Recent publications

The full list of my publications appears  in my homepages, where some of them are also available as FullText-pdf.

Haapola, Ilkka & Karisto, Antti & Kuusinen-James, Kirsi (2009): Omavastuu ja yhteisvastuu – ensituloksia vuoden 2008 Päijät-Hämeen hyvinvointibarometrista. Julkaisussa Simola, Jaana, toim.: Järjestöjen rooli kuntakentän rakennemuutoksissa. Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus-projekti. Päijät-Hämeen liitto A 175, Lahti; 45–54.

Antti Karisto (2008): Suuret ikäluokat eläkeiässä – esimerkki siitä, kuinka väestö vanhenee sukupolvittain. Eino Heikkinen & Taina Rantanen: Gerontologia. Toinen, uudistettu painos. Duodecim, Helsinki, 76–84.

Antti Karisto (2008): Veteliä soul-veljeksiä. Julkaisussa Pop, rauha, rakkaus. 1960- ja 70-lukujen elämää ja ilmiöitä. Lahden kaupungin taidemuseon julkaisuja 4, 35–43.

Antti Karisto (2008): Satumaa. Suomalaiseläkeläiset Espanjan Aurinkorannikolla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki (517 s.).

Antti Karisto (2008): Hiilenmusta huivi. Lahden kaupunginmuseo, Lahti (54 s.).

Antti Karisto (2007): The Finnish Baby Boomers and the Emergence of the Third Age  (FullText-pdf).  International Journal of Ageing and Later Life 2: 2, 91–108.

Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger, toim. (2007): Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Antti Karisto (2007): Kansan Uutiset valehtelee – porvarillinen hegemonia pikkupoikayhteisössä. Leppänen, Veli-Pekka, toim.: Etusivu uusiks! Kansan Uutisten viisi vuosikymmentä. Kansan Uutiset, Helsinki, 150–152.

Antti Karisto (2007): Kaupunkimuotoilua. Julkaisussa Moisio, Heini toim.: Lahti, arjen kauneus. Lahden kaupunkimuseo, Lahden teemavuosihanke, 70–73.

Antti Karisto (2007): Sarjakuva ja identiteettityö. Julkaisussa Kuhalampi, Anja & Mäkelä, Eija, toim.: ”Ai tuntuks siust sellaselt” – sarjakuva evakkomuistojen tallentajana. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, osa 25, 7–12.

Antti Karisto (2007): Ohjaaja muistelee. Julkaisussa Merja Laitinen & Elina Virokannas & Kirsi Juhila & Ilse Julkunen & Antti Karisto: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B, tutkimusraportteja ja selvityksiä 57, Rovaniemi, 17–40.

Antti Karisto (2007): Sosiaaligerontologian syvin olemus. (koko teksti pdf – rajattu käyttöoikeus/Elektra) Gerontologia 3, 273–280.

Antti Karisto (2006):  Terveydelle viileän elämäntyylin jäljillä (koko teksti) Kansanterveys 2/2006, 14–15.

Antti Karisto (2006): Kesämökki ja arjen ympäristöpolitiikka. Teoksessa Ilmo Massa & Sanna Ahonen, toim.: Arjen ympäristöpolitiikka. Gaudeamus, Helsinki, 122–137.

Antti Karisto (2006): Livable cities – the soft side of urban policy. In “Cities making competitive and liveable Europe. Discussion paper on urban development during Finland’s EU Presidency” (FullText-pdf). Ministry of the Interior Finland, Edita, Helsinki, 30-38.