Seppo Koskinen et al., eds.: Health in Finland (FullText-pdf). National Public Health Institute & Stakes & Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 22–24.

Antti Karisto (2006): Kesämökki ja arjen ympäristöpolitiikka. Teoksessa Ilmo Massa & Sanna Ahonen, toim.: Arjen ympäristöpolitiikka. Gaudeamus, Helsinki, 122–137.

Antti Karisto (2006): Märkä sukupolvi tulee taas? (koko teksti pdf) Suomen lääkärilehti 26/2006, s. 2865.

Ilkka Haapola & Antti Karisto & Riikka Konttinen (2006): Huomaamaton Hämeen helmi. Päijät-Hämeen alueellisen hyvinvointibarometrin 2005 tuloksia. Päijät-Hämeen ja Itä-Uusimaan sosiaalialan osaamiskeskus Verson julkaisuja 1/2006. 85 s.

Antti Karisto (2006): Valintoja ja mahdollisuuksia – havaintoja ikääntyvien elämäntyyleistä. Julkaisussa Pertti Pohjolainen & Ilkka Syrén, toim.: Ikääntyvien elämäntyylit (Koko teksti pdf).  Ikäinstituutti, Oraita 1/2006, 1–9.

Antti Karisto (2006): Rautatiet kulttuurina. Teoksessa Lahti – Pietari kulttuurirata. Lahden kaupunkimuseo, Lahti.

Antti Karisto: Hibbing – Öölanti. Etelä-Suomen Sanomat 15.1.2006

Antti Karisto: Ei minun kotikulmilleni. Etelä-Suomen Sanomat 12.2.2006

Antti Karisto: Kummallisen kielteisiä kuntamielikuvia. Etelä-Suomen Sanomat 12.3.2006

Antti Karisto: Harmaa talous. Etelä-Suomen Sanomat 9.4.2006

Antti Karisto: Surullinen ja uskomaton tarina. Etelä-Suomen Sanomat 7.5.2006

Antti Karisto: Radan vuonna Siperiaan. Taigamatka Lahti–Vladivostok 1. Etelä-Suomen Sanomat 17.8.2006

Antti Karisto: Teetä vaan ei sympatiaa. Taigamatka Lahti–Vladivostok 2. Etelä-Suomen Sanomat 18.8.2006

Antti Karisto: Tshaikovskia matkamusiikkina. Taigamatka Lahti–Vladivostok 3. Etelä-Suomen Sanomat 19.8.2006

Antti Karisto: Tila ja aika lomittuvat toisiinsa. Taigamatka Lahti–Vladivostok 4. Etelä-Suomen Sanomat 20.8.2006

Antti Karisto: Siperian mittasuhteet alkavat tuntua. Taigamatka Lahti–Vladivostok 5. Etelä-Suomen Sanomat 21.8.2006

Antti Karisto: Irkustskista löytyy banja. Taigamatka Lahti–Vladivostok 6. Etelä-Suomen Sanomat 22.8.2006

Antti Karisto: Baikalin vesi on vilpoisaa. Taigamatka Lahti–Vladivostok 7. Etelä-Suomen Sanomat 23.8.2006

Antti Karisto: Tunnelien läpi kohti Burjatiaa. Taigamatka Lahti–Vladivostok 8. Etelä-Suomen Sanomat 24.8.2006

Antti Karisto: Houkutteleva Mongolia jääköön! Taigamatka Lahti–Vladivostok 9. Etelä-Suomen Sanomat 25.8.2006

Antti Karisto: Iltalukemisena Venäläisiä unelmia. Taigamatka Lahti–Vladivostok 10. Etelä-Suomen Sanomat 26.8.2006

Antti Karisto: Nalle lohduttaa Iljaa. Taigamatka Lahti–Vladivostok 11. Etelä-Suomen Sanomat 27.8.2006

Antti Karisto: Mikään ei pelaa, mutta kaikki järjestyy. Taigamatka Lahti–Vladivostok 12. Etelä-Suomen Sanomat 28.8.2006

Antti Karisto: Dersu Uzalan maisemissa. Taigamatka Lahti–Vladivostok 13. Etelä-Suomen Sanomat 29.8.2006

Antti Karisto: Gulag-historia vetää hiljaiseksi. Taigamatka Lahti–Vladivostok 14. Etelä-Suomen Sanomat 30.8.2006

Antti Karisto: Malja Keravan–Lahden oikoradalle. Taigamatka Lahti–Vladivostok 15. Etelä-Suomen Sanomat 31.8..2006

Antti Karisto: Siperia opetti. Etelä-Suomen Sanomat 24.9.2006

Antti Karisto: Toinen poski näkyville. Etelä-Suomen Sanomat 22.10.2006

Antti Karisto: Tutkimusta ja taidetta siivoamisesta. Etelä-Suomen Sanomat 19.11.2006

Antti Karisto: Kallista ja halpaa. Etelä-Suomen Sanomat 17.12.2006

Tiina Mäkelä, Antti Karisto, Raisa Valve ja Mikael Fogelholm (2006):  Väsymys on yhteydessä huonoon arjessa suoriutumiseen ikääntyneillä (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus /Elektra).Gerontologia 20, 4 182-192.

Antti Karisto (2006): Livable cities – the soft side of urban policy. In “Cities making competitive and liveable Europe. Discussion paper on urban development during Finland’s EU Presidency” (FullText-pdf). Ministry of the Interior Finland, Edita, Helsinki

2005

Pirjo Helminen & Antti Karisto (2005): Vanhustyö muuttuvassa hyvinvointivaltiossa. Teoksessa Eija Noppari & Paula Koistinen, toim.: Laatua vanhustyöhön. Tammi, Helsinki, 9 – 18.

Jouko Heinonen & Antti Karisto & Pekka Laaksonen (2005): Salpausselän kisat. Suomalainen kansanjuhla. Lahden Hiihtoseura, Lahti. 207 s.

Antti Karisto & Eero Lahelma (2005): Teoksessa Aromaa, Arpo & Jussi Huttunen & Seppo Koskinen & Juha Teperi, toim. Suomalaisten terveys. Duodecim, Kansanterveyslaitos ja Stakes, Helsinki, 50 – 53.

Antti Karisto (2005): Kaikenikäisten yhteiskuntaa – kulttuurikeskusten iäkkäät asiakkaat. Teoksessa Satu Silvanto ym., toim.: Kaupunkilaisten kulttuurikeskus. Helsingin kaupungin tietokeskus ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, 138 – 146.

Antti Karisto (2005): Suuret ikäluokat kuvastimessa Antti Karisto, toim.: Suuret ikäluokat. Vastapaino, Tampere, 17–58.

Antti Karisto & Pekka Martikainen & Netta Mäki & Ossi Rahkonen (2005): Suuren muuton pyörteissä: liikkuvuus ja liikkumattomuus. Teoksessa Antti Karisto, toim.: Suuret ikäluokat. Vastapaino, Tampere, 92 – 114.

Antti Karisto, toim. (2005): Suuret ikäluokat. Vastapaino, Tampere.

Antti Karisto (2005): Väestö vanhenee, tutkimusta tarvitaan. Julkaisussa Marja Vaarama, toim.: Kansallinen Ikääntymisen Foorumi 17.12.2004, Raportti;  s. 17 – 24.

Antti Karisto (2005): Vanhuus ja meri (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus/Elektra). Gerontologia 19: 3, 157 – 159.

Antti Karisto (2005): Mitä kauniisti kirjoittaminen on. Teoksessa Heino, Tarja & Kekkonen, Marjatta & Känkänen, Päivi (toim.) Lapsuuden kudelmia. Helsinki: Stakes, 2005, 27–37.

Cecilia Tomassini & Grundy, Emily & Kalogirou, Stamatis & Gaymy, Joëlle & Binet, Adrien & Martikainen, Pekka & Karisto, Antti (2005): Rencontres entre parents âgés et enfants: quelles différences en Europe? Retraite et société No 46, Le soutien aux personnes âgées en Europe; 10 – 27.

Antti Karisto (2005): Residentes Finlandeses de invierno en España. Rodríguez Rodríguez, Vicente. & Casado Díaz, María Ángeles, Huber, Andreas, editores: La migración de europeos retirados en España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Colección Politeya, Estudios de Política y Sociedad, Madrid, 195–220.

Antti Karisto: Ajanhallinnan apuväline, Etelä-Suomen Sanomat 6.2.2005

Antti Karisto: Lukiolakkautuksista,  Etelä-Suomen Sanomat 13.3.2005

Antti Karisto: Mitä pirskattia? Pekka Lipponenko kasvissyöjä, Etelä-Suomen Sanomat 17.4.2005

Antti Karisto: Kulttuuritahto ja kaupunkiuskottavuus, Etelä-Suomen Sanomat 22.5.2005

Antti Karisto: Punakone. Etelä-Suomen Sanomat 4.9.2005

Antti Karisto: Näyteikkunat takaisin. Etelä-Suomen Sanomat 9.10.2005

Antti Karisto: Puhelinterroristit lähestymiskieltoon. Etelä-Suomen Sanomat 13.11.2005

Antti Karisto: Sata vuotta sitten, Lahden asemalla. Etelä-Suomen Sanomat 18.12.2005.

Antti Karisto (2005): Body & Soul. Lehdessä Liike. Näköala Lahden seudun elinkeinoelämään, lokakuu, 49.

2004

Pekka Martikainen & Netta Mäki & Antti Karisto & Ossi Rahkonen (2004): Pääkaupunkiseudun suuriin ikäluokkiin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden sosiaalinen ja maantieteellinen tausta (koko teksti pdf). Yhteiskuntapolitiikka 1, 31-38

Antti Karisto (2004): Kaupunkilaisliikuntaa ikäpolvittain. Liikunta & tiede 1/2004, 47-49 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto & Ullamaija Seppälä (2004): Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Vastapaino, Tampere. 158 s.

Antti Karisto (2004): Tapasta vai karjalanpiirakkaa? Espanjassa asuvien suomalaiseläkeläisten syöminen elämäntyylin ilmentäjänä (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus / Elektra). Gerontologia 1, 18-26.

Antti Karisto (2004): Arkiviihtyvyyden aika, kaupunkipolitiikan pehmeä puoli. Julkaisussa Kaupunkiseutujen kasvun aika (koko teksti pdf). Sisäasiainministeriön julkaisuja 14/2004, Alueiden kehittäminen; 31-36.

Antti Karisto & Riikka Konttinen (2004): Kotiruokaa, kotikatua, kaukomatkailua. Tutkimus ikääntyvien elämäntyyleistä. Palmenia-kustannus, Helsinki. 190 s.

Antti Karisto (2004): Kenttätöissä Costa del Solilla. Teoksessa Pekka Laaksonen & Seppo Knuuttila & Ulla Piela, toim.: Kenttäkysymyksiä. Kalevalaseuran vuosikirja 83, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 301-335.

Antti Karisto (2004): Maakuntasarjan hyvinvointivertailuja. Risto Alapuro & Ilkka Arminen, toim.: Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. WSOY, Helsinki, 217-231.

Antti Karisto (2004): Kolmas ikä – uusi näkökulma väestön ikääntymiseen (koko teksti pdf). Teoksessa Ikääntyminen voimavarana (koko teksti pdf). Tulevaisuusselonteon liiteraportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 33/2004; 91-103.

Antti Karisto & Riikka Konttinen (2004): Ikääntyvien elämäntyyli Päijät-Hämeessä. Teoksessa Päivi Pulkkinen & Jukka Mikkonen & Irja Henriksson: Yksi maakunta, monta näkökulmaa II. Artikkeleita Päijät-Hämeestä. Päijät-Hämeen liitto a 147, Lahti; 15-19.

Cecilia Tomassini & Stamatis Kalogirou & Emily Grundy & Tineke Fokkema & Pekka Martikainen & Marjolein Broese van Groenou & Antti Karisto (2004): Contacts between elderly parents and their children in four European countries: current patterns and future prospects (FullText-pdf). European Journal of Ageing.

Antti Karisto: Ei päätä eikä häntää. Etelä-Suomen Sanomat, 21.1.2004.

Antti Karisto: Selällä ja sohvalla. Etelä-Suomen Sanomat, 5.3. 2004.

Antti Karisto: Paketoitua arvokeskustelua. Etelä-Suomen Sanomat, 10.4. 2004.

Antti Karisto: Vaatteet paljastavat. Etelä-Suomen Sanomat, 16.5. 2004.

Antti Karisto: Sakot saisi antaa. Etelä-Suomen Sanomat, 25.6. 2004.

Antti Karisto: Toisessa ajassa, toisessa paikassa. Etelä-Suomen Sanomat, 1.8.2004.

Antti Karisto: Päivä kaivossa. Etelä-Suomen Sanomat, 15.8.2004.

Antti Karisto: Roskaruoka ja rakkaus. Etelä-Suomen Sanomat, 12.9.2004.

Antti Karisto: Osaaminen ja sen arvostus. Etelä-Suomen Sanomat, 17.10.2004.

Antti Karisto: Vee-sanoista ja rumasta puheesta. Etelä-Suomen Sanomat, xx.11.2004.

Antti Karisto: Äitee. Etelä-Suomen Sanomat, 24.12.2004.

Antti Karisto (2004): Palmenia ja pyörittämisen taito. Palmenia. Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian asiakaslehti 1, 9.

Antti Karisto (2004): Uusi alku Espanjassa. Hopealuotsi, seniorien ideapalvelu (Opetusministeriön nettisivut). http://www.demo.hopealuotsi.fi/

2003

Antti Karisto & Olli Nummela & Riikka Konttinen & Ilkka Haapola & Raisa Valve & Kirsti Heikkilä (2003): Ikääntyvä Päijät-Häme. Kuntien hyvinvointiraportti (koko teksti pdf). Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian raportteja ja selvityksiä 41. (149 s.)

Antti Karisto (2003): Iäkkäät ja lääkkeet. Kirja-arvio Kirsi Lumme-Sandtin väitöskirjasta Ikäihmiset ja lääkkeiden käytön moninaiset maailmat. Gerontologia 17: 1, 43-45.

Antti Karisto (2003): Väestö vanhenee sukupolvittain B suuret ikäluokat esimerkkinä. Eino Heikkinen & Taina Rantanen, toim.: Gerontologia. Duodecim, Helsinki, 70-77.

Risto Pontela & Mari Rautesalo, toim. (2003): Marginaalista nousevat tulevaisuuden tekijät. (Antti Kariston, Sami Uusi-Rauvan ja Risto Pontelan keskustelu). Yhdysside 74: 1, 4-9.

Antti Karisto (2003): Kaupunkivanhuus maalta katsottuna. Vanhustyö 5, 4-6.

Johanna Hirvonen & Riikka Konttinen & Ilkka Haapola & Antti Karisto (2003): Alueellinen hyvinvointibarometri. Helsinki University of Technology, The Publication Series of the Institute for Regional Economics and Business Strategy, Lahti 18/2003, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus. (188 s. + liitteet)

Antti Karisto (2003): Harmaantuva Suomi. Väestön vanheneminen ja ikäihmisten lääkkeiden käyttö. Farmasian päivien julkaisu, Helsinki.

Raisa Valve & Pilvikki Absetz & Mikael Fogelholm & Antti Karisto & Erja Katajamäki & Aulikki Nissinen & Martti Talja & Antti Uutela (2003): Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus. Perusraportti 2002. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin julkaisuja A12.

Antti Karisto (2003): Pelottava kaupunki. Timo Kopomaa, toim.: Kohti kaupunkisosiaalityötä B haasteena tasapainoinen kaupunki. Palmenia-kustannus, Helsinki, 67-82.
Ilmestynyt aikaisemmin teoksessa Riitta Granfelt ym., toim.: Tulevaisuus nykyisyydessä, Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Helsinki 1993, 30-41.

Pekka Karjalainen & Antti Karisto & Marjaana Seppänen (2003): Lähiöt, kaupunkisosiaalityö ja projektitoiminta. Timo Kopomaa, toim.: Kohti kaupunkisosiaalityötä B haasteena tasapainoinen kaupunki. Palmenia-kustannus, Helsinki, 229-250.
Ilmestynyt aikaisemmin teoksessa Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen, toim.: Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi, Jyväskylä 2002, 253-271.

Eero Lahelma & Ulla Broms & Antti Karisto (2003): Pienestä pitäen olen halunnut lääkäriksi. Suomen lääkärilehti 44, 4491-4496.

2002

Antti Karisto (2002): Vanheneminen koskee meitää kaikkia, mutta me vanhenemme eri tavoin. Teoksessa G Molander & L Multanen, toim.: Muutoskaipuusta tulevaisuuden luomiseen B  Tavoitteena onnistunut vanhustyö. Työterveyslaitos, Vammala, 155-163.

Antti Karisto (2002): Lopelta Los Angelesiin (koko teksti html). Teoksessa Antti Karisto & Ullamaija Seppälä, toim.: Ossi Rahkonen B sosiaalipolitiikan piilokärki. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen monisteita ja nettikirjoja 1, 51-66.

Antti Karisto & Ullamaija Seppälä, toim. (2002): Ossi Rahkonen – sosiaalipolitiikan piilokärki (koko teksti html). Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen monisteita ja nettikirjoja 1. 70 s.

Pekka Karjalainen & Antti Karisto & Marjaana Seppänen (2002): Lähiöt, kaupunkisosiaalityö ja projektitoiminta. Teoksessa Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (toim.): Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi, Jyväskylä, 253-271.

Maija-Liisa Järviö & Antti Karisto & Pekka Karjalainen & Tarmo Räty & Juho Saari & Kari Vinni (2002): Pitkäaikaistyöttömyyttä torjumassa. Arivointiraportti RAY:n erillishankkeesta (Alisäjako -97″). Raha-automaattiyhdistys.

Antti Karisto (2002): Heikki Waris ja kaupunkisosiaalityö/Heikki Waris och socialarbete i stadsdelarna. Helsingin kaupungin tietokeskus, Kvartti 1, 7-18.

Antti Karisto (2002): Kaiteet ja muut mansikkapaikat. Ympäristö 16: 1, 36.

Antti Karisto & Timo Cantell (2002): Kohtaamisia ja kohtaamattomuutta. Teoksessa Kassandra B matka yli kulttuurirajojen. Helsingin kaupungin tietokeskus, Yliopistopaino, Helsinki, 11-29.

Antti Karisto (2002): Kolmannen iän käsitteestä ja sen käytöstä. Gerontologia 16: 3, 138-142.

Antti Karisto (2002): Elävää kaupunkihistoriaa (koko teksti pdf). Yhteiskuntapolitiikka 67: 5, 498-501.

Antti Karisto (2002): Ympäristökokemuksia ja elämyksiä. Ympäristö 16: 5, xx.

Antti Karisto (2002): Palvelukeskuksilla on paikkansa. Vanhustyö  7, 3.

Antti Karisto (2002): Vanhukset vuonna 2020. Suuret ikäluokat ja kolmannen iän ilmiö. Helsingin lääkärilehti 50: 5, 20-23.

Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Arto Ristola (2002): Paikallista hoivapalvelumallia rakentamassa. Raportti Liipolan asumispalveluprojektista. Helsingin yliopisto, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan yksikön julkaisuja, 68 s.

Antti Karisto (2002): Palvelukeskuksilla on paikkansa. Julkaisussa Helsingin kaupungin palvelukeskustutkimus. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuskatsauksia 2, 131-167.

2001

Antti Karisto & Erja Saurama: Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opiskelijat Siilitiellä. Ohjaajien jälkisanat (koko teksti html). Julkaisussa Maria Tapola (toim.): Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuskurssilaiset Siilitiellä (koko teksti html).

Kangas, Olli & Antti Karisto: Hyvä toivon kiviä. Janus 9 (2001):1, 1-2.

Antti Karisto: Kirja-arvio teoksesta Anna-Riitta Lehtinen: Lasten kesken . Lapset toimijoina päiväkodissa. Janus 9 (2001):1, 76-77.

Antti Karisto: Anni ja koti. Julkaisussa Eeva Peltonen & Ullamaija Seppälä (toim.): Elämää, kerrontaa ja hiihtoa. Anni Vilkon juhlakirja 25.2.2001.

Laaksonen, Mikko & Antti Karisto & Ritva Prättälä: Patterns of unhealthy behaviour in Finland (FullText-pdf) European Journal of Public Health 11 (2001): 3, 294-300

Antti Karisto: The postmodern city. A Nordic Perspective. Julkaisussa Hans-Jörgen Wallin Weihe (red.): Sosialt arbeid i storby og i små lokalsamfunn B ulike kulturer samme problem. Högskolen i Lillehammer, Forskningsrapport nr. 83/2001, 30-43.

Antti Karisto: Lama ei lamaannuttanut Lahtea. Lahden Kotikirkko 9/2001, 6.

Antti Karisto: Janus Joensuuhun. Janus 9 (2001):4, 274-276. (pääkirjoitus)

Antti Karisto: Liipolan onnea. Janus 9 (2001): 4, 382-383. (kirja-arviointi)

Antti Karisto: Mitä on olla aito? Janus 9 (2001): 4, 383. (kirja-arviointi)

Rantanen, Jorma & Antti Karisto & Liisa Rantalaiho & Björn Smedby & Karin Tengvald & Jaakko Tuomi & Jaakko Virkkunen & Alan Walker & Suvi Lehtinen (2001): Follow-up Evaluation of STAKES B Report of the Evaluation Group. 35+9 p.

Antti Karisto: Social Development on the Local Level: Art and Culture as Means of Empowerment. In Piotr Salustowicz, ed.: Civil Society and Social Development. Proceedings of the 6th Biennial Conference in Krakow 1999. Peter Lang, Bern 2001, 245-252.

2000

Antti Karisto (toim.): Suomalaiselämää Espanjassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Jyväskylä 2000. 374 s.

Antti Karisto: Suomalaiselämää Espanjassa B kirjoituskilpailu ja sen sato. Teoksessa Antti Karisto (toim.): Suomalaiselämää Espanjassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Jyväskylä 2000, 7-52.

Antti Karisto & Tuija Lindqvist & Mikko Mäntysaari: Albatrossin evaluaatio. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston julkaisusarja A 6/ 2000.

Antti Karisto & Ullamaija Seppälä: Tee se! Sosiaalipolitiikan graduopas. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen työraportteja B Working Papers 2/2000. 93 s.

Antti Karisto & Pekka Karjalainen: Lähiöprojektin kokovartalokuva: verkostoitumista ja kaupunkipolitiikkaa. Teoksessa Pia Bäcklund & Harry Schulman (toim.): Kunnostusta ja kuntokävelyä, asukastiloja ja aikamatkoja. Onnistuiko Helsingin lähiöprojekti? Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2000: 4, 171-189.

Antti Karisto & Ossi Rahkonen: Kaikuja kahden vuosikymmenen takaa B kriittinen terveystutkimus Suomessa. Teoksessa Ilka Kangas & Sakari Karvonen & Annika Lillrank, toim.: Terveyssosiologian suuntauksia. Gaudeamus, Helsinki 2000, 38-52.

Savioja, Hannele & Antti Karisto & Ossi Rahkonen & Katri Hellsten: Suurten ikäluokkien elämänkulku. Teoksessa Eino Heikkinen & Jouni Tuomi, toim.: Suomalainen elämänkulku. Tammi, Helsinki 2000, 58-73.

Antti Karisto & Ullamaija Seppälä: Leena Lehtolainen: Tappava säde. Janus 8 (2000), 2, 206 (kirja-arviointi)

Vilkko, Anni & Antti Karisto: Koti tutkimuskohteena ja näkökulmana. Janus 8 (2000): 3, 209-212 (pääkirjoitus).

Antti Karisto: Mitä sosiaalityön koulutuksessa oikein tapahtuu. Janus 8 (2000), 4, 414-416.

Antti Karisto: Väestö vanhenee B mutta uudella tavalla. Liikunta ja tiede (2000), 1, 20-23.

1990-luku

1999

Lapintie, Kimmo, Päivi Piispa, Pekka Saarela, Riitta Koivisto, Lauri Lamminmäki, Pekka Karjalainen, Yrjö Laasanen, Pia Mero, Antti Karisto, Olli Maijala: Suomessa toteuttavien Urban-ohjelmien arviointi 1995-1999. Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 77, Espoo 1999. 221 s. + liiteosa.

Rantanen, Jorma & Antti Karisto & Liisa Rantalaiho & Björn Smedby & Karin Tengvald & Jaakko Tuomi & Jaakko Virkkunen & Alan Walker & Suvi Lehtinen:International Evaluation of the National Research and Develpoment Centr e for Welfare and Health. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1999: 12. 116 s.

Antti Karisto & Erja Saurama (toim.): Leveät marginaalit. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 3/1999.

Antti Karisto & Erja Saurama: Leveät marginaalit B kirjoituskokoelman esittely.  Julkaisussa Karisto, Antti & Erja Saurama (toim.): Leveät marginaalit. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 3/1999, 4-8.

Antti Karisto: Innovations and Social Policy. In Gerd Schienstock and Osmo Kuusi, eds.: Transformation Towards a Learning Economy. The Challenge for the Finnish Innovation System. Sitra 213, Helsinki 1999, 343-355.

Antti Karisto: Politiikka ei poistunutkaan taiteesta. Leena-Maija Rossin väitöskirja haastaa harhakuvia raikkaalla tavalla. Helsingin Sanomat 1.9.1999 (kirja-arviointi)

Antti Karisto: Janus saapuu Helsinkiin. Janus 7 (1999): 1, 1-4 (pääkirjoitus).

Antti Karisto: Uusia tuulia sosiaalityön koulutuksessa. Janus 7 (1999): 2, 113-115.

Antti Karisto: Keskustelua sosiaalityön tutkimuksesta. Janus 7 (1999): 4, 352-354.

Antti Karisto: Bel tempo? Mitä vanhusbarometri näyttää (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus / Elektra). Gerontologia 13(1999), 3, 171-173 (kirja-arviointi)

Antti Karisto: Vanheneminen koskee kaikkia. Julkaisussa Sielunhoidon Aikakauskirja 11, Kirkon sairaalasielunhoidon keskus, Kirkon perheasiain keskus ja Kirkon koulutuskeskusjulkaisu, Helsinki 1999, 34-44.

1998

Antti Karisto: Miksi uusi muuntui vanhan varmisteluksi? (Kirja-arvio Marita Sihton väitöskirjasta Terveyspoliittisen ohjelman vastaanotto) Janus 1998: 1, 120–122.matkalla_nykyaikaan.jpg

Antti Karisto & Pentti Takala & Ilkka Haapola: Matkalla nykyaikaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa [Towards modernity. Level of living, way of life and social policy in Finland]. WSOY, Juva 1998. 422 s.

Antti Karisto & Pentti Takala & Ilkka Haapola: Finland i förvandling. Levnadsstandardens, livsföreningens och socialpolitikens utveckling i Finland [Towards modernity. Level of living, way of life and social policy in Finland]. WSOY, Juva 1998. 422 p.

Antti Karisto & Inna Korkhova: Health Care and Sickness Security. In Evgeny Turunstev & Jussi Simpura (eds.): Russian Social Policy in the Early 1990’s. Foundation of Economic Policy, Moscow 1998, 74-89.

Antti Karisto: Ikuisesti nuoria? Suurten ikäluokkien elämänkaari ja terveys [Forever young? Baby boomers= life course and health]. Teoksessa Eero Lahelma & Ossi Rahkonen (toim.): Elämänkaari ja terveys. Gaudeamus, Helsinki 1998, 145-166.

Antti Karisto: Kun silmät katsovat kahteen suuntaan [An essay on Anne Fried]. Teoksessa Maija Pellikka (toim.): Anne Fried ystävien silmin. Kirjapaja, Helsinki, 1998, 91-106.

Antti Karisto: Pirstoutuvan elämän politiikka [Fragmentation and life politics]. Teoksessa J.P.Roos & Tommi Hoikkala (toim.): Elämänpolitiikka. Gaudeamus, Helsinki 1998, 54-75.
Ilmestynyt myös Helsingin yliopiston avoimen yliopiston julkaisussa Sosiaalipolitiikan johdantokurssi. Opetusmoniste, Helsinki 1998, 178-192.

Antti Karisto: Rajankäyntiä — kognitiivisen, esteettisen ja moraalisen suhteista [Borderlands. Cognitive, aesthetic and moral categories]. Teoksessa Marjatta Bardy (toim.): Taide tiedon lähteenä. Ateena, Jyväskylä 1998, 63-80.

Antti Karisto: Yksityisetsivä Pepe Carvalho, melankolinen herkkusuu [Pepe Carvalho, melancholic detective and gourmet]. Olé, La revista Finlandesa, 2/1998, 30– 32.

Antti Karisto & Simo Koskinen: Ikääntyvän yhteiskunnan väestöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus / Elektra) – seminaariselostus Ljubljanassa pidetystä IUCISDin seminaarista. Gerontologia  12 (1998) : 2

Antti Karisto: Lama katosi kansantaloudesta, mutta ei ihmisten elämästä [Boom in national economy, not in everyday life]. Helsingin Sanomien kirjallisuusliite 1998 (kirja-arviointi).

1997

Antti Karisto (toim.): Vanhuus kaupungissa [Old age in urban context]. WSOY, Porvoo 1997. 198 s.

Antti Karisto: Vanhuus kaupungissa — johdatus teemaan [Old age in urban context — introduction to the theme]. Teoksessa Antti Karisto (toim.): Vanhuus kaupungissa. WSOY, Porvoo 1997, 7-39.

Antti Karisto & Seppo Montén: Jakomäestä Kulosaareen. Pedagogisen eetoksen ja lukionkäynnin aluevaihtelut Helsingissä (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus / Elektra) [From Jakomäki to Kulosaari. Regional variation in pedagogical ethos and upper secondary school enrollment].  Sosiologia 34 (1997): 2, 99-112.

Antti Karisto: Kaupunkisosiaalityö tulee [Urban social work is coming]. Teoksessa Riitta Viialainen & Maisa Maaniittu (toim.): Tehdä itsensä tarpeettomaksi?@. Sosiaalityö 1990-luvulla. Stakes Raportteja 213, Jyväskylä 1997, 129-144.

Antti Karisto: Mitä kokeilun seurannasta jäi käteen? Sosiaalityön muutosnäkymistä toimeentulotukikokeilun valossa [What evaluation told about social work? Experiences from national experiment of social assistance delivery]. Julkaisussa Toimeentulotukikokeilu 1995-1996. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1997: 5, 196-207.

Antti Karisto: Miksi henkilöstöruoka ei maistu [Why people do not eat canteen food]. Helsingin Henki 1997: 2, 18-19.

Antti Karisto: Sietämisestä solidaarisuuteen (Markku Salon samannimisen väitöskirjan esittely ja arvio) [From tolerance to solidarity]. Mielenterveys (1997): 3, 44-45.

1996

Antti Karisto & Seppo Montén: Lukioon vai ei. Tutkimus alueellisista eroista helsinkiläisten lukionkäynnissä ja lukiolakkautusten vaikutuksista [To upper secondary school? A study on regional variations in schooling in Helsinki] . Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1996:6. 130 s.

Huuhka, Minna & Eero Lahelma & Kristiina Manderbacka & Virpi Mattila & Antti Karisto & Ossi Rahkonen: Terveydentila ja sosiaalinen murros. Vuosien 1986 ja 1994 elinolotutkimukset [Health status and social change. Level of living surveys in 1986 and 1994]. Tilastokeskus, SVT, Elinolot 1996:2. Helsinki 1996. 82 s.

Antti Karisto & Erja Saurama (toim.): Tieto palaa kentälle [Knowledge returns to the field]. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Opetussosiaalikeskuksen julkaisu, Helsinki 1996. 112 s.

Antti Karisto & Erja Saurama (toim.): Liikettä lähiössä. Sosiaaliraportti uudesta Vuosaaresta [Suburb in motion. A social report from the new Vuosaari]. Sosiaalityön tutkimusprojektikurssi, kevät 1996. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos & Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 1996. 135 s.

Lahelma, Eero & Antti Karisto & Ossi Rahkonen: Analysing inequalities. The tradition of socioeconomic public health research in Finland. European Journal of Public Health 6 (1996): 2, 87-93.

Antti Karisto & Marjaana Seppänen: Lama-ajan Lahti [The years of recession in the town of Lahti]. Teoksessa Marian ja Aleksin askelissa. Lahtelaiset kirjoittavat 1996. Kirkko- ja kaupunkineuvottelukunta, Lahti 1996, 35-51.

Antti Karisto: Maataide ja maraton (koko teksti pdf) [Landscape art and long distance running]. Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti (1996): 3, 34-39.

Antti Karisto: Hongkongilainen vanhainkoti on huipputekniikkaa ja yhtä hymyä [Old people=s home in Hong Kong: hich tech and smile on their face]. Sosiaaliturva 84 (1996): 16, 40-43.

Antti Karisto: Invisible Social Policy: Empowerment through Cultural Participation. In Francois Matarasso & Steven Halls (eds.): The Art of Regeneration. The City of Nottingham & Comedia, Nottingham 1996, 32-37.
Ilmestynyt samalla nimellä ja suurin piirtein samansisältöisenä myös ICSW:n konferenssijulkaisussa ja lyhennelmänä julkaisussa Helsinki Quarterly 1996: 3B, 50-53.

Antti Karisto & Seppo Montén: Reasons for and consequences of local variation in upper secondary school enrollment. Helsinki Quarterly 1996: 3B, 31-34.

Antti Karisto: Pirstoutuvan elämän politiikka [Fragmentation and life politics]. Janus 4 (1996): 3, 242-259.
Ilmestynyt myös teoksessa Eija Nurminen, toim.: Sosiaalipolitiikan lukemisto. Palmenia, Helsinki 2000, 192-218.

Antti Karisto & Erja Saurama: Gradusta artikkeliksi — kirjoituskokoelman esittely [From master thesis to an article — introduction to the collection]. Julkaisussa Antti Karisto & Erja Saurama (toim.): Tieto palaa kentälle. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Opetussosiaalikeskuksen julkaisu, Helsinki 1996, 4-10.

Lahelma, Eero & Ossi Rahkonen & Antti Karisto: Terveyssosiologian juurtuminen Suomeen [How medical sociology got a footing in Finland]. In Kirsti Suolinna & Elizabeth Ettorre & Eero Lahelma (eds.): Society, Body and Well-Being. Essays in Honour of Elianne Riska. Meddelanden från ekonomisk-statsveteskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Sociologiska insitutionen, Ser. A:462, Åbo 1996, 107-126.

Antti Karisto: Vahvaa asiaa, heikkoja verbejä. Vanhuspolitiikkaa vuoteen 2001. [Strong substance, weak verbs. A committee report on old age care] Suomen vanhuspoliittisen tavoite- ja strategiatoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1996:1. Gerontologia 10 (1996): 2, 125-127.

Antti Karisto: Näkyikö mitään? Paneeli sosiaaligerontologian näköaloja kiikaroimassa [Anything visible? A panel discussion on social georntology]. Gerontologia 10 (1996): 3, 194-195.

Antti Karisto & Jan-Erik Ruth: Vanhuuden voimavarat -projekti täydessä käynnissä [Resources in old age — a research project]. Gerontologia 10 (1996): 1, 49-50.

Prättälä, Ritva & Antti Karisto: Terveyskäyttäytyminen ei ole johdonmukaista [Inconsistency of health behaviour]. Kansanterveys 1996: 4, 10.

Antti Karisto & Pentti Takala: Riippumattoelämää vai aktiivista harrastamista. Vanhojen ihmisten kulttuuriharrastuksista [Laying in hammock or active participation? On old people=s cultural activities]. Hängmatteliv eller aktivt deltagande. Äldres deltagande i kulturella aktiviteter. Vanhustyö/Seniorarbete 1996: 7-8.
Artikkelin pohjalta tehty lyhennelmä on ilmestynyt myös Satakunnan Kansassa 6.10.1996.

Antti Karisto: artikkeli Lauttasaarilehdessä LYK:n ylioppilasjuhlassa pidetyn puheen pohjalta

1995

Lahelma, Eero & Antti Karisto: Sosioekonominen terveystutkimus Suomessa: pitkä ja elävä perinne [Socio-economic health research in Finland — a long and living tradition]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 32 (1995): 4, 301-310.

Antti Karisto: Hyvinvoinnin vai kurjuuden sosiaalipolitiikka [Two approaches to social policy: well-being and misery]. Teoksessa Kansalaisen hyvinvoinnin tulevaisuus. Puheenvuoroja. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY, Sosiaaliturvan Keskusliitto, Terveyskasvatuksen keskus, Helsinki 1995, 20-29.

Antti Karisto: Sosiaalityö ristipaineissa [Social work in conflict of pressures]. Janus 3 (1995): 1, 49-54.

Ossi Rahkonen & Kristiina Manderbacka & Eero Lahelma & Antti Karisto: Social class, gender and illness — a Nordic experience. Lund, Christer (ed.): Demography, Economy and Welfare. Scandinavian Polulation Studies, Vol. 10, Lund Studies in Economic History 1, Lund University Press 1995, 127-139.

Antti Karisto: Puna-ahventa ja jalkapalloa [Eating fish, playing football — an essay on Erik Allardt]. Teoksessa Alapuro, Risto ym. (toim.): Kohtaamisia Erik Allardtin kanssa. Yliopistopaino, Helsinki 1995, 145-148.

Schulman, Harry & Pertti Karkama & Antti Karisto & Mervi Ilmonen: Kulttuurisen kaupunkitutkimuksen näkökulmista [Approaches in cultural studies of urbanity]. Teoksessa Harry Schulman & Vesa Kanninen (toim.): Kaupunki kohtauspaikkana. Näkökulmia kulttuuriseen kaupunkitutkimukseen (toimituskunta Harry Schulman, Pentti Karkama, Antti Karisto, Mervi Ilmonen): Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus C 33, Espoo 1995, 7-12.

Työtä, toimintaa, turvaa. Hahmotelma työn uusista areenoista [Work, activity, security. An expert group report]. Aloitteellisuus ja osallistuminen -asiantuntijaryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriö, työryhmämuistio 1995:4, Helsinki 1995 (AK asiantuntijaryhmän jäsen)

Antti Karisto & J.P. Roos: Paksu, sakea vai vankka, tiheä vai tiukka? ”Thick descriptionin” kääntämisestä [How to translate thick description=]. Janus 3 (1995):

Antti Karisto: Leena Eräsaari ja toisin väittelemisen taito [Leena Eräsaari and a different doctoral dissertation]. Arvio teoksesta Leena Eräsaari: Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä (Gaudeamus, Helsinki 1995). Janus 3 (1995): 2, 200-203.

Antti Karisto & Timo Cantell: Intellektuaalisella kirpputorilla (Toinen Theory, Culture & Society -konferenssi 10.-14.8.1995 Berliinissä) [Intellectual flea market. The 2nd Theory, Culture & Society -conference in Berlin]. Janus 3 (1995): 4, 442-444.

Antti Karisto: Laadukasta palvelutoimintaa [Quality in service production]. Socius (1995): 4, 6-7.

Antti Karisto: Vanhenemisen sosiokulttuurinen kehys [The socio-cultural framework of aging]. Gerontologia 9 (1995): 3, 230-232 (kirja-arvio)

Antti Karisto: Vanhenemisen sosiaalinen anatomia [The social anatomy of growing old]. Sosiologia 32 (1995): 4, 294-295 (kirja-arvio).

Antti Karisto: Elastiset ja epäelastiset kaupungit. Amerikkalainen näkökulma segregaatioon [Elastic and non-elastic cities. An americal viewpoint to segregation]. Yhteiskuntasuunnittelu 33 (1995): 3, 58-60 (kirja-arvio).

1994

Prättälä, Ritva & Antti Karisto & Mari-Anna Berg: Consistency and variation in unhealthy behaviour among Finnish men, 1982-1990. Social Science & Medicine 39 (1994): 1, 115-122.

Antti Karisto: Potkua paikallisyhteisöihin. Näkökulma ehkäisevään sosiaalipolitiikkaan [Towards livable local communities. An approach to preventive social policy]. Sosiaaliturva 82 (1994): 26-31.

Helin, Heikki & Antti Karisto: Kunnallistalouden käänteet ja kierteet [Changes in municipial economy]. Teoksessa Vesa Keskinen (toim.): Lama avaa, lama sulkee. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisuja 1994:11, 23-37.

Antti Karisto: Lama katukuvassa B johdattelua aiheeseen [Recession in street level — an introduction to the theme]. Teoksessa Vesa Keskinen (toim.): Lama avaa, lama sulkee. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisuja 1994:11, 145-153.

Antti Karisto & Martti Tuominen: ”Ota ote elämästäsi, tartu tuoppiin” [>Let=s not forget life control, let=s take one more round=]. Teoksessa Vesa Keskinen (toim.): Lama avaa, lama sulkee. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisuja 1994:11, 171-181.

Holstila, Eero & Antti Karisto: Helsinki an Open City. City of Helsinki, Information Management Centre, 1994. 39 s.

Lahelma, Eero & Kristiina Manderbacka & Ossi Rahkonen & Antti Karisto: Comparisons of Inequalities in Health: Evidence from National Surveys in Finland, Norway and Sweden. Social Science & Medicine 38 (1994), 517-524.

Antti Karisto: Suomi juoksee [Running Finland]. Teoksessa Erkki Vettenniemi (toim.): Juoksun hurma ja tuska. Suomalaisen kestävyysjuoksun kuva. Kirjayhtymä, Helsinki 1994, 219-236.

Antti Karisto: Kevytmielisyyden aika? Sosiaalipolitiikasta ja tutkijan etiikasta [The era of recklessness? On social policy and research ethics]. Tiede & Edistys 19 (1994): 3, 222-234.

Rahkonen, Ossi & Satu Helakorpi & Antti Karisto & Pirjo Paakkanen & Jussi Simpura: Keskioluen uusi tuleminen [Comeback of mild beer]. Alkohopolitiikka 59 (1994): 5, 331-339.

Lahelma, Eero & Kristiina Manderbacka & Antti Karisto & Ossi Rahkonen: Terveydentilan eriarvoisuus Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa: mittaamisen ongelmia [Inequalities of health in Finland, Norway and Sweden: problems in measurement]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 31 (1994)

Holstila, Eero & Antti Karisto: Kulutuksen huippuhetket/Konsumptionens höjdpunkt [Highlights in consumption]. Kvartti 2/1994, 1-2.

Antti Karisto: Henkeä Helsinkiin [More spirit to Helsinki]. Helsingin henki 8/1994, 21.

Antti Karisto: Kohti pikaruokayhteiskuntaa? [Towards a fast food society?]  Hallinnon tutkimus 13 (1994):2, 151. (kirja-arvostelu George Ritzerin teoksesta McDonaldization)

Antti Karisto: Menetyskierteistä, minimalistisesti [On vicious circles, in a minimalistic way]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 31 (1994), 99-102.

1993

Antti Karisto: Näkökulmia terveyskasvatukseen. Terveyskasvatustutkimuksen vuosikirja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1993:1, 33-39.

Ossi Rahkonen & Eero Lahelma & Antti Karisto & Kristiina Manderbacka: Persisting Health Inequalities: Social Class Differentials in Illness in the Scandinavian Countries. Journal of Public Health Policy 14 (1993), 1: 66-81.

Antti Karisto: Spara eller inte vara. Det är frågan. Julkaisussa Gärd Folkesdotter: Osthyvel, tårtspade, multimixer eller gästkock? Konsekvenser för kommunal verksamhet av bristande resurser. Dokumentation från en forskarkonferens i Gävle 1-2 oktober anordnad av NBS-K: de nordiska byggforskningsinstitutens samarbetorgan, gruppen för kommunäl planering. Statens Institut för Byggnadsforskning, Gävle 1993.

Antti Karisto: Class and Health: The Development of the Class Pattern of Morbidity in Finland, 1964-87. Julkaisussa Erik Jorgen Hansen, Stein Ringen, Hannu Uusitalo and Robert Erikson (eds.): Welfare Trends in Scandinavian Countries. M.E. Sharpe, Armonk, New York 1993; 163-180.
Ilmestynyt myös International Journal of Sociology 23 (1993):1, 75-92.

Eero Lahelma & Antti Karisto: Morbidity and Social Structure: Recent Trends in Finland. European Journal of Public Health 3/1993, 245-253.

Antti Karisto: Suburbs and their social life in Finland — Kannelmäki as an example. Julkaisussa ”Culture in the Neighbourhood: The Infrastructure for Neighbourhood Culture”. European Expertseminar, Helsinki 23-25 September 1992. Final Report. Publications of the Finnish National Commission for UNESCO No 67, Helsinki 1993; 25-39.

Antti Karisto & Martti Tuominen: Kirjoituksia kaupunkipeloista. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1993:8. 143 s.

Antti Karisto: Pelottava kaupunki. Julkaisussa Riitta Granfelt ym. (toim.): Tulevaisuus nykyisyydessä/Framtiden in nuet. Juhlakirja Georg Wallsin 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Helsinki 1993; 30-41.

Seppo Montén & Antti Karisto:  Lukionkäynti alueittain/Gymnasiegången lokalta betonad i Helsingfors. Kvartti 3/1993, 18-26.

Antti Karisto: Suburbs and Suburban Life in Helsinki. Julkaisussa Anne Haila (ed.): Cities for tomorrow — Directions for Change. Helsinki University of Techonology, Centre for Urban and Regional Studies C 23, Espoo 1993; 31-38.

Pirjo Marjamäki & Antti Karisto: Kohti kustannusvastuista palveluorganisaatiota. Johdattelua aiheeseen. Julkaisussa Pirjo Marjamäki & Antti Karisto (toim.): Kohti kustannusvastuista palveluorganisaatiota. Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1993:6; 9-17.

Pirjo Marjamäki & Antti Karisto (toim.): Kohti kustannusvastuista palveluorganisaatiota. Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1993:6. 82 s.

Antti Karisto: Supistavan suunnittelun puuttuvat pelisäännöt/Spelregler saknas vid nedskärningsplaneringen. Kvartti 4/1993, 12-24.

Antti Karisto & Ritva Prättälä & Mari-Anna Berg: The good, the bad, and the ugly. Differences and changes in health related lifestyles. Julkaisussa Unni Kjaerness, Lotte Holm, Marianne Ekström, Elisabeth L. Fürst and Ritva Prättälä (eds.): Regulating Markets, Regulating People. On Food and Nutrition Policy. Novus Press, Oslo 1993; 185-204.

Timo Cantell & Antti Karisto: Yön ekonomiaa tutkimassa. Yhteiskuntasuunnittelu 31 (1993), 3; 61-62.

Antti Karisto: Kadunkulmien sosiologiaa, kitchiä ja postia. Yhteiskuntasuunnittelu 31 (1993), 4; 85-87.

1992

Antti Karisto: Terveysvaikuttaminen ja sen kulttuuriset edellytykset. Teokessa Maila Upanne (toim.): Psykologityö terveyskeskuksessa. Sosiaali- ja terveyshallitus, raportteja 41/1991, Helsinki 1992, 2-4 (lyhennelmä).

Matti Heikkilä & Teela Jyrkinen & Antti Karisto & Timo Piirainen & Jussi Simpura & Hannu Tuomikoski: Iskusanoista taikasanoihin: markkinasuhteisiin siirtyminen ja sosiaalipolitiikka entisessä Neuvostoliitossa, Osa I. Sosiaaliturva 80 (1992): 3, 20-24.

Matti Heikkilä & Teela Jyrkinen & Antti Karisto & Timo Piirainen & Jussi Simpura & Hannu Tuomikoski: Iskusanoista taikasanoihin: markkinasuhteisiin siirtyminen ja sosiaalipolitiikka entisessä Neuvostoliitossa, Osa II. Sosiaaliturva 80 (1992): 4, 14-19.

Eero Holstila & Antti Karisto: Euroopan erilaiset tulevaisuudet — heijastumia Helsinkiin. Kunnallistekniikka 1/1992

Antti Karisto & Eero Lahelma: Konrad ReijoWaara – kansanterveystyön tulisielu ja tutkija. Johdantoartikkeli Konrad Relanderin väitöskirjan Terveyshoidollisia tutkimuksia Haapajärven piirilääkäripiiristä I (1892) näköispainokseen. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 1992, v-xvi.

Antti Karisto & Eero Lahelma: Sosiaalilääketieteen klassikko kuvaa terveysolojamme sata vuotta sitten. Terveys 2000 7 (1992): 5, 56-59.

Antti Karisto: Nyt tarvitaan supistavan suunnittelun pelisääntöjä. Dialogi 2 ( 1992): 4, 14-15 (toimittanut Kari Raivio)

Eero Lahelma & Kristiina Manderbacka & Antti Karisto & Ossi Rahkonen: Sjuklighet och socialklass i Finland, Sverige och Norge. Nordisk medicin 1992: 5, 153-156.

Antti Karisto & Eero Lahelma & Ossi Rahkonen (toim.): Terveyssosiologia. WSOY, Juva 1992. 256 s.

Antti Karisto & Eero Lahelma & Ossi Rahkonen: Suomalaisen terveyssosiologian juuret. Teoksessa Antti Karisto & Eero Lahelma & Ossi Rahkonen (toim.): Terveyssosiologia. WSOY, Juva 1992, 9-28.

Antti Karisto & Ritva Prättälä & Mari-Anna Berg: Hyvät, pahat ja rumat? Epäterveellisten elintapojen kasautuminen. Teoksessa Antti Karisto & Eero Lahelma & Ossi Rahkonen (toim.): Terveyssosiologia. WSOY, Juva 1992, 121-139.

Antti Karisto: Poimintoja tietokeskuksen tutkimuksista/Plock ur faktacentralens udensökningar. Kvartti 1992:3, 1-3.

Antti Karisto: Maailmanruoan tulo, olo ja omaksuminen Helsingissä/De utländska kökens ankomst till Helsingfors. Kvartti 1992: 3, 23-39.

Antti Karisto: Suomi ja modernisoitumisen voittoputki. Teoksessa I like it! Amerikkalaisen taiteen vaikutus Suomen taiteeseen vuosina 1966-1990. Lahden taidemuseon julkaisuja, Lahti 1992, 7-10, 32.

Antti Karisto & Eero Holstila: Helsinki avoin kaupunki — alustavia merkintöjä. Teoksessa Antti Karisto & Eero Holstila (toim.): Helsinki avoin kaupunki. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 1992, 7-42.

Antti Karisto & Eero Holstila (toim.): Helsinki avoin kaupunki. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 1992. 223 s.

Tuula Helne & Antti Karisto: Syrjäytymisen ongelma. Teoksessa Olavi Riihinen (toim.): Sosiaalipolitiikka 2017. WSOY, Helsinki 1992, 517-531.

Antti Karisto: The use of urban information systems in social planning. An example from Helsinki. 18th Conference On Regional And Urban Statistics. Conference Documents. IAOS – International Association For Official Statistics, SCORUS – Standing Committee on Regional And Urban Statistics. Prague 1992, 49-54.

1991

Antti Karisto: Laitosarki uusiksi. Sosiaaliturva 79 (1991): 14, 705-706. (kirja-arvostelu)

Ulla Hakkarainen & Antti Karisto: Raportti Merihaan päiväkeskuksen kävijöistä. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston julkaisusarja B1/1991, 41 s.

Eero Holstila, Antti Karisto ja Maija-Liisa Linkola (toim.): Eurooppa muuttuu — muuttuuko Helsinki. Eurooppa-ryhmän raportti. Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1991:4, 66 s.

Antti Karisto: Miksi Suomessa ei ole jalkapallomellakoita? Eero Taivalsaari (toim.): Näennäinen demokratia. Helsinki: ArtHouse, 1991; 193-212.

Antti Karisto: Kehitteillä alueellinen resurssijakoindeksi. Sosiaalitalous 3/1991, 3-7, 17.

Antti Karisto: Mitä nuoret edellä/De unga visar vägen. Kvartti 2/1991, 1-3.

Tuula Haatainen ja Antti Karisto: Työterveyshuollon kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä: eri tulkintatapoja. Julkaisussa Esko Kalimo ym. (toim.): Työterveyshuollon toteuttaminen ja muutostarpeita. Tutkimus työterveyshuollon kehittämisestä 1980-luvulla. Erityistarkastelussa rakennusala ja pienet työpaikat. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:78, Helsinki 1991, 29-35.

Raimo Raitasalo, Tuula Haatainen, Antti Karisto ja Risto Lehtonen: Rakennusalan työterveyshuollon kehittyminen. Julkaisussa Esko Kalimo ym. (toim.): Työterveyshuollon toteuttaminen ja muutostarpeita. Tutkimus työterveyshuollon kehittämisestä 1980-luvulla. Erityistarkastelussa rakennusala ja pienet työpaikat. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:78, Helsinki 1991, 36-66.

Risto Lehtonen ja Antti Karisto: Pientyöpaikkojen työterveyshuollon kehittyminen. Julkaisussa Esko Kalimo ym. (toim.): Työterveyshuollon toteuttaminen ja muutostarpeita. Tutkimus työterveyshuollon kehittämisestä 1980-luvulla. Erityistarkastelussa rakennusala ja pienet työpaikat. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:78, Helsinki 1991, 67-86.

Esko Kalimo, Antti Karisto, Timo Klaukka, Risto Lehtonen, Kauko Nyman and Raimo Raitasalo: Occupational Health Services in Finland in 1985: A National Survey. Proceedings of the International Symposium on New Trends and Developments in Occupational Health Services, Espoo, 3-6 October 1989. Eds. Rantanen J. and Lehtinen S., International Congress Series 890: 59-69, Amsterdam: Excerpta Medica, Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division), 1991.

Eero Lahelma, Antti Karisto, Kristiina Manderbacka ja Ossi Rahkonen: Sairastavuus ja sosiaaliluokka Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomen Lääkärilehti 46 (1991): 2433-2437.

Antti Karisto: Tylsät hampaat vai sitkeä liha? Terveyskasvatuksen perillemenon esteistä. Teoksessa Tylsät hampaat vai sitkeä liha? Terveellisten elintapojen edistäminen riskialtteimmissa väestöryhmissä. Sosiaali- ja terveyshallitus, Raportteja 3/1991, Helsinki 1991, 13-80.

1990

Pentti Takala & Ilmari Helminen & Katri Hellsten & Ilmo Massa & Antti Karisto (toim.): Hyvinvointi ja muutosten Suomi – juhlakirja Olavi Riihisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki 1990, 256 s.

Antti Karisto & Pentti Takala: Suomi muuttuu. Näkökulmia elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutokseen. Helsinki 1990, 245 s.

Antti Karisto: Lännen alue ja sen tuntemus. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston julkaisusarja B2/1990, 79 s.

Antti Karisto: Some marginalization processes. Douglas Gordon & Olavi Riihinen (eds.): Exclusion in cities in Britain and Finland. Department of Social Policy, University of Helsinki, Research Reports 3/1990

Antti Karisto: Hyvinvointivaltio ja uusi palvelukulttuuri. Olavi Riihinen (toim.): Suomi 2017. Gummerus, Jyväskylä 1990, 355-380

Antti Karisto & Eero Lahelma & Ossi Rahkonen: ’Sosiaalinen’ lääketieteen tutkimuskentässä. Sosiaalilääketieteestä terveyden sosiologiaan. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 27 (1990): 384-391.

Antti Karisto: Lahti – kaupunki vailla ominaisuuksia? Lahden sosiaalisesta ja fyysisestä kaupunkikuvasta. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1990, 15-24.
Ilmestynyt myös julkaisussa julkaisussa Heikki Helin & Jouko Heinonen (toim.): Lahtelaisuuden ja Lahden linjan etsiskelyä. Lahden kaupungin rahatoimiston julkaisuja 4/1993

Antti Karisto & Asta Manninen & Aulikki Kananoja: Tilastollinen aluekuvaus kunnallisen sosiaalipolitiikan työvälineenä. Sosiaalinen aikakauskirja 84 (1990): 5, 2-11.

Antti Karisto: Sosiaalitoimen palvelurakenteista ja asiantuntemuksesta. Ajatuksia STM:n työryhmämuistiosta. Sosiaaliviesti 1990: 3, 39-44.

Antti Karisto: Kirja-arvostelu teoksesta Mildred Blaxter: Health and lifestyles. Tavistock/Routledge, London 1990. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 27, 1990

1980-luku

1989

Esko Kalimo & Antti Karisto & Timo Klaukka & Risto Lehtonen & Kauko Nyman & Raimo Raitasalo: Suomalainen työterveyshuolto 1980-luvun puolivälissä. Työterveyshuollon valtakunnallinen arviointitutkimus. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja A:24, Helsinki 1989, 362 s.

Antti Karisto & Pentti Takala & Katri Hellsten & Ilmari Helminen & Ilmo Massa (toim.): Sosiaaliset riskit, tutkimus ja päätöksenteko. Juhlakirja Tapani Purolan 60-vuotispäivän kunniaksi 14.11.1989. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Helsinki 1989, 259 s.

Antti Karisto: Sosiaaliluokka ja sairastavuus. Antti Karisto & Pentti Takala & Katri Hellsten & Ilmari Helminen & Ilmo Massa (toim.): Sosiaaliset riskit, tutkimus ja päätöksenteko. Juhlakirja Tapani Purolan 60-vuotispäivän kunniaksi 14.11.1989. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Helsinki 1989, 80-101 (= Kansaneläkelaitoksen julkaisuja E:138). Ilmestynyt myös Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä 27, 1990, 1, 43-54

Antti Karisto: Elämäntapa ja terveys – poimintoja tutkimuksesta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 26, 1989, 5-6, 273-279

Antti Karisto: Sex & drugs & rock’n’roll. Status 11, 1989, 2, 6-12

Esko Kalimo & Antti Karisto & Timo Klaukka & Risto Lehtonen & Kauko Nyman & Raimo Raitasalo: Työterveyshuolto 1980-luvun puolivälissä. Sosiaalivakuutus 27, 1989, 7, 268-274.
Ilmestynyt myös Suomen Lääkärilehdessä 44, 1989, 35, 3609-3617

Antti Karisto & Risto Lehtonen: Työterveyshuollon toteutuminen pientyöpaikoilla. Esko Kalimo & Veikko Kallio (toim.): Juhlakirja Jaakko Pajula II. Ihminen, tutkimus ja sosiaalivakuutus. Kansaneläkelaitos, Helsinki 1989, 251-264

1988

Antti Karisto: Oireiden semiotiikkaa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 25, 1988: 4, 306-308 (kirja-arvostelu)

Ilkka Haapola & Antti Karisto: Toimeentulotuki Lahdessa. Lahden kaupungin sosiaalivirasto 1/1988, 45 s. + liitteet

Antti Karisto: Syrjäytymisen ongelma: Havaintoja 1980-luvun Suomesta. Kuntoutus, 11, 1988, 2, 17-24

Antti Karisto: Liikunta ja elämäntyylit. Esa Sironen (toim.). Uuteen liikuntakulttuuriin. Tampere 1988, 43-74

1987

Antti Karisto: Matka keskiolutbaarien maailmaan. Alkoholipolitiikka 52, 1987:1, 41-42 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Elinolot kaupungistuneessa Suomessa – köyhyys on muuttanut muotoaan. Suomen kunnallislehti 14/1987, 57-61

Antti Karisto: Kestääkö suomalainen työterveyshuolto vertailun? Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 24, 1987:2, 128-130 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto & Pentti Takala & Ilkka Haapola: Levnadsförhållanden och socialpolitik i Finland. Porvoo 1987, 452 s. (2. uudistettu painos 1990)

Antti Karisto: Health as a Welfare Component. Robert Erikson et al. (eds.) The Scandinavian Model. Welfare States and Welfare Research. International Journal of Sociology, Vol. XVI, No 3-4, New York 1987, 194-207.
Julkaisu on ilmestynyt myös samannimisenä kirjana, M. E. Sharpe Inc. Armonk, New York 1987

Antti Karisto: Työelämän muutos. Raija Kalimo & Kari Lindström (toim.). Työpsykologia, terveys ja työelämän laatu. Helsinki 1987, 30-40

Antti Karisto: Jälkimoderni kulttuuri kysyy uudenlaista kielellistä kompetenssia. Äidinkielen opettajien liiton ÄOL:n XXXIV vuosikirja 1987, 10-20

Antti Karisto: Muuttuva ihminen. Sairaalaliitto tiedottaa 1/1987, 5-7

Antti Karisto: Perinteisen ja vapaan tyylin sosiaalipolitiikka. Ketju 3-4/1987, 3-6

Antti Karisto: Keskiolutbaarissa kukkii kansallinen eksotiikka. Me 11/1987, 38-40

Antti Karisto: Talonpoikaisuus vaikuttaa yhä. Uusi Suomi 31.1.1987

Antti Karisto: The crisis of welfare state. Finland. Paper prepared for the background paper of the ICSW Rome Conferense 1987.

Antti Karisto: Kurkistuksia kulissien taakse: terveyskulttuuritutkimus Lontoosta. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 24, 1987:4, 268-269 (kirja-arvostelu)

1986

Antti Karisto & Tapani Purola (toim.): Sosiaalityön kehittäminen. Helsinki 1986, 153s.

Antti Karisto: Sosiaaliset ongelmat ja sosiaalityö. Teoksessa Antti Karisto & Tapani Purola (toim.): Sosiaalityön kehittäminen. Helsinki 1986, 21-42

Antti Karisto: Sosiaaliset tekijät ja terveys vuosisadan vaihteen tutkimuksessa. Teoksessa Olli P. Heinonen ym. (toim.). Tutkimus ja kansanterveys: suuntauksia 1980-luvulla, osa 2. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:58, 1986, 123-128

Antti Karisto: Suomi juoksee. Sosiologia 23, 1986:2, 106-116

Antti Karisto & Keijo Rahkonen: Sosiaalipolitiikasta, utopioista, postmodernismista. Tiede & Edistys 10, 1986:3, 207-213

Antti Karisto: Tietoyhteiskunnan tulo ja sosiaalinen syrjäytyminen. Kuntoutuslehden erikoisnumero: Työkyvyttömyys – työttömyys – syrjäytyminen, 1986, 7-12

Antti Karisto: Elinolojen muutos Suomessa/Levnadsförhållandenas utveckling i Finland. Suomen Sanoma/Finlands Nytt 1986:1, 15-17, 18-20.

Antti Karisto: Lukijaa otsaan.  Yhteispeli 1/1986 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Nuorten naisten elämää. Yhteispeli 4/1986. (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Sosiaalisesta syrjäytymisestä, työstä ja terveydestä. Julkaisussa Syrjäytyminen ja osattomuus. Sairaalasielunhoidon neuvottelupäivät Oulussa 26.-28.8.1988. Kirkon sairaalasielunhoidon keskuksen julkaisu nro 18, Helsinki 1986; 13-31

Antti Karisto: Illuusion loppu. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 23, 1986; 1, 61-62 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Kaikki on kaunista. Ydin 1986:1, 34-35 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Pääkaupunkilaisten elämä tilastollisessa pähkinänkuoressa. Yhteiskuntasuunnittelu 24, 1986:2, 32 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Rakkaudesta tilastoon. Yhteiskuntasuunnittelu 24, 1986:2, 33 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Sosiaalipolitiikan performanssi. Helsingin Sanomat 9.5.1986 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Muuttuva huono-osaisuus. Ihmisyys arvojen puntarissa. Yleisradion opetusjulkaisut. Helsinki 1986, 18-24

Antti Karisto: Juppikulttuuri. Julkaisussa Ihmisyys arvojen puntarissa. Yleisradion opetusjulkaisut. Helsinki 1986, 26-30

Antti Karisto: Köyhyys ja uusköyhyys.  Mitä Missä Milloin 1987. Helsinki 1986, 302-305

1985

Antti Karisto: ”Suomella menee hyvin” – meneekö Suomalaisilla? Sosiaaliviesti 1985:5, 4-9

Antti Karisto & Pentti Takala: Sosiaalivaltion kriisi? Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Helsinki 1985, 115 s.

Antti Karisto: Elinolojen muutos Suomessa.  Sosiaalihallituksen julkaisuja 3/1985, 143 s.

Antti Karisto & Tuula Keinänen: Rakennusalan työolot ja työterveyshuollon kehittämistarve 1980-luvun alussa. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:54, Helsinki 1985, 71 s.

Antti Karisto: Tutkimus rakennusalan työterveyshuollosta. Sosiaalivakuutus 23, 1985, 9-10, 237-242

Antti Karisto: Liikunta elämäntapana tietoyhteiskunnassa. Sirpa Vilhu (toim.): Kuntoliikuntaseminaari Seinäjoella 11.-12.6.1985, 7-17

Antti Karisto: Työterveyshuolto, sosiaalipolitiikka ja muuttuva työelämä. Sosiaalivakuutus 23, 1985, 5-6, 138-143

Antti Karisto: Kuntoliikunta ja kulttuuriset suhdanteet. Liikunta ja tiede 1985: 6, 260-263

Antti Karisto & Kauko Nyman: Työterveyshuollon arviointitutkimuksen lähtökohtia. Sosiaalivakuutus 23, 1985, 9-18, 218-224

Antti Karisto: Kansakunnan kohtalo käsissäsi: karikatyyri amerikkalaisesta elämästä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 22, 1985, 2, 112-113 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Suo siellä, vetelä täällä – tutkimus hyvinvoinnista erilaisissa elinympäristöissä. Terra 97, 1985, x, xx-xx (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Norjalaista sosiaalipolitiikkaa. Sosiologia 22, 1985, 3, 224-226 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Elinolot, sosiaalipolitiikka. Suomen Kartasto, 341-344 (1985)

Antti Karisto: Norjalainen moraalisaarna. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 22, 1985, 2, 111-112 (kirja-arvostelu)

1984

Antti Karisto & Pentti Takala & Ilkka Haapola; Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka. Suomalaisen yhteiskunnan muutos. Juva 1984, 236 s. 2. uudistettu laitos 1988

Antti Karisto: Hyvinvointi ja sairauden ongelma. Suomea ja muita Pohjoismaita vertaileva tutkimus sairastavuuden väestöryhmittäisistä eroista ja sairaudesta hyvinvoinnin vajeena. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M: 46, Helsinki 1984 (väitöskirja), 293 s.

Antti Karisto: Sairastavuus hyvinvoinnin näkökulmasta – tutkimuksen ja käytännön kysymyksiä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti Vol. 21, No 3, 1984

Antti Karisto: Sairaudet ahdistavat suomalaisia. Medisiinari Vol. 48, No 7, 1984

Antti Karisto: Onko Suomessa sosiaalivaltion kriisiä? Sosiaaliviesti 4/1984

Antti Karisto: Työyhteiskunta ja terveys. Sosiaalivakuutus, Vol. 22, No 3, 1984

Antti Karisto: Lahti – the Business City. Yhteiskuntasuunnittelu, Vol. 22, No 4, 1984.
Ilmestynyt myös julkaisussa Heikki Helin & Jouko Heinonen (toim.): Lahtelaisuuden ja Lahden linjan etsiskelyä. Lahden kaupungin rahatoimiston julkaisuja 4/1993, 32-38

Antti Karisto: Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta… Juhani Ahon Orjamarkkinat. Sosiaaliturva, Vol 72, No 1-2, 1984

Antti Karisto: The State of the Welfare State – The Case of Finland. Reply from to the ICSW-questionnaire for the preparation of the Montreal conference working paper 1984.

1983

Antti Karisto & Tapani Köppä: Tätä tutkitaan. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos: ihmisen hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Sosiaaliturva 71, 1983, 11, 570

Antti Karisto: Kolmas valtakunnallinen vaivaisarviointi ja terveyspalvelujen käytön kartoitus. Yhteiskuntasuunnittelu, Vol. 21, No 1, 1983 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Omaisina viranomaiset. Sosiologia, Vol. 20, No 2, 1983 (kirja-arvostelu)

1982

Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus, Helsinki 1982 (käännös yhdessä Esa Konttisen, Pentti Takalan ja Hannu Uusitalon kanssa, esipuhe yhdessä Pentti Takalan ja Hannu Uusitalon kanssa) 2. painos, Yliopistopaino, Helsinki 1990

1981

Antti Karisto & Erik Allardt: Sosiaaliset suhteet ja asumisympäristö. Teoksessa Tanninen, Timo & Staufenbiel, Fred (toim.): Asuminen ja yhteiskuntapolitiikka, Helsinki 1981

Antti Karisto: Sosiaalilääketieteen yhteiskunnallinen kasvupohja. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vol. 18, 1981

Antti Karisto: Hyvinvointitutkimuksen arviointia. Teoksessa Hyvinvointi, elintaso ja elämäntapa tutkimuksen kohteina. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, opetusmoniste 2/1981

Antti Karisto: Sosiaalilääketiede ja yhteiskunta. Katsaus suomalaisen terveyden sosiaalisia eroja koskevaan tutkimustoimintaan autonomian ajalta 1930-luvulle. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 3/1981, 107 s. Jatkopainos 1985.

Risto Jaakkola & Antti Karisto & J. P. Roos (toim.): Sosiaalipolitiikka, historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos. Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 80 vuotta 25.10.1981. Espoo 1981, 270 s.

Antti Karisto: Lähtökohdiltaan mielekästä lääketieteen historiaa. Sosiologia, Vol. 18, No 1, 1981 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Terveyttä kaikille – välineitä mittamiehille. Sosiologia, Vol. 18, No 4, 1981 (kirja-arvostelu)

1980

Antti Karisto: Kommentti VTL Juha Partasen alustukseen. Elämäntavan terveystutkimuksen seminaari 9.-10.4.1979, Suomen Akatemian julkaisuja 6/1980

Antti Karisto: Radikaalimaantiede – mitä se on? Yhteiskuntasuunnittelu, Vol. 18, No 1, 1980 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Hyvinvointitutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yhteiskuntasuunnittelu, Vol. 18. No 4, 1980 (kirja-arvostelu)

1970-luku

1979

Antti Karisto: Lääkkeiden sosiologiaa.  Sosiologia, Vol. 16, No 1, 1979 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Rock – kapinaa vai eskapismia? Sosiologia, Vol. 16, No 4, 1979 (kirja-arvostelu)

Antti Karisto: Terveys ja hyvinvointi. Sosiaalipolitiikan lisensiaattityö, Helsingin yliopisto, 1979

Antti Karisto und Erik Allardt: Wohnmilieu und Soziale Beziehungen. Koskiaho, B., Tanninen, T., Staufenbiel, F. und Brand, K. (Hrsg): Lebensweise und Lebensniveau, Wohnen und Wohnumwelt. Tampere 1979

Antti Karisto: Elinolosuhdetutkimuksesta, tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan suhteesta. Terra 91:1, 1979

1978

Antti Karisto, Veijo Notkola and Tapani Valkonen: Socio-economic Status and Health in Finland and the Other Scandinavian Countries. Social Science & Medicine, Vol. 12 C, November 1978

Lidia Beskid, Antti Karisto and Hannu Uusitalo: Income and Consumption. In Allardt, Erik and Wesolowski, Wlodzimierz (eds.): Social Structure and Change. Finland and Poland. Comparative Perspective, Warszawa 1978, 2nd edition 1980

Antti Karisto: Alueellisten elinolosuhde-erojen tutkimisesta. Terra 90:2, 1978

Antti Karisto och Keijo Rahkonen: Material om socialpolitikens utveckling i Finland efter II. världskriget. Nordisk Forum 18, 1978

1977

Antti Karisto: Hyvinvoinnin maantiedettä. Terra 89:4, 1977 (kirja-arvostelu)

1976

Magdalena Jaakkola and Antti Karisto: Friendship Networks in the Scandinavian Countries. Research Group for Comparative Sosiology. University of Helsinki, Research Reports N:o 11, 1976, 72 s.

Antti Karisto: Hyvinvoinnin monet ulottuvuudet. Sosiologia 5-6/1976